Fem på Blindern: Oppvåkning

Hva forbinder du med oppvåkning?

Foto og tekst: Mathilde Israelsen

Runa Mølmshaug (20) Årsstudium nordisk 

– Det første jeg tenker på er en religiøs oppvåkning. At man blir frelst. 

Eline Olavsdatter Ørvild (22) Idéhistorie 

– Jeg tenker noe spirituelt. Kanskje i retning av heksekunst, når man bruker masse planter og sånt. 

Ruben Salvino Ellingsen (22) Tverrfaglige kjønnsstudier 

– Det er et veldig stort og komplisert ord. Personlig tenker jeg noe religiøst. Kanskje i retning av buddhismen. I følge Buddhismen er Buddha den oppvakte. 

Anna Haaland (20) Internasjonale studier 

– Jeg tenker to ting. Det første er å få større innsikt, kanskje litt plutselig, nærmest en åpenbaring. Det andre jeg tenker er Jesu oppstandelse. 

Oda Hennissen Wilhelmsen (19) Historie 

– Jeg forbinder oppvåkning hovedsakelig med en oppnåelse av en personlig meningsfull sannhet. Denne sannheten kan i mange tilfeller finne sted mellom religiøse eller spirituelle rammer, men at det også kan oppnås på andre plan. 

About Mathilde Israelsen

Mathilde tar en bachelor i internasjonale studier ved UiO.
Bookmark the permalink.