Ledige stillinger høsten 2020

Ledige stillinger høsten 2020

Fra høsten 2020 bytter vi ut nesten hele styret i Samfunnsviter’n. Hvis du ønsker å få erfaring med redaksjonsarbeid ved siden av studiene, bli en del av et nytt sosialt miljø på universitetet, og ha muligheten til å sette et studentverv på CV’en din, er dette noe du bør vurdere! Stillingenes varighet er normalt på ett skoleår (høstsemester og vårsemester).  

Interessert? Send en epost til redaksjonen@samfunnsvitern.no og fortell litt om deg selv. 

Assisterende redaktør 

Dine hovedoppgaver som assisterende redaktør vil være å bistå ansvarlig redaktør med ulike administrative oppgaver, arrangere og skrive referat fra redaksjonsmøter, følge opp skribenter og være behjelpelig i publikasjonsprosessen. Det forventes også at du er tilstede og imøtekommende ved ulike arrangementer, som foreningsdagen, redaksjonsmøter, lanseringsfest og mindre sosiale sammenkomster. Du behøver ikke ha erfaring fra redaksjonsarbeid, så lenge du er lærevillig, imøtekommende og flink til å balansere oppgaver. 

Layoutansvarlig 

Som layoutansvarlig har du ansvaret for å utforme og sette sammen hver utgave. Du vil hovedsakelig jobbe i Adobe InDesign, og det er en fordel om du har erfaring med dette. Din oppgave vil være mer intensiv enn de andre vervene; mesteparten av designjobben skjer over to-tre uker i forkant av hver utgivelse. Hvis du mangler erfaring med InDesign, men er interessert, holder SiO Foreninger kurs i InDesign for nybegynnere og viderekomne som du kan melde deg på når du overtar stillingen. Dette passer for deg som er opptatt av design og har et godt øye for estetikk og detaljarbeid. 

Økonomiansvarlig 

Økonomiansvarlig har oversikten over Samfunnsviter’ns regnskap og budsjett. Din jobb vil være å utforme budsjett i samarbeid med ansvarlig redaktør, betale regninger, bokføre all pengebruk og bistå med støttesøknader. Du vil også være ansvarlig for studentavisens bankkonto. Erfaring er en fordel, men ikke et krav, da SiO Foreninger holder kurs som gir deg en god innføring i den økonomiske prosessen. Du jobber mye med Excel, og passer som økonomiansvarlig dersom du er komfortabel med Excel, nøyaktig og flink til å holde oversikt. 

PR-ansvarlig 

Som vår PR-ansvarlig er du sjef over Samfunnsviter’ns kontoer på sosiale medier, som Facebook og Instagram. Du sørger for å holde liv i kontoene, trekke oppmerksomhet mot nye utgaver og artikler, promotere arrangementer og legge ut innhold jevnlig. Du behøver ikke å ha erfaring fra tidligere; SiO Foreninger holder PR-kurs som gir deg en god innføring i vervet. Vi ser etter deg som er intuitiv og komfortabel med å bruke ulike sosiale medier, og som har muligheten til å være med på og dokumentere det som skjer i redaksjonen. 

Arrangementansvarlig 

Studentavisens ”partyplanner” har ansvaret for de større arrangementene som holdes i Samfunnsviter’ns regi. Som arrangementansvarlig vil din største oppgave være å arrangere slippfest for nye utgaver. Du er altså den som booker sted og underholdning, planlegger hvordan lanseringen skal foregå, og delegerer øvrige oppgaver i forbindelse med dette. Utover det forventes det at du er involvert i andre arrangement, som planlegging av foreningsdag og mindre sosiale sammenkomster, når dette trengs. Tidligere erfaring er ikke nødvendig, så lenge du er hyggelig, utadvendt, løsningsorientert og har gode planleggingsevner. 

Webredaktør 

Samfunnsviter’n publiseres også på nett, og webredaktøren er sjef for vår nettside. Du har ansvaret for å laste opp nye artikler på samfunnsvitern.no når en ny utgave kommer ut, og moderere nettsiden når det er nødvendig. Du har også mulighet til å prøve nye kreative løsninger når det kommer til utformingen av nettsiden. Dette passer for deg som er komfortabel med å jobbe med ulike nettplattformer og er intuitiv når det kommer til digitale verktøy. 

Hyggeansvarlig 

Vi ønsker å ha en hyggeansvarlig på teamet, som passer på at vi legger grunnlaget for en god atmosfære i redaksjonen og at alle føler seg inkludert. Du blir den som tar initiativ til mindre sosiale sammenkomster, er aktiv i rekrutteringsarbeid, får nye skribenter til å føle seg velkommen og stiller med for eksempel bakverk og kaffe på redaksjonsmøter for å skape hyggelig stemning. Er du en blid og sosial sjel som er god til å inkludere og engasjere folk, er dette noe for deg. 

Alle nye styremedlemmer i studentavisen bes gjøre seg kjent med Vær varsom-plakaten.

Skribenter, illustratører og fotografer 

Samfunnsviter’n er alltid på jakt etter skribenter, illustratører og fotografer som kan være med på å skape innhold i studentavisen vår. Dette er ikke styreverv, men alle bidragsytere er en svært viktig del av studentforeningen. Det er lav terskel for å bli med; send en epost til redaksjonen@samfunnsvitern.no og si at du er interessert, så sørger vi for å invitere deg til neste redaksjonsmøte, eller avtaler en samtale på tomannshånd hvor du kan lære litt mer om Samfunnsviter’n! 

Leave a reply