HVOR SKAL PENGENE VÅRE ENDE OPP

Tekst: Alexander Trope Stenhagen, Bachelorgrad i statsvitenskap

I disse usikre tider er det verdt å ta innover seg hvor pengene våre skal ende opp, og hvordan renten er
den store bomben som ikke blir snakket om.

Vårt kultur- og samfunnsliv fremhever verdien av sparing som et gode. Staten har bidratt i etableringen av ordninger som BSU, som har som formål å gi unge et insentiv til å spare for fremtidig trygghet og stabilitet. Noe som går tapt i vår lovprising av sparing er måtene det gjøres på, og hva som kan forventes av sparingen. Mange vil synes det forrige utsagnet er noe rart. Sparing er jo det man gjør for å sikre at pengene er trygt tilgjengelige. For hva er egentlig forskjellen på å sette penger i en boks begravd i hagen eller sette det i banken? Den mest grunnleggende forskjellen er renten man får ved å sette pengene i banken, og hvordan dette relateres til inflasjonen.

Inflasjon er pris- og lønnsøkningen som påvirker pengenes reelle verdi. Det betyr at hvis du har 100 kroner på en konto med 1% rente, men en inflasjon på 2%, vil pengene egentlig miste 1% av sin verdi, siden du nå kan kjøpe 1% mindre. Fra år til år utgjør ikke dette noen stor forskjell, men over flere år kan det ødelegge verdier. Etter nok år vil en god formue i banken halveres hvis forskjellen mellom rente og inflasjon er stor nok.

Sentralbanken, som i realiteten er bankenes siste utlåner, setter styringsrenten i landet, og påvirker dermed den reelle renten en vanlig blir påvirket av. Siden starten av det moderne bankvesenet har renten for det meste ligget over inflasjonen, og dermed sikret verdien ved sparing i banken.

Det vil bety at aksjemarkedene vil nå nye høyder, men også skape muligheten for nye dybder

Foto: Anne Nygård/Unsplash

Er nullrenten så farlig da?

Det farlige med nullrente er hvordan den kan endre forbruket vårt. Varig nullrente vil bety at lån, og da spesielt boliglån for den jevne personen på gata, vil være billigere og mer tilgjengelige enn før. Dermed vil flere investere pengene de ikke kan ha sittende på bankkonto inn i boligene sine og dermed skape en etterspørsel for større, mer attraktive boliger, samtidig som mange kanskje investerer i flere sekundærboliger de leier ut for profitt. Boligprisveksten i Oslo har ifølge SSB i løpet av de siste to tiårene jevnlig nådd over 10% per år, og en lignende, men noe svakere trend skjer i andre storbyer. Det er naturligvis ikke bare lave renter som skaper denne trenden, siden storbymigrasjon er en stor faktor. Norges bank har likevel signalisert at de vil øke renten bestemt over de neste årene. Den store boligprisveksten er en avgjørende faktor i det hele.

En annen effekt av lave renter er at investeringer i aksjer og verdipapirer er mer gunstige enn tidligere. En varig nullrente vil kunne føre til flere og større bobler i aksjemarkedet som vil ha enda mer destruktive effekter. Det vil bety at aksjemarkedene vil nå nye høyder, men også skape muligheten for nye dybder. Spesielt hvis store banker låner ut store summer til mennesker og bedrifter som ikke lenger klarer å betale tilbake lånene sine. Nullrenten vil altså kunne skape en mer ustabil økonomi for deg og meg.

Så fremtiden er bare mørk? Langt ifra! Det viktigste med økonomiske funksjoner som styringsrenter, inflasjon, kriser og annet er at vi forstår hvordan de påvirker oss i det daglige livet. For hvis vi forstår økonomiens helse og konsekvenser, vil vi kunne navigere fremtiden, og sikre oss stabile og gode liv. Hvis ikke så finnes det alltid kredittkort (som nok blir den neste artikkelen fra denne skribenten)!

Bookmark the permalink.