Det Store Skiftet

Av: Henrik Berger, Statsvitenskap. 
Illustrasjon: Elisabeth Kjellin.

“The times they are a-changing”, sang Bob Dylan i 1964. Det fanget tidsånden i det gryende sekstitallet. Ungdomsopprør og frigjøring og alt det der. Men at tidene forandrer seg har folk sagt, sunget og forutsett siden ilden ble oppfunnet og har enda ikke sluttet med dette. Verden går fremover, noen ganger bakover, uansett er forandring en konstant i menneskets, og for så vidt universets, historie. Fra The Big Bang til kommunereformen. 

Forandring fryder, forbanner, forbauser og forundrer. I dette nummeret av Samfunnsviter’n tar våre skribenter for seg disse forandringene. De store forandringene. Paradigmeskiftene fra fortid og kanskje fremtid. Det være seg de store skiftene vi har hatt i historien, nylige skifter, de skiftene vi håper på og de som aldri kom. God fornøyelse! 

Bookmark the permalink.