Fred for enhver pris?

Som studenter i Norge har vi en helt spesiell frihet. Vi har frihet til å kritisere andres og vårt eget regime uten frykt for konsekvensene. Men vi har også et ansvar – et ansvar for å støtte andre studenter som ikke har den samme friheten – men som likevel tør å heve stemmen.

Tekst: Caisa Linea Hagfors // Illustrasjon: Mathilde Rebekka Lid 

Velkommen til Norge. Her deler vi ut Nobels Fredspris til menneskerettsforkjemper Liu Xiaobo, samtidig som våre folkevalgte i stillhet utarbeider notater om hvordan unnskylde seg ovenfor kinesiske myndigheter. Her deler vi ut Nobels Fredspris for en kampanje mot atomvåpen, samtidig som våre folkevalgte underskriver allianseavtaler med atommakter. Her deler studentene ut sin fredspris til kvinne- og fredsforkjemperen Hajer Sharief fra Libya, bare noen år etter at våre egne folkevalgte sendte norske kampfly, med norske soldater, for å bombe landet hennes. Velkommen til Norge. Fredsnasjonen Norge. 

Hajers møte med Norges tosidige ansikt
Det kan kanskje fremstå som en smule paradoksalt at Norge, som vertsland for både Nobels Fredspris og Studentenes fredspris, fører en politikk som tilsynelatende også arbeider indirekte mot fredsprisene. Dette kjente i hvert fall Inga Marie Nymo Riseth på, leder av Fredspris-komitéen i 2017, da hun skrev sin artikkel for Dagbladet om fredsprisvinner Hajer Sharief. Nymo Riseth skriver den 16. Februar 2017: «Samtidig er det nesten så denne prisen gjør at vi møter oss selv – eller generasjonen over oss – i døra, og blir minnet på ironien som ofte ligger i det norske selvbildet». Nymo Riseth legger videre frem historien om hvordan det politiske engasjementet hos Hajer vokste frem flere år tilbake, og peker på hvordan nettopp dette gjorde det ekstra spesiellt for henne å lande i Bodø, flyplassen der de norske kampflyene tok av med kurs mot Libya.

«Samtidig er det nesten så denne prisen gjør at vi møter oss selv – eller generasjonen over oss – i døra, og blir minnet på ironien som ofte ligger i det norske selvbildet» – Inga Marie Nymo Riseth

Da den 24 år gamle studenten meldte seg som frivillig hjelper på et sykehus i 2011, fikk hun oppleve krigens usminkede brutalitet samtidig som NATOs bomberegn sto på som verst. Hajer opplevde følelsen av å være total maktesløs som sivil borger i en krig dominert av stormakters vilje. Ikke minst var det en krigføring som ikke kunne fremstå som annet en totalt meningsløs for de som da sto på bakken og lappet sammen sine egne landsmenn. Nærmere 600 bomber senere satt Hajer igjen med et brennende engasjement og en voksende ambisjon for sitt lands fremtid. Overbevist om at dialog er et mer fornuftig middel på veien mot fred enn bomber, startet Hajer organisasjonen «Together We Build It». Noen år senere mottar Hajer fredsprisen av norske studenter, som ikke kunne annet enn å bøye seg i støvet og belønne de mange oppnåelsene til den unge studenten, som nå jobber i FN med ungdom, fred og sikkerhet. 

Fredsprisens (nødvendige) bismak   
Både Nobels fredspris og Studentenes fredspris er såkalt «politisk uavhengige utdelinger». De står derfor fritt til å tildele priser på tross av diplomatiske avtaler, og det er heller ikke sjelden de truer en eller annen handelsavtale mellom Norge og resten av verden. I likhet med Nobels fredspris utdeles Studentenes fredspris for å støtte opp om og motivere mennesker som arbeider for demokrati, rettferdighet og fred. Det er grunnlag for å påstå, i viten om at det sikkert finnes noen få unntak, at de absolutt aller fleste i Norge kan stå stødig bak disse idealene som fredsprisutdelingene representerer. Vi har fortsatt til gode å høre at noen – enten de er studenter eller politikere – mene at Hajer Shariefs arbeid for å involvere kvinner i politiske fredsprosesser i sitt hjemland er en sak som ikke fortjener den utmerkelsen den fikk. Likevel kan man hevde at denne fredsprisen, utdelt av studentene, taler en litt annen sak en utenrikspolitikken som er stemt frem og utøves av Norge. Om dette betyr at studentene noen ganger ser litt lengre enn sine statsledere, slik som Nymo Riseth skriver, eller om vi rett og slett er litt for flinke til å se en annen vei samtidig som vi strekker ut en belønnende fredshånd, er et åpent spørsmål som foreløpig forblir ubesvart.

Fredspriser er ofte brannfakler for politisk konflikt, og det er kanskje også dette som gjør de så nødvendige 

På samme måte som fredspriser kan være både oppbyggende og samlende, viser de seg også gang på gang å ha den motsatte effekten. De kan fungere samlende fordi de tillater oss å slutte oss opp om felles verdier, idealer og drømmer. De vekker ofte et slags kollektivt håp om en bedre verden og en lysere fremtid som det ikke alltid snakkes like høyt om. Samtidig kan de være splittende fordi politiske kontraster i samfunnet brått kommer frem i dagslys. Fredspriser er ofte brannfakler for politisk konflikt, og det er kanskje også dette som gjør de så nødvendige. Enda viktigere er det at akkurat studentene – selve grasrota – har en slik pris som tillater de å stille seg kritisk til samfunnet gjennom å dele ut fredspriser som kan sette Norges politikk i et større perspektiv.

 

Du kan også høre denne artikkelen som podcast: 

About Standard for nettstedet

The Brilic Dating App is a new online service that is sure to be the hottest online dating site for hook-ups with gorgeous girls. It is the best online service for singles who want to find dates, get connected with beautiful women, and hook up with gorgeous women. It has a simple sign up system with a simple application. This app allows you to interact with beautiful girls from all over the world, at your own pace. It has an exciting and interesting feature where you can view the profile of other users, read their bio pages, and find out about their likes and dislikes, as well as see the videos of their profile pictures. When using the Brilic app, you can search for the hottest girl online, and message them. You can find gorgeous girls, and messages from gorgeous girls, all over the world. There are also beautiful girls who are members of the service, but don't take the first message they receive. The user can choose to send another message, which will save both parties time and frustration. There are no hidden fees, and no late charges, as all payments are made instantly via credit card. The most exciting thing about the Brilic Dating App is the ability to have conversations with girls, both online and offline. The entire membership fee is an investment in finding some of the hottest girls around, with whom you will hook up with. It is the easiest way to meet single hot girls from around the world. The members get the most exclusive member's area on the internet. You will get access to the hottest and sexiest members who make it easy to find compatible girls to join the Brilic dating service. This is the hottest dating service online today.
Bookmark the permalink.