Styret

Våren 2017 består styret i Samfunnsviter’n av:

  • Ansvarlig redaktør, Marie Midtlid (redaktor@samfunnsvitern.no)
  • Assisterende redaktør, Helene Evensen Bakke (redaksjonen@samfunnsvitern.no)
  • Økonomiansvarlig, Therese Dolva (okonomi@samfunnsvitern.no)
  • Web-ansvarlig, Nora Kirkholt Nerstad
  • Layout-ansvarlig, Lina Parvizian
  • PR-ansvarlig, Øystein Vaglid

 

Høsten 2015 består styret i Samfunnsviter’n av:

AnjaBratt_01
Foto: Anja Bratt

Fra venstre: PR-ansvarlig Helene Evensen Bakke, økonomiansvarlig Therese Dolva, assisterende redaktør Marie Midtlid, ansvarlig redaktør Tana Helene Blegen og webredaktør Julie Hval