Et grønnere Norden

I søndagens valg kan Sverige for første gang få et grønt parti i regjering. I Finland har det grønne partiet vært i regjering siden 2011. Et nordisk miljøsamarbeid vil skape nye muligheter for et nødvendig samarbeid om miljøløsninger over landegrenser. Og forhåpentligvis kan våre naboland være med å trekke norsk klimapolitikk i en mer ambisiøs retning. 

På meningsmålingene ligger Miljöpartiet an til å danne mindretallsregjering med Socialdemokratene, etter åtte år med den borgerlige Alliansen. Miljöpartiet har gått til valg på å gjøre Sverige til det beste landet i verden på miljø. I 2030 skal 100 prosent av elektrisitetsproduksjonen være fornybar. Biler og lastebiler skal være fossilfrie. Innen 2018 skal andelen reisende som kjører kollektivtransport fordobles. 

Nettopp samferdsel er noe av det viktigste Norge og Sverige kan samarbeide om. En felles nordisk samferdselspolitikk, bør ha mål om å fullstendig utkonkurrere flyreiser og flytte både reisende og godstransport fra vei til bane. De viktigste virkemidlene er høyhastighetsjernbane, nattog og et sammenhengende nettverk av ladestasjoner for el-bil mellom de store byene.

De grønne partiene i Sverige og Finland har store politiske fellestrekk med Miljøpartiet De Grønne i Norge. Derfor er det verdt å legge merke til når disse partiene i regjeringsposisjon evner å gjøre store ambisjoner om til varme og bærekraftige samfunn i praksis. Ikke minst fordi Miljøpartiet De Grønne fort kan komme i vippeposisjon ved valget i 2017.

14030421662_925ce6d676_c

Av Hilde Opoku

Talskvinne, Miljøpartiet De Grønne

Bookmark the permalink.