Ei åpen dør siden 1968

Tekst og foto: Andrea Steen Hernes

Inviterer «fra gata», åpner dører og varmer hjerter

Kalenderarkene er revet av, et etter et. Klokka er stilt. Dagene blir mørkere og lufta kaldere. Høsten går sakte, men sikkert mot sin ende. Oktober, november, desember. Endelig! Gatelysene glitrer om kapp langs Karl Johan. Folk tripper lykkelige og småstressa omkring. Posene er stappfulle av både hemmeligheter, mat og enorme mengder kos. Den gode, velkjente og etterlengta julestemninga er på plass. Den som fyller kroppen med nostalgi, glede og varme. For de fleste av oss.

Viktigheten av å flytte nesa og oppmerksomheten opp fra pepperkakebaking, mandarinskrelling og handlelister er i disse tider enorm. Hva med den som lever et liv fylt av sorg, problematikk eller ensomhet? Den som har en røffere hverdag enn mange av oss noen gang kan forestille seg?

Jul for alle
«Alternativ Jul» er en åpen dør for trengende i juletiden. Arrangementet er beregnet på den eller de som av ulike grunner faller utenfor den tradisjonelle familiejula. Medlem av ressursgruppa for arrangementet, Tore Bredal, forteller at julefeiringen hos dem skal være slik at alle føler seg hjemme. Selv har han vært med som arrangør i hele 12 år. Han beskriver et arrangement fylt av tradisjonell og variert julemat, julesang, julegaver, gang rundt juletre, artister, diktopplesninger og mulighet for overnatting på sovesal.

– Ellers er det høyt under taket, og vi forsøker å være så rause som mulig for at alle skal føle seg velkomne, forklarer Bredal.

«Fra julaften til andre juledag sørger disse ildsjelene år etter år for en trygg og inkluderende julefeiring for noen av de som har det vanskeligst i Oslo.»

En 48 år lang historie
– «Alternativ Jul» ble startet ganske spontant i 1968 av Henning Holstad og noen entusiastiske kamerater som ville gjøre noe annerledes og spesielt for de som faller utenfor de tradisjonelle rammene i julen, eller som ikke har noen andre å feire julen med, forteller Bredal.

De første årene ble arrangementet holdt i Jacobskirken i Oslo. Den gang var det særlig uteliggere, folk med traumer fra krig og mennesker med alkoholproblemer som kom innom. Noen år foregikk det også i KFUM, Kristelig forening for unge menn, sitt hus. De siste 15 årene har arrangementet funnet sted i Folkets Hus/Oslo Kongressenter i Møllergaten ved Youngstorget. Bredal forteller at man nå kan finne langt større deler av befolkningen som gjester. De besøkende er både norske, utenlandske, mennesker med rusproblemer, ensomme, folk uten fotfeste og folk med dårlig råd. Sammen deltar de på en oppmuntrende julefest der alle stiller likt.

– Her gjøres det ikke forskjell på folk, påpeker Bredal.
På spørsmål om hvordan man får til å drive et slikt arrangement svarer Bredal følgende:

– Det er ikke noen former for offentlige midler med her. Driften av arrangementer baserer seg på gaver fra firmaer, enkeltpersoner og stiftelser. Her er det snakk om både penger, mat og julegaver.

Foto: Andrea Steen Hernes

Foto: Andrea Steen Hernes

Engasjement  

Antall gjester hvert år kan variere. Likevel forteller Bredal at omtrent antall ligger på 2000-2500. Et så stort antall besøkende krever enormt engasjement og stor innsats fra frivillige.

–  Vi er ca. 600-700 frivillige hvert år som dekker alt forarbeid, pynting, matlaging, oppvask, vakthold og ikke minst det å være vertskap, samtalepartnere og medmennesker for alle som vil være med i julen, sier Bredal. Fra julaften til andre juledag sørger disse ildsjelene år etter år for en trygg og inkluderende julefeiring for noen av de som har det vanskeligst i Oslo.

– Vi forsøker å løse de utfordringer som vil kunne oppstå for gjester og frivillige på en god og trygg måte, basert på vår lange erfaring med gjestene og med fokus på at julen skal være hyggelig for alle.
Forventninger, stemning og tradisjoner
Som enhver julefeiring, er også den på Youngstorget fylt av god stemning. Selv om formalitetene er få, har det etter alle disse årene blitt dannet noen gode tradisjoner. Bredal kan eksempelvis fortelle at leder Henning Holstad årlig styrer allsang og gang rundt juletreet.

– For mange av gjestene er dette et høydepunkt og det lyser i øynene på unge og eldre når det varsles gang rundt juletreet.
Bredal forteller videre at som i mange hjem rundt om i landet blir stemningen tidvis elektrisk når julegavene deles ut. Forventningenes sus går gjennom salen og mange blir nesten som barn igjen. En videre tradisjon er at 20-25 av gjestene, flest unge, kler seg ut som nisser og gjennomfører utdelingen av julegaver:
– Dette blir satt stor pris på av gjestene og alle som deltar.
Ingen CV
Bredal kan fortelle at han selv ble med fordi han hadde litt ledig tid i julen 2004. I tillegg hadde han et ønske om å gjøre noe meningsfylt samtidig som han feiret jul. For å være med som frivillig trenger man ingen CV eller særskilt erfaring:
– Hos «Alternativ Jul» er det plass for alle som vil hjelpe til. Han legger til at de er heldige som har mange unge over 18 år med på laget hvert år. Som vertskap og samtalepartner for gjestene opplever de frivillige enorm takknemmelighet.
– Og det er gjensidig; de unge får mye ut av å føre samtaler med folk som har levd røffe liv, med alle deres erfaringer og innsikter om livets ulike prøvelser og gleder, forteller han. Tilbakemeldingene som kommer er gode og viser at feiringen blir satt pris på. Som eksempel på dette kan Bredal fortelle om en stor underskriftsplakat noen av gjestene lagde noen år tilbake. Denne var full av takknemlige hilsener.
– Dette varmet godt for både gjester og frivillige.

[toggle title=”Vil du bidra med julegaver? ” load=”show”]Julegavene som deles ut hos Alternativ Jul er gitt av privatpersoner og bedrifter. Dersom du ønsker å bidra med en gave, kan du levere denne til Folkets Hus/Oslo Kongressenter 22-24. desember. Les mer om dette på alternativjul.no. [/toggle]

 

Bookmark the permalink.