Et lite stykke jernbane-Norge

Som en norsk jernbane-entusiast, kan man ofte føle at utviklingen aldri kommer ordentlig i gang. Langvarige utredninger, utsettelser og budsjettoverskridelser kommer ofte i veien for framgangen i vedtaksprosessene. Hvorfor satses det ikke mer på norsk jernbane? tekst: Isac Bartvik Jørgensen, Statsvitenskap illustrasjon: Gina Gylver Se for deg at du sitter … Les mer

Lett å glemme, men staten må faktisk følge grunnloven

Den 4. November skjer det noe historisk. For første gang i Norges historie skal et klimasøksmål behandles i Høyesterett – det kan bli et vendepunkt i norsk petroleumspolitikk og potensielt starten på slutten av den norske oljealderen tekst: Simon Balsnes, Lektorstudent illustrasjon: Gina Gylve En bred koalisjon av klima-og miljøorganisasjoner, ledet av Natur og … Les mer

Kannibalismen på mediemarkedet- papiravisens fremtid

Siden nettavisens gjennombrudd har debatten rundt papiravisens fremtid stått på dagsordenen. Opplaget synker og færre viser interesse for journalistenes arbeid. Papiravisen er ikke lenger for alle. – Det er helt åpenbart at hvis du gir folk fri tilgang til tilsvarende innhold som i en papiravis, så er det ikke mange … Les mer

FNs klimapanel: i skjæringspunktet mellom vitenskap og politikk

Mot slutten av november er det duket for FNs klimatoppmøte i Paris. Målet er en ny, juridisk bindende avtale, men i hvilken grad FNs klimapanel lykkes i å omdanne vitenskap til premisser for politisk handling strides de lærde. Vitenskapelig kunnskap har fått en viktig plass innen klimaregimet. Man ser behovet … Les mer

EU- størrelsen og Brüssel det kommer an på

Hellas sliter med å bli enige med Brüssel, EU-skeptiske partier er på frammarsj i flere europeiske land og Storbritannia skal ha folkeavstemming om fortsatt medlemskap innen 2017. Hvorfor knirker det så i sammenføyningene til EU for tida? Den siste store reformen av EU er Lisboa-traktaten. Denne innebærer blant annet at … Les mer

FNs Sikkerhetsråd – et fastfrosset stormaktsspill?

I oktober var det 70 år siden FN offisielt ble etablert. Sikkerhetsrådets sammensetning gjenspeiler resultatet av andre verdenskrig. Verdensbildet har forandret seg siden 1945, og Rådet burde reformeres slik situasjonen er i dag. Det er imidlertid lettere sagt enn gjort. Etter første verdenskrigs massive ødeleggelser og humanitære blodbad ble Folkeforbundet … Les mer

En kaffe med: Anne Krogstad

Anne Krogstad er en av våre kjære professorer ved det samfunnsvitenskapelige fakultet. Hun har interessert seg for blant annet politisk lederskap i ulike land, høyreekstremisme, politisk kommunikasjon og sosiale medier, for å nevne noen av områdene. Nå er hun programleder for bachelorprogrammet kultur og kommunikasjon. Med så mye spennende i … Les mer

Hverdagsmagi

Det vi tidligere tenkte kun fantes i bøker eller på film er i ferd med å bli en realitet. Teknologien utvikler stadig nye, fantastiske produkt som er som tatt rett ut av fantasien.    De fleste kjenner igjen navnet Harry Potter. En noe mindre del vil nok også få assosiasjoner … Les mer

Gruslig underlag

Tekst: Jonas Ravn Balkong med krater dekket av én solid plate Stein – det holder meg oppe Stein – løfter deg opp i det sigarettstumpede galatatårn Stein – tynger bygningene ned så de ikke spirer i det uendelige Stein – spruter opp i bro på Taksim forsvinner der Aksjon: Demonstrativ … Les mer