Fremskrittspartiet

Hvilke partier konkurrerer dere med om velgerne? 

  • Vi kjemper selvsagt mot alle de andre partiene om velgere. Vårt mål er imidlertid å få så mange sosialistiske velgere som mulig over på vår side. Arbeiderpartiet er vår hovedmotstander.

Hvem er deres viktigste velgergrupper?  

  • Vi setter like stor pris på alle velgerne, men det er flere unge og eldre som stemmer på oss, enn de i mellom.

Hvorfor skal studentene stemme på FrP i år?  

  • Fordi vi har bevist at vi har levert på det vi lovte studentene. For første gang på mange, mange år er studiefinansieringen justert i takt med prisvekst. Tidligere har studentene tapt kjøpekraft hvert eneste år, det har nå snudd. Vi har også mer enn doblet byggingen av studentboliger – fra under 1000 i året, til godt over 2000 i året.

Hvilke partier er det mest nærliggende at FrP vil samarbeide med?

  • Vi samarbeider mest og best med Høyre.

Hvordan er relasjonen til Venstre? Ville dere sagt dere villige til et regjeringssamarbeid?

  • Jeg syns relasjonen til Venstre er god. Selv om vi er uenige i mye, er vi enige om flere saker. Det er sakene som avgjør om det er mulig med et regjeringssamarbeid, men umulig er det garantert ikke.

Hvorfor bør FrP forbli i regjering?

  • Mange trodde landet ville gå ad undas hvis FrP fikk styre landet. Nå har vi styrt i snart fire år, og landet er i sum bedre i dag enn for fire år siden. Vi har levert tidenes løft til utdanning og forskning, helsekøene går ned, kriminaliteten går ned, asyltilstrømningen har ikke vært lavere på mange tiår og det bygges mer vei og bane enn noen gang tidligere. Derfor før FrP forbli i regjering etter valget.

 

Spørsmålene ble besvart av Sivert Bjørnstad, Stortingsrepresentant og medlem av næringskomiteen. 

 

Bookmark the permalink.