Kampen for kalifatet

Hva er det perfekte samfunn for Den Islamske stat?

For å finne svar på dette har vi i den sammenheng snakket med forsker ved forsvarets forskningsinstitutt Anne Stenersen, og forsker og spesialist innen voldelig islamisme Thomas Hegghammer. Det som skiller IS fra andre organisasjoner er det høye antallet utenlandske krigere som har sluttet seg til gruppen. Mange av dem snakker ikke engang arabisk, men har likevel valgt å vie sitt liv til opprettelsen av en ultrakonservativ islamsk stat. Denne rekrutteringen er på mange måter et resultat av IS sin strategiske bruk av sosiale medier for å spre sitt budskap. IS sin propaganda er full av kontraster, noe som kan få en til lure på hva terrororganisasjonen ønsker å formidle, og om IS sin idé om et ideelt samfunn er i tråd med deres propaganda.

Moderne teknologi og henrettelser 

Gjennom sommeren 2014 publiserte IS åtte korte YouTube-videoer, kalt Mujatweets. Videoserien hadde som mål å gi utenforstående, og tilskuere et innblikk inn i den Islamske stat. I en av videoene ble det vist glade barn som får tildelt iskrem og godteri av IS’ medlemmer, mens andre videoer viser ISkrigere i kamp, og henrettelsesklipp. Anne Stenersen mener at videoene har forskjellige funksjoner.

– Samtidig som IS ønsker å formidle at det er trygt og godt å bo i Den islamske stat, ønsker organisasjonen også å formidle, med blant annet henrettelsesvideoene, at de som bryter lovene vil bli strengt straffet. Jeg tror derfor i utgangspunktet det ikke er noen motsetning i IS sine propagandafilmer, og samfunnet de ønsker å skape.

I en av videoene ble det vist glade barn som får tildelt iskrem og godteri av IS’ medlemmer, mens andre videoer viser ISkrigere i kamp, og henrettelsesklipp.

Det kan være lett å tro at bruken av sosiale medier og moderne teknologi ikke er akseptabelt innenfor IS sin strenge tolkning av islam når man sammenligner med Taliban-regimet i Afghanistan, hvor alle former for moderne teknologi, TV, musikk og bilder var forbudt. Dette er en misforståelse ifølge Stenersen .

– IS ønsker å skape et samfunn styrt av en bokstavtro tolkning av islamsk lov, eller Sharia. At de ønsker et middelaldersamfunn er en misforståelse. Det de ønsker er et samfunn med moderne teknologi og fasiliteter, men med en sterk totalitær statsmakt.

En ramme for utopien? 

Bildene fra de IS-kontrollerte områdene viser et samfunn preget av brutalitet, og mangel på elektrisitet, rent vann og mat er en stor del av hverdagen til innbyggerne i kalifatet. Realiteten i Den islamske stat kan virke ganske fjern fra det de fleste assosierer med et perfekt samfunn. Thomas Hegghammer mener at situasjonen i de IS-kontrollerte områdene er langt fra hva organisasjonen ønsker for kalifatet.

unspecified-4

Illustrasjon: Anne Grethe Seljordslia

 

– Systemet IS skaper akkurat nå er deres beste forslag til organisering av samfunnet i dag, men de anser det ikke som en ramme ved utopien. Dette er en overgangsfase. Det perfekte samfunn for IS er et samfunn styrt 100 prosent etter Guds lover og hvor alle innbyggere har forstått det sanne budskap og blitt gode muslimer. Ettersom Gud er feilfri i islam vil et slikt system være fritt for sosiale og moralske onder. Man vil blant annet ikke trenge fysiske avstraffelser, fordi overtredelser ikke vil forekomme. Synder vil ikke begås fordi alle er gode muslimer, og tyveri vil ikke skje fordi fattigdom er avskaffet og folk vil ikke trenge å stjele. Tanken om et utopisk samfunn uten kriminalitet, vold og fattigdom kan virke ganske fjern fra hva IS kommuniserer med henrettelsesvideoer, og krigføring i Syria og Irak. Samtidig har man også sett at organisasjonen ønsker å vise et samfunn i balanse med videoer av blant annet lykkelige innbyggere, og lekende barn på tivoli. Dette er i henhold til meningen bak IS sin propaganda sier Hegghammer.

«Det perfekte samfunn for IS er et samfunn styrt 100 prosent etter Guds lover og hvor alle innbyggere har forstått det sanne budskap og blitt gode muslimer»

Thomas Hegghammer forsker og spesialist innen voldelig islamisme

– Propagandaen deres er ment å vise samfunnet deres i dag, altså overgangsfasen, og ikke den fullkomne islamske staten. Det er naturligvis en skjønnmaling som har til hensikt å overbevise potensielle rekrutter og sympatisører om at dagens samfunn fungerer fantastisk godt og at alle innbyggerne er lykkelige. Dette er ikke helt ulikt propagandaen fra Nazityskland, eller fra kommunistlandene under den kalde krigen.

Det ideelle samfunn 

Som alle andre samfunn ønsker medlemmene av den Islamske stat å skape et perfekt samfunn i henhold til deres tro. For IS er dette et samfunn hvor alle følger Sharia til punkt og prikke, og lever i fullstendig harmoni. Vi kan ikke vite hva resultatet ville vært om denne «ideelle» islamske staten hadde vært en realitet. Kanskje er deres ramme for utopien et samfunn som fungerer, et samfunn hvor kriminalitet, fattigdom og synder ikke eksisterer. Men om man ser på IS sin overgangsfase til deres ideelle samfunn i sammenheng med historien til andre totalitære regimer kan vi forestille oss at resultatet ville vært alt annet en ideelt. Nazistenes fremstilling av livet i konsentrasjonsleirene som fortreffelig hadde ingen sammenheng med realiteten, og Sovjetunionens kollektiviseringspolitikk krevde flere millioner menneskeliv. Begge disse regimene hadde sine ideer om hva det perfekte samfunnet er, og hvordan man skulle oppnå det. Helt siden IS tok kontroll over områder i Syria og Irak, har organisasjonen kun bidratt til å skape brutalitet og frykt, ikke bare i Midtøsten, men i hele verden. Om veien til det perfekte samfunn er preget av vold, henrettelser og brudd på menneskerettigheter så er kanskje ikke et utopisk samfunn så ideelt som det høres ut.

Bookmark the permalink.