Det store skiftet: leder

Da redaksjonen skulle diskutere forslag til hovedtema for den første utgaven i 2020, var fellesnevnerne «noe litt stort», «noe med ettertrykk» og «ikkeno altfor deprimerende, a!» Så etter en livlig runde med idémyldring og drodling rundt det nylige tiårsskiftet, landet redaksjonen på temaet «Det store skiftet». Her er det definitivt rom for tolkning, men det var stor enighet om at en klimasentrert vinkling ville passe godt. For det finnes knapt noe mer aktuelt emne i mediene nå for tiden, og overalt ser vi tegn på at verden trenger et skifte når det kommer til miljøholdninger. Ta brannene i Australia, som har kostet altfor mange menneske- og dyreliv, askelagt mer enn 72 millioner dekar med vegetasjon, og vært en stor medvirkende faktor til at flere dyre- og plantearter nå er på randen av utryddelse. Dette er bare ett av utallige eksempler på at jordkloden gir oss signaler det så å si er umulig å mistolke. Noe må gjøres. Det grønne skiftet, som politikerne har vært flinke til å henvise til i møte med fortvilte ungdommer og klimaaktivister – hva innebærer egentlig det? Hvor effektiv kan vi stole på at EUs klimapakke er? Og hva med lille Norge, vil vi greie å omstille oss i henhold til FNs klimakrav? 

Temaet «Det store skiftet» fikk fotfeste på redaksjonsmøtet, og den ene lysende ideen etter den andre poppet opp. Brorparten av ideene dreide seg om nettopp klimaendringer, det grønne skiftet og planetens helse. Likevel var det ikke mangel på andre typer saker som kunne knyttes til temaet, og selv i uttrykksformer var det stort sprik. Etter min mening er denne utgaven av Samfunnsviter’n en som virkelig viser det kreative spennet i vår redaksjon. 

Det må også nevnes – i tråd med denne utgavens tema – at Samfunnsviter’n selv har vært gjennom et internt skifte. Tidligere redaktør Amandine Toso måtte takke for seg for å kunne starte som ambassadepraktikant. Selv har jeg tatt over som ny ansvarlig redaktør, og vår lenge trofaste skribent Dominic Munton har nå blitt assisterende redaktør. Vi har dessuten ønsket atter nye styremedlemmer velkommen, og ikke minst har en herlig gjeng med nye studenter funnet veien inn i redaksjonen. Samfunnsviter’ns eget lille skifte vil også komme til syne på trykk – dette er nemlig første gang vi har flere internasjonale bidragsytere enn norske. Du vil derfor se brennende samfunnsengasjement komme til uttrykk i rekordmange engelske artikler i denne utgaven. Vi håper sakene kan vekke like mye engasjement i deg! 

God lesning! 

Ansvarlig redaktør, 

Elisabeth Kjellin 

Bookmark the permalink.