En kaffe med Martin Sørby, Norges ambassadør i Nederland

Mange studenter drømmer om en jobb i utenrikstjenesten, men hva foregår egentlig på en ambassade? Vi fikk audiens hos ambassadør til Nederland, Martin Sørby. 

Av: Eskild Gausemel Berge 

Aller først, hvordan endte du opp som ambassadør i Nederland? 

Jeg er utdannet jurist ved UiO med spesialisering i folkerett. For 26 år siden tok jeg UDs aspirantkurs, som den gangen gikk over to år. Deretter har jeg vært hatt litt hjemmetjeneste og vært utstasjonert i Madrid og Abu Dhabi før jeg ble ambassadør her i Haag i 2016. 

..og du sykler til jobben eller? 

Ja da, jeg sykler til jobben. Det er mange av syklende ambassadører her. Infrastrukturen for sykkel er imponerende her nede. 

Jeg spør Sørby hva jobben som ambassadør innebærer. Er det bare kanapéer, lurer jeg. 

Funfacts om Norge og Nederland: 
– Verdens lengste undersjøiske kabel går fra Norge til Nederland. 
– Norge forsyner Nederland med halvparten av gassen de importerer. Resten kommer fra Russland. 

Det er mye, ler han, men et fellestrekk er at vi er et bindeledd mellom Norge og Nederland i stort og smått. Alt fra kontakt mellom statsoverhodene til å bistå nordmenn som er i problemer og trenger hjelp.  

Sørby smiler og legger til.. 

Men det blir kanapéer også, for å gå på mottakelser er en del av jobben. Men det er jo ofte steder der man treffer folk man har bruk for i jobben. Man står ikke bare og snakker om tannleger og været. 

Hvordan jobber dere politisk? 

Vi har mange politiske kontakter. I Norge er man opptatt av hvordan Nederland gjør ting, mens her borte ønsker vi å fremme våre synspunkter og hvordan vi tenker og gjør ting. Ta for eksempel Arktis, hvor Norge har egne posisjoner og interesser som vi ønsker å fremme og skape forståelse for i Nederland. Det er en viktig del av jobben.  

Er det noen store likheter mellom Norge og Nederland?  

Det er slående likt. Det er mye enklere å trekke frem likheter enn forskjeller. Begge våre land er høyt økonomisk utviklet og det er høy levestandard.  

Hva kjennetegner økonomien?   

Den Nederlandske økonomien er en av de mest eksportrettede i verden, og det har den vært siden 1700-tallet. De har lange og imponerende tradisjoner på dette feltet. De første multinasjonale aksjeselskapene ble opprettet i Nederland. Sjøforsikring og mange av mekanismene for internasjonal handel har også sitt opphav her. 

Og hva eksporteres det mest av i Nederland? 

Nederland er verdens nest største eksportør av landbruksprodukter målt i inntekter. Det er nokså imponerende når det baseres på et landareal på størrelse med Nordland fylke. Særlig blomstereksporten utgjør en viktig del av dette. For oss er det utrolig at noe så snevert kan gi så store inntekter for et land.  

Det blåser en mørk høyrevind over Europa, og i Nederland har Geert Wilders stått på barrikadene. Hvordan ser EU ut fra Nederland? 

Nederland er en av stifterne av EU, og har veldig mye av sin identitet knyttet til medlemskapet. Hvis du ser på målinger om oppslutning for EU blant befolkningen, er den veldig høy. Selv om politikere som Wilders får oppmerksomhet, spesielt internasjonalt, gjenspeiler ikke det en bred holdning i opinionen. 

Det er EU-valg i mai, tror du det blir noen endringer i EU fremover?   

En del endringer har man sett allerede. EU har blitt større og mer mangfoldig, og en del medlemsland utfordrer nå det felles verdigrunnlaget som man her i Nederland mener at unionen skal bygge på. Den friksjonen preger samarbeidet i unionen på en negativ måte nå. Det er veldig vanskelig å spå hva utfallet av dette blir, og det vil jo til syvende og sist avhenge av velgerne i Europa.

Norske samfunnsforhold da, blir det Dagsnytt 18 hver dag? 

Jeg hører ikke så mye som jeg burde. Men jeg har jo norsk TV hjemme, og nettaviser og sånt. Så jeg synes jeg får fulgt med ganske godt altså. Vi forventes å kunne orientere om norske politiske og samfunnsmessige forhold her nede, så da må man jo følge med. 

Savner du Norge litt, når du er her nede?  

Ja, av og til. Men Nederland er et flott land å bo i.  
(Etter intervjuet røpte Sørby at han spesielt savner skigåingen) 

About Eskild Gausemel Berge

Eskild har en årsenhet i medievitenskap fra UiO, og studerer nå statsvitenskap samme sted.
Bookmark the permalink.