Ledige stillinger

Ledige stillinger

Fra høsten 2017 vil det være flere ledige stillinger i Samfunnsviter’n, både som medlem av redaksjonen og som medlem av styret. For ledige stillinger i styret er søknadsfristen 1. august 2017. Søknader om å bli redaksjonsmedlem bør sendes innen 20. august 2017. CV og søknadsbrev sendes til redaktor@samfunnsvitern.no innen overnevnte frister.

Redaksjonsmedlem

Som medlem av redaksjonen i Samfunnsviter’n skriver du artikler til hver utgave (to ganger i semesteret). Som skribent forventes det at man stiller opp på redaksjonsmøter, opponerer på andres artikkelutkast og sørger for at man har bilder eller illustrasjoner til sin egen artikkel. Dersom du er interessert i å illustrere eller fotografere selv, er vi også interessert i det! Det er stort sett opp til skribenten hva man skriver om, så lenge emnet faller inn under utgavens tema, meningsdelen, samfunnsdelen eller kulturdelen. Å være redaksjonsmedlem i Samfunnsviter’n er både lærerikt og skikkelig gøy (det er flere sosiale arrangementer hvert semester), og vi ønsker oss engasjerte og dyktige medlemmer til framtidige utgaver! PS: Når man har vært medlem av redaksjonen og skrevet for fire utgaver, får man en attest av ansvarlig redaktør på arbeidet man har gjort.

Ansvarlig redaktør

Som ansvarlig redaktør har man det overordnede ansvaret for tidsskriftet. Dette innebærer blant annet at man leder redaksjonen og styret, planlegger møter og framtidige utgaver, har kontakt med trykkeriet og fakultetet, og klargjør alle utgaver til trykk. Det anbefales å ha styreerfaring fra før, og det er et krav at man har vært medlem av redaksjonen i ett år. Det er også en fordel å være strukturert, spesielt i hektiske perioder. I tiden rundt deadline og fram til tidsskriftet sendes til trykk, er arbeidsmengden relativt stor. For å lette dette arbeidet er det en fordel med gode språklige evner, både på norsk og engelsk. Det er også en fordel å ha kjennskap til InDesign, Dropbox, ulike sosiale medier osv. Vervet er honorert. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med nåværende redaktør på redaktor@samfunnsvitern.no

Assisterende redaktør

Som assisterende redaktør har man ansvar for å holde redaksjonen oppdatert i forhold til avisproduksjonens gang, møter og andre sosiale arrangementer. Man er også kontaktperson om redaksjonsmedlemmene skulle ha spørsmål. Som assisterende redaktør skriver man referat for hvert møte og har ansvar for fordeling av korrekturlesning innad i styret. Assisterende redaktør er den ansvarlige redaktørens viktigste støttespiller, og bistår med diverse praktiske gjøremål som for eksempel avispåfyll og planlegging av arrangementer. Det er viktig å være engasjert, behjelpelig og ha god oversikt.

Økonomiansvarlig

Som økonomiansvarlig har man hovedansvaret for tidsskriftets økonomi. Dette innebærer å lage budsjett, bokføre og føre regnskap. Økonomiansvarlig har også ansvaret for å sende søknad om publiseringsstøtte til Kulturstyret, samt sende og svare på mail som retter seg mot tidsskriftets økonomi. Som økonomiansvarlig har man kontakt med annonsørene, der denne oppgaven innebærer å følge opp annonseavtalene. Det er en fordel å være strukturert og å ha god orden da hele det økonomiske ansvaret hviler på personen som har

dette vervet. God kommunikasjon med ansvarlig redaktør er en forutsetning slik at ansvarlig redaktør har tillit til at jobben blir gjort uten at dette skal være en ekstra belastning for redaktør. Kjennskap til Excel er en fordel, men ingen forutsetning da opplæring vil bli gitt. Økonomiansvarlig må være selvstendig og pålitelig slik at regninger blir betalt innenfor gitt frist.

Layout

Som layoutansvarlig har du ansvar for å sette sammen avisen i InDesign. Dette vervet krever tålmodighet og et godt øye for design, men er samtidig ypperlig for deg som er kreativ og ønsker å gjøre en god jobb. Du vil samarbeide tett med ansvarlig redaktør, spesielt i ukene fra deadline og frem til trykk. Erfaring med InDesign, Photoshop og Illustrator er en fordel, men ingen forutsetning. Du vil uansett få mulighet til å delta på kurs i grafisk design for tidsskrifter. Ta kontakt på redaktor@samfunnsvitern.no så snart som mulig dersom dette vervet er av interesse.