Arbeiderpartiet

Hvilke partier konkurrerer dere med om velgerne?

  • Vi har høy lojalitet blant velgergruppen vår, men i det siste er det en del som har gått til Senterpartiet. Det er også en del velgere som vipper mellom vårt parti og Høyre – denne gruppen blir viktig å vinne i valget. Det aller viktigste for Ap er å mobilisere. Først og fremst de som ikke har bestemt seg, og som man kan kalle sofavelgerne, men også fagbevegelser og LO-medlemmer. Når disse gruppene går til stemmelokale har vi sett at oppslutningen til Ap øker.

Hvem er deres viktigste velgergruppe?

  • Vi er et bredt parti, ikke et ensaksparti. Målet vårt er at politikken skal nå flest mulig, og dermed favne om alle. Vi har sett på målinger at vi står sterkt blant de unge under 25, men i det store og hele er det jevnt fordelt.

Hvorfor skal studenter stemme på Ap i år?

  • Ap har alltid jobbet for utdanning og at alle skal ha like muligheter. Uavhengig av bakgrunn og bosted skal man ha tilgang på gratis utdanning av god kvalitet. Like muligheter for alle er selve grunnlaget for utdanningspolitikken vår. Tryggheten i at alle har like muligheter og tilgang til gratis skole avgjørende studentenes framtid.

Vi har også to reformer vi ønsker å innføre som vil påvirke fremtiden til dagens studenter. Den første er en aktivitetsform rettet mot unge som av ulike årsaker har havnet utenfor arbeidslivet og som sliter med å komme seg tilbake. Reformen skal være en jobbgaranti for de unge. NAV eller kommunen skal være pliktige til å finne arbeid til de som går på arbeidsavklaringspenger. Den andre reformen omhandler kompetanse. Tidligere fikk man ofte en jobb som 20-åring og forble på stedet til pensjonsalder. De som studerer i dag vil derimot måtte belage seg på skifte arbeidsplasser mange ganger i løpet av sin karriere. Med kompetansereformen vil vi passe på at du gjennom hele arbeidslivet får påfyll av kunnskap gjennom for eksempel videreutdanning. Dette skal gjøre overgangen til et stadig mer digitalisert og teknologisk arbeidsliv enklere for alle. Reformen vil også bidra til at du føler deg mer trygg på at utdanningen du velger i dag, fortsatt vil være relevant om ti år selv om samfunnet endrer seg raskt.

Hvilke partier er det mest nærliggende at AP vil samarbeid med i en regjering?

  • Slik situasjonen er nå er Senterpartiet en opplagt samarbeidspartner. Vi vil gå til valg med Arbeiderpartiet som ledende parti med Støre i spissen. Senterpartiet har vært klart på at de er villige til å støtte en regjering ledet av Ap. Vi hadde et godt samarbeid med SV i åtte år så det er også en mulighet. Akkurat nå er det ganske uforutsigbart hva som kommer til å skje, ettersom både Venstre og SV vipper mellom sperregrensa. Uansett er vår dør er åpen for alle som vil kaste dagens regjering.

Hvorfor trenger vi et regjeringsskifte?

  • Den blå-blå regjeringen har brukt 20 milliarder årlig på skattekutt for de som allerede har mest og er rikest. De har økt underskuddet på statsbudsjettet og økt oljepengebruken. Når man prioriterer de rikeste og bruker det meste av felleskassa på dem mener vi at Norge går i feil retning. Dette er hovedskille mellom Arbeiderpartiet og dagens regjering. Vi skal bruke fellesskapets penger på det som går flest mulig til gode. De store pengene skal ikke brukes på skattekutt, men skole, helse, studieplasser og andre velferdstilbud.

Dagens regjering har også skapt færre arbeidsplasser. Ja, det har vært urolige tider som har påvirket situasjonen, men likevel mener vi at den sittende regjering har ført en altfor passiv politikk overfor utfordringene vi står overfor. Arbeid er selve fundamentet for et godt liv. Ikke bare viktig for å kunne forsørge seg selv og familien, men også for å være i stand til å være med på spleiselaget som velferdsstaten er avhengig av. Å få ned arbeidsledigheten kommer til å være en av de viktigste sakene dersom vi kommer i regjering.

 

Spørsmålene ble besvart av Kjersti Stenseng, partisekretær i Arbeiderpartiet.  

 

Bookmark the permalink.