Your TISA is showing

Etter lekkasjen av et hemmeligstemplet dokument har verdenssamfunnet fått innsyn i hva partene i TISA-forhandlingene jobber mot.   WTO har stått i stampe i lang tid. Etter den suksessrike Uruguay-runden (forhandlingsrunde i Uruguay red. amn.) som ledet frem til opprettelsen av WTO, har det i den neste Doha-runden fra 2001 … Les mer

Kampen om Capitol

Seks senatorseter skiller Obama fra en Kongress dominert av Republikanere. Fjerde november er det mellomvalg i USA.   Under Obamas presidentperioder har konfliktnivået i Kongressen nådd nye høyder. Det hele toppet seg da fjorårets budsjettforhandlinger falt sammen over «Patient Protection and Affordable Care Act», mye omtalt som ObamaCare. Da budsjettforhandlingene … Les mer

Portrettet – med Universitetslektor Siren Leirvåg

Intervju med universitetslektor Siren Leirvåg Cand. philol. med teatervitenskap hovedfag fra Universitetet i Bergen (høsten 1989). Hva er implikasjonene når et helt fagområde blir lagt ned ved Norges største universitet? Vi tok kontakt med universitetslektor i Teatervitenskap, Siren Leirvåg, for å få en statusoppdatering på fagområdet, og møtte en dame … Les mer

Brasils neste president?

Brasil, en av verdens viktigste fremvoksende økonomier og verdens femte mest folkerike stat, kan være i ferd med å velge en kvinnelig miljøaktivist med afrobrasiliansk bakgrunn til president. Marina Silva har vokst opp i ekstrem fattigdom og vil nå forandre Brasil en gang for alle. Hvis du trodde det var … Les mer

Trenger vi Senterpartiet?

Lang tids uro i ledelsen kulminerte med at Liv Signe Navarsete ga beskjed om at hun vil gå av på et ekstraordinært landsmøte i april. Med det gikk også for alvor startskuddet for kampen om tronen, og ikke minst om den naturlige arveprinsen, Ola Borten Moe, sin posisjon i partiet. … Les mer

Destinasjon: Europa

  For mange mennesker på flukt fra Afrika og Midtøsten er de sørlige landene porten inn til Europa. Den arabiske våren har ført til en økning i antallet som tar sjansen på å krysse Middelhavet, der en bølge av syrere nå flykter fra borgerkrig. Mange finner seg selv i en … Les mer

The Tea Party: Mafia Style Politics

One of my favorite episodes of The Sopranos is during the second season when Tony’s protégé and nephew, Christopher, gets shot by two of his subordinates, the stumbling, bumbling, wannabe gangsters Matthew Bevilaqua and Sean Gismonte. The episode ends with Tony sitting at Christopher’s hospital bedside quietly muttering to himself, … Les mer

Politisk moteantropologi – Ja det er mulig

Politikere prater piss. Det vet vi alle. Politisk tale gir oss som følger politikken sjelden noe nytt. Det er som oftest floskler, soundbites og avslipt tåketale som er grundig ferdigformulert av overbetalte kommunikasjonsrådgivere. Ikke at det spiller noen rolle, selv om en politiker som Per Sandberg eller Christian Tybring-Gjedde (mot … Les mer

The Devil you know…

Press, plass og normer Jeg er blant dem som alltid velger å stå når jeg tar kollektivtrafikk i rushtiden, istedenfor å kjempe meg frem til et sete mellom andre. Dersom jeg allikevel sitter, spretter jeg fort opp hvis jeg skulle se noen jeg antar behøver setet mer enn meg nærme … Les mer

(Uten)rikspolitisk valgkamp

Landet der ute I etterkant av en travel valgkamp er det interessant å skue litt tilbake. Hva står igjen fra årets politiske hanekamper utenom litt småflaue valgkampstunt, noe feilplassert fuglekvitring på nettet og en kjole som bokstavelig talt endte på alles lepper? Gassangrep i en borgerkrig som er spunnet i … Les mer

Klimasamarbeid?

I slutten av september kommer første delrapport av FNs klimapanel (IPPC), der det naturvitenskapelige grunnlaget for klimaendringene fremlegges. Dette er den femte rapporten i rekken. Ifølge lekkasjer i Aftenposten sies det at forskerne nå er mer sikre på hva global oppvarming vil medføre av klimaendringer enn de var i 2007 … Les mer

Oljens dilemma

Nordover I kjølvannet av Borten Moes uttalelser har debatten om vi burde åpne Barentshavet for utforskning i det hele tatt rast, med miljøvernorganisasjoner meget forarget over hvordan noen kan med slik selvfølgelighet anta at nordområdene burde bli utredet. Nå som det er sagt er alle enige at det finnes store … Les mer

Åpent brev til Länsstyrelsen

  Fredrik S. Heffermehl, cand. jur, LLM NYU.
International Peace Bureau, ex Vice President N. Juels g. 28 A, N-0272 Oslo, Norway
Tel: +47 91744783 – fredpax@online.no
http://www.nobelwill.org Oslo, November 12, 2012 Länsstyrelsen, The County Board of Stockholm NOBEL FOUNDATION – REQUEST FOR INJUNCTION AGAINST EU PRIZE 1. Request for an injunction against … Les mer

Kommentar fra Nobelinstituttet

KOMMENTAR EUROPEISK UNGDOM Anders Høgalmen, første nestleder i Europeisk Ungdom, kommenterer hvorfor prisen til EU er velfortjent. Til tross for at Europa historisk sett har vært verdens blodigste kontinent, har det i de seks tiår siden EUs opprinnelse vært fred. Det har aldri vært krig innad i EU – der … Les mer

Klimasamarbeid – en uunngåelig middelmådighet?

Høsten preges av nyheter fra New York og østkanten av USA, hvor stormen «Sandy» herjer med skremte amerikanere. Muligheten for en ny katastrofe liknende «Katrina» fra 2005 bekymrer verden. Valgkampen rundt det amerikanske presidentembetet blir satt i skyggen når en verdensmetropol rammes av orkanvinder og flom. Verden snakker igjen om … Les mer

Boplikt på norske landbrukseiendommer – et lite hensiktsmessig virkemiddel for bosetting i distriktene.

Et politisk stridstema: Et sentralt lovverk i norsk distriktspolitikk er konsesjonsloven og odelsloven. I denne finner man det som muligens kan omtales som en av de mer kontroversielle sakene i norsk politikk, nemlig lovgivningen for bo- og driveplikt på norsk landbrukseiendom. I det politiske liv er det først og fremst … Les mer

Har Høyesterett en politisk funksjon?

Samfunnets støtter nagles sammen ved «lov – sandhed – ret,» som tre metoper i norsk rettsvesen. Eller kun som en beskrivelse av Høyesteretts fasade, om du vil. Bygningen er ikke den samme som da Høyesterett startet sitt virke, men det er heller ikke maktbalansen mellom Storting, Regjering og Høyesterett. Av … Les mer

More Democracy?

After the terror last year, Jens Stoltenberg struck a chord that resonated within the Norwegian people when he stated that “our response will be more democracy, more openness and more humanity, but never naivety”. Rather than discussing the naivety aspect as many others do in the wake of the Gjørv-commission, … Les mer

Da samvittigheten vår døde

Natt til tirsdag 19. oktober nådde statens plasseringer i Statens pensjonsfond – Utland (heretter Oljefondet) en verdi på over 3000 milliarder kroner. Fondet består av rundt 1 % av hele verdens aksjer, og i underkant av 2 % av Europas aksjer. Fondet øker med over 5000 kroner i sekundet hele … Les mer

De vises styre – Platon anno 2009

Valget er over, vinneren er klar. Fire nye år med flertallsstyre. Et styre av og for folket, men ikke i nærheten av Platons idealtypiske modell for Staten. Et av hovedelementene i Platons typologi, var et styre av De vise. Med “De vise” siktet atheneren til de med ca femti års … Les mer