Høyre

Slagord: Vi tror på Norge
Representant: Tina Alvær, leder av Den Konservative Studentforeningen

Intervjuet i sin helhet slik det skal publiseres på nettsiden: 
Hvilket parti konkurrerer dere med om velgerne?

I et valg vil vi konkurrere med alle partier om de samme velgerne, og vi vil overbevise velgerne om at det beste valget vil være å stemme Høyre.

– Hvem er deres viktigste velgergrupper?

For Høyre er alle velgergrupper være like viktige, og det er ikke én gruppe som kan karakteriseres som mer viktig enn andre.

– Hvorfor skal studentene stemme Høyre i år?

Høyre er det partiet som setter studenten i fokus. I løpet av de siste fire årene er innfasing av 11-måneders studiestøtte påbegynt, til forskjell fra tidligere regjeringer som kun har pratet om det.  Vi vil også gi ekstra støtte til de studentene som fullfører gradene sine på normert tid. I tillegg til å sikre studentene en bedre økonomisk hverdag er antall studentboliger økt, som gjør at flere vil ha muligheten til å bo i en subsidiert og god bolig. Å sikre tilstrekkelig kompetanse innen psykisk helse samt sikre studenter med barns rettigheter har vært sentralt den siste regjeringsperioden.

– Hvilke partier er det mest nærliggende at Høyre vil samarbeide med?

Høyre har åpnet opp for å samarbeide med alle partiene på borgerlig side. Etter at valgresultatet foreligger vil vektskålen avgjøre hvordan sammensetningen vil se ut.

– Hvorfor bør Høyre forbli i regjeringen/gjenvalgt til fire nye år?

Studentene bør stemme Høyre fordi vi går til valg på å innfase 11-måneders studiestøtte og gi alle studentene bedre økonomi. Vi skal bygge flere studentboliger, spesielt i pressområder hvor det er vanskelig for studentene å finne seg bolig. Inntektskravet blir hevet slik at det ikke vil gå ut over omgjøringen fra lån til stipend om du har en deltidsjobb ved siden av studiene. Etter man er ferdig med studiene er det viktig at regjeringen stimulerer til at nye arbeidsplasser blir opprettet, for å få flest mulig ut i relevant jobb.

Bookmark the permalink.