Om Samfunnsvitern

Litt om Samfunnsviter’n 

Samfunnsviter’n er Det samfunnsvitenskapelig fakultet sitt tidsskrift. Vi har et opplag på 1700 utgaver, og vi kommer ut fire ganger i året. Du finner Samfunnsviter’n over hele UiO, deriblant i Fredrikke-bygget, Eilert Sunds hus, på HF og i Harriet Holters Hus.

Tidsskriftet har en kritisk, men partipolitisk nøytral profil med et mål om å belyse aktuelle samfunnsaktuelle problemstillinger. Tverrfaglighet er en målsetning.

I Samfunnsviter’n kan studenter og professorer bruke sine forskjellige faglige kompetanser og spesielle interesser til å belyse saker som ikke nødvendigvis står på dagsorden.

Samfunnsviter’n er åpen for alle studenter som ønsker å skrive, og også for eksterne innlegg. Dersom du vil være med, send en mail til redaktor@samfunnsvitern.no

Samfunnsviter’n er underlagt Vær-Varsom plakaten og Redaktørplakaten. Eventuelle klager kan rettes til tidsskriftets redaktør på redaktor@samfunnsvitern.com eller til Pressens Faglige Utvalg (PFU)