Guevarisk ideologi, militærjunta og radikalt demokrati

Tekst: Torbjørn Nilsen, Foto: Torbjørn Tumyr Nilsen

Navn: Tiago Manuel Matos
Alder: 25
Har studert: Medisinsk Høyskole, bachelor i historie, Lektor- og adjunkt Programmet, PPU
Studerer: Master i historie
Skriver om: Sosiale bevegelser under den Portugisiske revolusjonen (Nellikrevolusjonen) 1974-6

– Hva handler oppgaven din om?

Oppgaven handler i grove trekk om de sosiale bevegelsene innenfor industrien, landbruket og nabolag som tilsynelatende oppstod spontant etter kuppet i Portugal 25.april 1974. Det jeg ønsker å finne ut blir hvorvidt disse bevegelsene hadde et felles utspring og identiske mål, altså om bevegelsene var enhetlige. Før 1974 hadde Portugal vært et fascistisk diktatur i nesten 50 år. Kolonikrigene i Afrika var en stor påkjenning for styret og militæret. Unge uten politisk stemme ble kalt ut i krig og kom dermed i kontakt med ideologi inspirert av Che Guevara (guevarisk ideologi) som hadde funnet veien til Afrika i løpet av 60- og 70-tallet. Denne ideologien ble grunnlag for en bevegelse som oppstod innad i militæret, og som brakte den tilbake til Portugal sammen med kupp-planer. Militærjuntaen som fulgte kuppet hadde, som så mange juntaer før og etter dem, en plan om å overføre makta til folket. I dette tilfellet gikk det slik. Perioden mellom 1974 og 1976 utviklet seg til å bli et sosialt demokratisk prosjekt der det ble eksperimentert med ulike radikale former for demokrati.

– Hvorfor valgte du dette temaet / hva inspirerte deg?

Det er en blanding av det faktum at jeg er portugiser og ønsker å finne mer ut av min ”egen” historie, og at dette er en lite kjent historie utenfor Portugal. Videre kan man vel si at jeg har en personlig interesse for emnet uavhengig av hvor jeg kommer fra.

– Har du gjort noen spennende funn?

Jeg er fortsatt i startfasen til oppgaven, men det har vært spennende å fordype seg i emnet så langt. Det er flere ting jeg synes er spennende, men skal jeg velge en kort kuriositet som binder mitt gamle hjemland til mitt nye blir det vel det følgende:
Nelliken som står som symbol for den portugisiske revolusjonen har endt opp som inspirasjon til rosen i sosialdemokratisk symbolikk i nordiske land. Særlig hadde de svenske sosialdemokratene nær kontakt med sosialistpartiet i Portugal på den tida, noe også Det norske arbeiderpartiet hadde.

– Har du møtt noen store problemer på veien?

Overraskende få. Jeg er så heldig at jeg har gode kontakter i Portugal og en onkel på Universitetet i Coimbra som er, og kommer til å være, til stor hjelp.

– Hva fant du særlig interessant i arbeidet med oppgaven?

Når jeg gikk inn i emnet var jeg ikke forberedt på hva jeg skulle finne. Det interessante ved arbeidet er vel ikke spesifikt knytta til dette arbeidet, men gjelder generelt arbeid der man må utforske et ukjent landskap. Er man heldig blir man til stadighet overrasket over sine funn og hvordan man må dissekere sine fordommer underveis.

– Hvilken metode benyttet du deg av i innsamlingen av data?

Jeg har kontakt med institutt for 25.april studier ved Universitetet i Coimbra og der kommer jeg til å tilbringe en hel del tid i arkivene. I tillegg snuser jeg litt på tanken om å bruke intervjuer.

– Hvordan har samspillet med veileder fungert?

Om Knut Kjeldstadli har jeg ikke annet å si enn at han er en veldig god veileder som viser stor interesse for studentene sine og er dyktig i sitt felt. Samspillet har fungert godt så langt. Ingen innvendinger.

– Hva gjør du etter du har levert?

Det er et godt spørsmål. Ja, hva gjør man da?

Bookmark the permalink.