En kaffe med Bjørnar Moxnes

Han var tidligere skippertaksstudent, leser biografien til Einar Gerhardsen, og ønsker å vri samfunnsdebatten fra å handle om muslimer til å handle om klasseskiller og utrygghet i arbeidslivet. Jeg tok en kaffe med leder i Rødt og stortingsrepresentant, Bjørnar Moxnes.  

Tekst: Hanna Sælensminde Bolstad 

Hvem var du som student?  
 

– Jeg var ikke veldig flittig. Jeg brukte nok mye tid i kaffebaren, og kanskje litt for lite tid på lesesalen, innrømmer Bjørnar Moxnes med et smil om munnen. 

Studietips kan jeg derfor ikke satse på å få fra Moxnes, men han gir gjerne fra seg tips til politikerspirer.  

– Mitt beste tips er nok å hive seg ut i det. Si ja når du blir spurt om å ta på deg et verv, og bli med i styre og stell. Det er slik man lærer. Ikke minst anbefaler jeg at du tør å si ja til å stille i debatter. Det er både spennende og lærerikt, og det er nyttig. Så hiv deg ut i det!, sier en engasjert Moxnes.  

Engasjement er det ikke mangel på hos partilederen, som sikret Rødt sin første og eneste stortingsrepresentant i 2017. Men Bjørnar Moxnes er ikke bare leder av Rødt og representant på Stortinget, han er også gift med Kjersti Aukrust, og har to barn.  

Hva driver du med når du ikke driver med politikk?  

– Da prøver jeg å slappe av.  

Han ler, og jeg spør hvordan Bjørnar Moxnes slapper av. 

– Jeg leser avisen.  

Kanskje innser Moxnes at det å lese avisen ikke er så langt fra politikk likevel, for han endrer svaret sitt til at han da leser en bok.  

– Hvis jeg leser en bok, har jeg virkelig fri, sier han rolig. 

Han forteller at han nå leser Einar Gerhardsens biografi, «Unge år», hvilket han beskriver som en bok som omhandler viktige historiske år, både internasjonalt, for Norge, og for arbeiderbevegelsen.  

– Jeg leser om en revolusjonær Gerhardsen, sier han mens han trekker på smilebåndet.  

Når radikale sosialister til og med kan vinne frem i USA, kan alt skje.  

Hva gjør deg mest optimistisk for tiden, og hva irriterer deg mest 

– Det som er mest irriterende akkurat nå er Høyres angrep på sykelønna, hvor det de ønsker er å gå løs på rettighetene til folk som blir syke. Det irriterer meg at de slipper unna med det, men vi skal sloss mot dem på ethvert forsøk på å svekke sykelønnsordningen.  

Moxnes blir derimot optimistisk av at den radikale venstresiden styrker seg over hele vesten.  

– Når radikale sosialister til og med kan vinne frem i USA, kan alt skje.  

I dag er vi likevel vitne til en fremvekst av høyrepopulisme både nasjonalt og internasjonalt.  

Føler du deg noen ganger motløs?  

– Jeg tror vi alle kan kjenne på det. Men det er ikke noe alternativ å gi opp. Vi må heller prøve å kanalisere energien inn i en effektiv strategi mot høyrepopulismen. Det handler om å avsløre at høyrepopulistenes politikk er en politikk for eliten, og særlig den økonomiske eliten.  

Retorikken på høyresiden har vist seg å være vellykket i den forstand at høyrepartienes språk har formet mye av den politiske debatten.  

Vi må vri samfunnsdebatten fra å være monomant opptatt av muslimer, til å bli opptatt av økende klasseskiller og økende utrygghet i arbeidslivet 

Moxnes understreker først at de andre partiene får snakke for seg, men at han har tro på en strategi hvor Rødt er tydelige i talen mot økende klasseskiller og økende usikkerhet i arbeidslivet.   

Hva tenker du kan gjøres på venstresiden for å få fram deres budskap?  

– Vi må vri samfunnsdebatten fra å være monomant opptatt av muslimer, til å bli opptatt av økende klasseskiller og økende utrygghet i arbeidslivet. Det er jobben vår. Da vil vi også klare å samle langt flere bak en solidarisk poltikk.  

Hvilke saker valgkampen dreier seg mest om, kan ha betydning for valgresultatet.  

Hvordan kan dere forsøke å styre valgkampens innhold i deres egen favør?  

– Vi må prøve å få frem forskjellene mellom partiene, både ved å bygge allianser rundt våre hovedsaker, og prioritere hvilke forslag vi legger fram på Stortinget, sier Moxnes, og trekker frem kampen mot forskjells-Norge, trygghet i arbeidslivet og bekjempelse av velferdsprofitørene som viktige saker for partiet.  

I forkant av kaffemøtet vårt, hadde Rødt Oslo Studentlag arrangert Rød Lønsj, hvor Moxnes snakket om sitt første år på Stortinget.  

Kan du trekke frem det beste og det verste fra ditt første år på tinget?  

– Det verste var at jeg klarte å glemme mistillitsforslaget mot Listhaug på kontoret mitt. Og det beste var at nestlederen min Marie rakk å komme løpende og levere det, og at vi fikk felt Sylvi som statsråd. En veldig konsentrert opplevelse.  

Noen har omtalt deg som en «vaktbikkje» på Stortinget. Kjenner du deg igjen i denne beskrivelsen?   

– Jeg håper Rødt er en trekkhund, fremfor å være en vaktbikkje.  

Vi ler litt, før han fortsetter.  

– Vi vil ikke være et korrektiv eller en vandrende riksrevisjon for resten av partiene. Vi ønsker å dra politikken i riktig retning. Det har vi gjort på en del områder, og det skal vi gjøre mye mer av.  

Hva tenker du bør være Rødt sin rolle fremover?  

– Vi må være den tydeligste og skarpeste kritikeren av den borgerlige regjeringens politikk. Vi må bygge motstand mot den politikken, og berede grunnen for at vi vinner et flertall mot de borgerlige i mange kommuner neste år, og på landsbasis i 2021.  

Rødt har opplevd prosentvis stor vekst i antall medlemmer, og partiet når særlig ut til de yngre velgerne.  

Har dere en strategi for hvordan dere kan nå ut til en bredere gruppe velgere?  

– Vi ser at oppslutningen vår blant fagforeningsmedlemmer har økt, hvilket viser at vi begynner å nå ut til bredere grupper.  

Moxnes trekker fram er ny medlemsundersøkelse Ipsos har gjennomført for Fagforbundet, som viser at Rødt nå er det tredje største partiet blant Fagforbundets medlemmer.  

– Det er viktig for oss, og det gir oss styrke fremover, sier Moxnes.  

Samfunnsviter`n arrangerte torsdag 20. september en paneldebatt om miljøsikkerhet, der det ble debattert hvorvidt vi kan snakke om sammenhenger mellom fremtidige miljøproblemer og begrepet sikkerhet.  

Hva assosierer du med begrepet miljøsikkerhet?  

– Miljøsikkerhet?, sier han spørrende.  

Ja, miljøsikkerhet, bekrefter jeg.   

Han tenker, før han svarer.  

– Begrepet miljøsikkerhet tror jeg ikke jeg har hørt før. Kan det hende det handler om å ruste seg for et villere og mer ustabilt klima? Å ivareta samfunnssikkerheten i møte med klimaendringene? Eller handler det om å leve på en miljøsikker og miljøvennlig måte?  

Jeg spinner videre på miljøtemaet, og spør hvordan han ser på miljøpolitikken i Norge.  

– Den er ganske dobbeltmoralsk, fordi Norge er en storeksportør av olje og gass, og storutslipper av klimagasser, for så at vi på den andre side kjøper oss ut av det ved såkalte klimakvoter – et system som overhodet ikke løser noen problemer.  

Moxnes sier videre at vi må ta ansvar for kutt vi også. Han presiserer at hvis ikke verdens rikeste land kan gjøre det, kan vi ikke forlange at land som skal utvikle seg, og som er mye fattigere, skal ta noe som helst ansvar.   

– Der har vi en stor jobb å gjøre. Det handler om å omstille norsk økonomi, fra å handle om olje og gass, til mer fornybar energi. Det er fullt mulig å utvikle ny klimavennlig industri, basert på Norges naturgitte ressurser. Det mener jeg er det viktigste, framfor Stoltenberg-påfunnet om klimakvoter, som ikke løser noe.  

Moxnes er seriøs og entusiastisk. 

Når Moxnes nevner Stoltenberg, blir jeg nysgjerrig på hvordan han ser for seg et rødgrønt samarbeid på miljøfeltet, med et Arbeiderparti som har blitt kritisert for mangelfull miljøpolitikk.  

– Der må vi slå kreftene sammen med de andre miljøpartiene, for å presse frem en annen politikk. Og vi må gå sammen med, og bygge allianser, med de som jobber i industrien. De sitter på kompetansen og på mye av kunnskapen vi trenger for å bygge opp ny industri. Hvis de som jobber i olje- og gassnæringen og leverandørindustrien i dag opplever at vi vil legge ned disse arbeidsplassene, får vi ikke løst noen problemer. Vi må derfor skape og utvikle allianser med de store og viktige miljøene innenfor industrien, ikke minst på arbeidstakersiden, og få gjennomslag for en næringspolitikk hvor staten går tungt inn og bygger opp nye næringer.  

Hvis du skal spå neste stortingsvalg; hva ser du at resultatet blir? 

– Om det blir valgseier avhenger veldig av hva Arbeiderpartiet gjør. Hvis de fortsetter å være uklare i synet på å beskytte velferden, hvis de ikke tør å være sosialdemokrater, men er «Høyre light», og hvis de fortsetter å drive verdikamp mot Sylvi Listhaug framfor å føre knallhard politikk for omfordeling og rettferdighet, så taper venstresiden. For Rødt sin del må vi over sperregrensa.  

Har du troen?  

– Ja, jeg tror Rødt kommer til å gjøre det godt. Vi har fått så mange nye medlemmer at det er fullt mulig. Det er jeg helt sikker på.  

Bookmark the permalink.