Hvorfor en ny kristeliggjøring i norsk skole?

Bakvendt: Hvorfor insisterer KrF på å trekke oss tilbake i tid, og enda viktigere – hvorfor får de lov? Foto: Åsen Museum og Historielag/Flickr Creative Commons

Bakvendt: Hvorfor insisterer KrF på å trekke oss tilbake i tid, og enda viktigere – hvorfor får de lov? Foto: Åsen Museum og Historielag/Flickr Creative Commons


Hvordan kom vi
der at et parti som fikk fattige 5,6 prosent av stemmene ved stortingsvalget 2013 har fått innført at det nye KRLE-faget skal inneholde hele 55 prosent kristendom? Hareide har selv uttalt at KrF-velgere virkelig har fått valuta for pengene. Det stemmer, og er synd for flertallet av befolkningen som ufrivillig må være med på deres kristelige politikk. Norge er et multikulturelt samfunn, men det har tydeligvis flydd rett forbi KrF. Riktignok kan ikke all skyld kan legges på KrF, her må også Høyre, FrP og Venstre nevnes som har godtatt dette. Var de egentlig bevisst i det øyeblikket?

Det er nå lite innvendinger mot faget, men hvis KRLE blir innført kan det fort bli protester fra foreldre og ikke minst fra Human-Etisk forbund. Mye av arbeidet de har lagt ned siden 1998 vil være forgjeves. Domstolene i Geneve og Strasbourg dømte det gamle KRL-faget for brudd på menneskerettighetene og sa at det var i strid med FNs konvensjon for sivile og politiske rettigheter. Sitter ikke en slik dom sterkt i minnet hos politikerne? Tydeligvis er det noen som har gått på en smell. Vil regjeringen igjen inn i en ny kamp?

FNs barnekonvensjon sier at undervisningen skal bygge på toleranse og plass for alle, uavhengig av religion. Vibeke Strand ved norsk senter for menneskerettigheter ved UiO uttalte til Aftenposten at hvis det lages et fag som favoriserer majoriteten, vil dette bli problematisk. Norge har tross alt et stadig mer sammensatt religiøst samfunn. Det finnes et mangfold av religioner og livssyn, derfor vil det være utrolig urettferdig å gi forrang til én religion. En slik diskriminering bør vi stille spørsmål ved.

KrF forsvarer forskjellsbehandlingen av religioner i skolen med at det er en opplæring i vår egen kultur og tradisjon, og mener at når man har kjennskap til sin egen tradisjon er det enklere å forstå viktigheten av sin egen. Det kan godt stemme, men alle har da ikke kristendom som sin egen religion. Det virker ikke som KrF har fulgt med i timen de siste tiårene, Norge består ikke lenger bare av Ola Nordmann. Derfor er det viktig å ha lik kunnskap om alle religioner og livssyn slik at vi kan tolerere og forstå hverandre. Å ha størst fokus på én religion i det nye faget blir derfor lite hensiktsmessig i forhold til likhetsprinsippet, hvilket står sterkt i den norske kulturen.

I 2012 ble også den norske statskirken avviklet; Norge har ikke lenger kristendom som sin offisielle statsreligion. Den norske kirke er altså endret til å være en trosskirke på lik linje med alle andre religioner. Samtlige partier stilte seg bak avviklingen av den norske statskirken, derfor er det overraskende at Høyre, FrP og Venstre nå har gitt etter for denne avtalen med KrF. Siden Norge ikke lenger er en kristen stat, bør vel heller ikke et fag i skolen kristeliggjøres? Vi likestiller kristendommen med andre religioner i samfunnet, men i skolen favoriserer vi den. Er ikke det å motsi seg selv litt? Tankene går til Alf Prøysen; “Ja, i bakvendtland – der kan alt gå an, der er de like tøysete og rare alle mann”.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at en stor andel av Norges befolkning, og spesielt i hovedstaden, er medlem av andre tros- og livssynssamfunn enn Den norske kirke. Selv om en stor del av befolkningen fortsatt er medlem av Den norske kirke, har det vært en nedgang over de siste årene fra 85 prosent i 2006 til 78 prosent i 2011. Å være medlem av kirken trenger nødvendigvis ikke å si at en er kristen, fordi det har seg slik at hvis en eller begge foreldrene dine er meldem når du blir født så meldes du automatisk inn. Da er det forståelig at så mange er medlem. Ikke alle disse bruker tiden sin ved å praktisere kristendommen på søndager, da står nok heller sofaen høyere på listen enn et kirkebsøk.

Derimot er hele 20 prosent av Oslos befolkning medlem av et annet tros- eller livssynsamfunn enn Den norske kirke. Skal alle disse, og de som egentlig ikke er kristne, men som uheldigvis ble meldt inn i kirken, finne seg i at kristendom skal rotfestes som vår lokale og nasjonale tradisjon når mye egentlig har forandret seg? Verdier fra samfunnen gjenspeiler ikke lenger verdier i en enkel religion. Samfunnet endrer seg, og en skulle tro at oppegående politikere i Krf og regjeringen hadde fått med seg det.

Hva skjer hvis KRLE- faget blir innført? Vil det innføres fritaksregler for de som ikke er kristne? Bør det innføres en variant av reservasjonsrett for de lærere og elever som ikke ønsker 55 prosent kristendom i faget? Leger har den rettigheten, hvis det er saker som strider mot deres syn, særlig ved abort og kunstig befruktning for lesbiske, har de lov til å reservere seg. Bør ikke lærere og elever også få lov til det da? Likhetsprinsippet står sterkt i Norge, og i dette tilfellet bør det ikke være noe unntak. For flertallet i Norge vil det ses på som et tilbakesteg at det blir en kristeliggjøring faget. Og det kan ses på som et tap for alle som mener at politikk og religion skal være atskilt

Av Elin Bang Langballe

Bookmark the permalink.