En kaffe med Kristin Knutsen

Kristin Knutsen er 20 år, bor i Oslo, og folkevalgt inn i Kristiansands bystyre der hun representerer Miljøpartiet De Grønne. Før hun offisielt ble politiker var hun ungdomspolitiker i Grønn Ungdom, ungdomspartiet til MDG. Der jobbet hun aktivt med å få igjennom «Uke 6». «Uke 6» går ut på at alle skoler i Kristiansand skal lære om følelser, sex, relasjoner og psykisk helse, noe som blant annet skal forhindre at flere sosialt isolerer seg. Jeg traff henne for en uformell samtale om jobben hennes over en kopp eller to med kaffe.  

Av: Nathalie Josdal, Offentlig Administrasjon og ledelse

Hva medfører det å være med i bystyret i Kristiansand? 

“Det betyr jo at jeg har fått en av plassene til å styre og være en del av de som skal ta beslutningene over byen min, altså Kristiansand. Da er jeg en av seks fra mitt parti, MDG, som har fått plass i bystyret. Jobben min innebærer derfor at jeg skal ta de beslutningene som jeg og mitt parti mener er riktige ovenfor byen, og jeg skal også være med på prosesser for å forbedre Kristiansand, da spesielt med tanke på klima». I bystyret tar man ulike beslutninger blant annet innenfor kunst og kultur, veier og kollektiv trafikk.”  

Hva er det du virkelig skal jobbe for? 

Innenfor beslutningsområdet kunst og kultur ønsker Kristin Knutsen å jobbe for «Kunstsiloen». Dette forklarer hun at skal være et enormt kunstmuseum som skal inneholde, ja, kunst. Hun skal også kjempe godt innenfor området veier og kollektiv trafikk. Her vil hun at Kristiansand skal kutte utslippene drastisk ned. «Vi er en av de topp fem byene i Norge som slipper ut mest; det er helt sykt. Vi har faktisk økt utslippene fra 2009 med nesten 50%.» Til tross for at hun sitter i et bystyre med flere fra Demokratene skal hun og de seks andre fra MDG skrike høyt og tydelig for å få kuttet ned på disse utslippene og få et bedre kollektivt tilbud. En annen viktig sak hun brenner for, er å få slutt på cruisetrafikken inn til Kristiansand by, dette er fordi det er en av de tingene som slipper ut mest «dritt». 

Føler du at du blir respektert av de andre, med tanke på at du er i begynnelsen av 20-årene og de andre er litt eldre? 

Med en gang så svarer hun nei på dette spørsmålet, men trekker det fort tilbake og sier at det er litt vanskelig å svare på. Hun ser på seg selv som en ganske beinhard kvinne når det kommer til politikk, og hun er derfor ikke noe redd for å si sine meninger når det kommer til politiske spørsmål og standpunkter. Det å ikke bli respektert i det «mannsdominerende» bystyret er hun derfor ikke redd for. Men om hun blir det eller ei vet hun ikke helt sikkert enda, hun kom jo tross alt inn i styret etter valget 9. september 2019. Noe som derimot faktisk skremmer henne er at det har kommet inn en ganske stor gruppe fra partiet Demokratene. «Demokratene er styrt av Vidar Kleppe som satt på Stortinget og ble kastet ut av FrP fordi han var for drøy. Når man blir kastet ut av Carl I. Hagen så skjønner man at det er noe som er galt, og derfor stiftet han sitt egent parti.» Hun tilføyer også at Demokratene har en side kalt Sørlandsnyhetene der de «liker å skrive dritt om andre politikere». Det er faktisk hennes verste mareritt å havne på Sørlandsnyhetene. 

Hva er fordelen med å være 20 år og sitte i bystyret? 

«Fordelen, mener jeg, er at man imponerer ganske lett på det man gjør. Åpenbart må man jo ha noe kompetanse, men man blir mye mer lagt merke til, som er en ganske god fordel. Også har jeg en liten fordel med at når man fremmer saker så tenker folk ´Shit hun er 20 og vet at cruise er dårlig’». Folk får altså opp øynene for de unge, og for fremtiden.  

Hvilken egenskap har du som de eldre ikke har? 

«Bystyret i Kristiansand består jo for det meste av ‘gamle gubber’, gjennomsnittsalderen i bystyret er faktisk 50 år og det er nesten bare menn. Så det å være en ung kvinne i bystyret har faktisk noen fordeler. Jeg representerer de yngre, og har dem i ryggen. Jeg fremmer saker som jeg vet at jeg kan stille meg bak ettersom det handler om min og de andres framtid. De eldre i styret bryr seg litt mer om profitt enn om framtiden, noe jeg mener er oppriktig trist. Uansett, derfor har jeg et helt annet perspektiv enn det de gamle gubbene har, noe som er en veldig god egenskap å ha.»  

Føler du at du blir isolert fra Oslo som samfunn, når du hele tiden må tilbake til Kristiansand? 

Knutsen sier at det egentlig ikke er noen fordel å bo i Oslo når jobben hennes er i Kristiansand, men at det samtidig gir henne innsikt i hvordan Oslo blir styrt, hvordan kollektivtransporten er her og hvordan Oslo kutter sine utslipp. Men det at hun blir isolert i Oslo føler hun virkelig ikke. Årsaken til dette er at hun studerer her og har fått flere relasjoner innenfor studiet, samtidig som hun også har flere venner som allerede bor i Oslo, der hun bor med to av dem, så det er sosiale ikke noe problem.  

Her skal du altså sitte i 4 år, til 2023. Hva er planene etter det? 

Planene etter bystyret er hun ikke helt sikker på, ettersom hun liker å ta en dag av gangen. «I valgkampen tok jeg en dag av gangen, og da vet man jo aldri hva som skjer, så da har jeg bare levd dag for dag for dag. Nå har jeg fått drømmejobben som jeg skal ha i fire år, og derfor har jeg ikke tatt stilling til hva jeg skal gjøre etter dette. Jeg kan både stille til gjenvalg og til valg for et høyere nivå.» Samtidig studerer hun ved siden av det å være fulltidspolitiker som hun alltids kan lene seg tilbake på om noe skulle skje. 

Bookmark the permalink.