Studentbevegelse anno 2018

Verdens borgere står foran skjebnesvangre utfordringer. Miljøkrisen utfordrer vilkårene for vår eksistens, og dommedagsklokken peker to minutter til midnatt, historisk nærme en fullskala atomkrig. Tekst: Daniel Fullman Utfordringer som er skapt av eldre generasjoner ser ut til å bli møtt med et lunkent svar fra den oppvoksende generasjon. Det finnes … Les mer

Lidenskap – drivkraften bak Europas høyresving

Det politiske landskapet i Europa gjennomgår en endring. I en rekke valg har høyrepopulistiske partier oppnådd økt oppslutning, samtidig som høyreekstreme grupper har blitt stadig synligere i samfunnet. Lidenskapen for nasjonen er igjen en drivende kraft i europeisk politikk.  Tekst: Mathilde Israelsen  De siste tiårene har europeisk politikk foretatt en … Les mer

Tematekst: Lidenskap

Lidenskap. Smak på ordet. Si det høyt: Liiidenskap. Et begrep som er lett å bruke, men vanskelig å bli komfortabel med. For hva er lidenskap, sånn egentlig?  Ifølge Språkrådets ordbok er lidenskap (1) en «intens erotisk følelse»; mektig følelse eller stemning; glød, eller (2) en «brennende interesse». Lidenskap handler altså … Les mer

USA endrer atomvåpenstrategi: er det denne utviklingen verden ønsker?

Da USA lanserte sin nye atomvåpenstrategi ble den møtt med kraftige reaksjoner. Rapporten skisserer en utvikling som står i sterk kontrast med ønsker om atomvåpenforbud. I denne sammenheng blir et sentralt spørsmål om USAs nye strategi reflekterer folkeviljen. Om flertallet ønsker nedrustning, hvordan kan dette forenes med den amerikanske regjeringens … Les mer

Ryktet går – Det finnes en fredspris vi ikke har hørt om! 

Vi har tatt en prat med Ingeborg Rikheim, lederen av styret i organisasjonen Studentenes Fredspris, og Mathias Kristiansen, politisk visepresident for ISFiT, for å kunne gi dere et bedre innblikk i organisasjonen Studentenes Fredspris. Hva er egentlig Studentenes Fredspris? Hvorfor er den viktig, og hvordan kan vi Oslo-studenter engasjere oss?  Tekst: Johan … Les mer

Slapptivisme: Å like eller ikke like

Slapptivismen har lenge bitt fryktet fordi den kan svekke deltagelsen i sosiale bevegelser og dermed være en trussel for demokratiet. #meetoo-kampanjen kan sette fenomenet i nytt lys.  Tekst: Vilde Aanonsen Allerede i 2009 skrev hviterussiske sosio-teknologiske forsker Evgeny Morozov om slapptivisme. Han definerte det som nettbasert aktivisme som ikke har … Les mer

Leder: Lidenskap

Jeg har alltid sett opp til de med en brennende lidenskap for noe. De med en så sterk lidenskap at de vier enormt med tid til et bestemt prosjekt eller aktivitet. Det er imidlertid en hårfin grense mellom dyp lidenskap og galskap. En grense man med fordel ikke vil krysse. … Les mer

Farene ved en forenklet virkelighet

Innen utallige fagfelt kommer man fram til konklusjoner på bakgrunn av et forenklet bilde av virkeligheten. Er dette en mangelfull metode for å komme fram til kunnskap? Kan vi stole på at konklusjonene som framgår av denne prosessen virkelig samsvarer med virkeligheten? Tekst: Vilde Viktoria Tysland Forenklet virkelighet – spørsmålet … Les mer