Den nye kroppsdelen

Operativsystemene har siden det første tiåret av 2000-tallet blitt stadig mer avanserte, og nå har «alle» en duppeditt i baklomma. Kan det likevel være noen baksider med det nyttige verktøyet som har gjort hverdagen enklere for mange?

Tekst: Lina Parvizian 

En smarttelefon har mange funksjoner. Alt er samlet på ett sted: e-post, kalender, Facebook, kamera, kart, musikk og kalkulator, bare for å nevne noe. Det er altså lett å være tilgjengelig, for smarttelefonen trygler og ber om å få bli med, hvor enn vi går. Noe annet mobilen gjør, er å tilby ulike «apper» som for eksempel trimmer hjernen. Derfor finnes det fordeler ved denne revolusjonære teknologien. Smarttelefonen har også gjort verden mindre.

Mobil globalisering

Mobilen har bidratt til å forsterke den kulturelle globaliseringen. Når en kinesisk tenåringsgutt ser en amerikansk video på smarttelefonen, kan han bli påvirket av normene. Mange er enige i at de nye impulsene vi får fra hele verden, gjennom en liten skjerm, bidrar til gjøre oss mer tolerante overfor andre kulturer. Men hvor lang tid er det vi egentlig setter av til mobilen i løpet av et liv?

Tidstyven

Nettsiden Mobilestatistics.com skriver om en undersøkelse utført av Mobileinsurance.com, der man har kommet frem til at et menneske vil bruke omtrent 3,9 år av livet sitt til å stirre på en mobilskjerm. Hvor mye av denne tiden vi bruker til fornuftige gjøremål, er usikkert. Hvis mesteparten av denne tiden brukes unødvendig, kan det bety at vi står overfor et problem.

Å lære noe på skolebenken dagen etter å ha «scrollet» før leggetid, kan da være utfordrende.

Ungdommer får mindre søvn enn de egentlig trenger, noe som kan få følger for deres evne til å prestere. Nettsiden Forskning.no skriver om et forskningsteam fra Universitetet i Bergen, Uni Research og Folkehelseinstituttet som har utført en studie om søvnvansker. Denne studien fra 2013 viser at tenåringer fra 16 til 19 år får 6 timer og 25 minutter med søvn på ukedager. Når studien har vært utført tidligere, har ikke den samme aldersgruppen i gjennomsnitt fått mindre søvn enn det. Ungdommer sover altså mindre nå enn før, og det finnes ulike forklaringer på det.

Telefonen er i ferd med å bli vår nye kroppsdel. Er denne utviklingen egentlig så bra? Joanna M. Foto. Hentet fra Freestocks.org.

Telefonen er i ferd med å bli vår nye kroppsdel. Er denne utviklingen egentlig så bra? Joanna M. Foto. Hentet fra Freestocks.org.

Teknologien kan være en av årsakene til at tenåringer legger seg senere om kvelden. Mange vil kjenne seg igjen i at man pleier å «scrolle» lenge på mobilen før man sovner. Det er en stor enighet om at mangel på søvn kan svekke konsentrasjonsevnen. Å lære noe på skolebenken dagen etter å ha «scrollet» før leggetid, kan da være utfordrende. Dessuten kan det være fristende for flere å sjekke smarttelefonen midt i timen, og flytte fokuset fra undervisningstimen til mobilen. Foruten konsekvenser for vår evne til å konsentrere oss over lengre tid, kan duppeditter konkurrere med de vi er glade i om vår oppmerksomhet.

Tilstede i øyeblikket?

Noen kan prioritere smarttelefonen framfor familie og venner. Vi kan kjenne oss igjen i at det er fristende å sjekke mobilen, selv om man er med andre mennesker. Man har kanskje lyst til å vite om det er noe nytt på Facebook eller Snapchat. Det gjelder ikke bare for de eldre generasjonene, men også for å de yngre generasjonene. Og det er for så vidt ikke noe galt i å ta frem mobilen nå og da. Problemet oppstår, i følge flere psykologer, når vi for eksempel setter av betydelig mye mer tid til mobilen enn til barna våre. At barna ikke får nok oppmerksomhet, kan påvirke dem negativt. Hvis man ikke merker noen forskjell på om man er med folk eller alene fordi man er for opptatt med mobilen uansett, kan det være en utfordring som må løses.

Foruten konsekvenser for vår evne til å konsentrere oss over lengre tid, kan duppeditter konkurrere med de vi er glade i om vår oppmerksomhet.

Teknologiens bakside

Smarttelefonen er et nyttig verktøy som har åpnet våre øyne; med ett tasteklikk befinner vi oss i de folksomme gatene i Vietnam, og kan se all den eksotiske maten vi enda ikke har latt smaksløkene komme i kontakt med. Likevel kan teknologien ha en bakside: Flere av oss prioriterer mobilen framfor søvn, jobb, familie og venner. Når vi glemmer alt av tid og rom og velger å bli i en selvskapt boble, selv om vi er med venner eller familie, kan vi egentlig kalle oss sosiale? Antageligvis ikke. Smarttelefonen er kommet for å bli, og så lenge mobilen ikke blir en ny kroppsdel vi aldri blir kvitt, tror jeg at vi alle skal greie oss.

 

 

 

Bookmark the permalink.