Mikronoveller

Tekst: Axel Bjørne-Larsen   1 Alle andre løper unna, men du blir stående litt for nærme og se på flammene som slår ut av vinduene der oppe. Alt brenner om det blir varmt nok. Du hører lyden av sirener, og ser blått lys blinke mot den nedre delen av bygården. … Les mer

Dugnadsånd og hjelpevilje – nordmenns møte med flyktningkrisen

  Tekst: Kristin Heen Halvorsen og Linn Jeanette Hagen v/AIESEC UiO Verden står nå ovenfor den største humanitære krisa siden andre verdenskrig. Utfordringene mange land møter er enorme. Vi vet at en god håndtering av flyktningkrisa globalt krever enormt mye av mange bidragsytere. Vi må alle bidra med det vi kan, … Les mer

Prislappen for å være lat

Du vet at fysisk aktivitet er bra for deg. Likevel er det enklere å ta bussen hjem, heisen opp og synke ned i sofaens myke omfavnelse. Men vet du at stillesitting koster Norge svimlende 239 milliarder norske kroner i året? Det finnes overbevisende dokumentasjon på helsegevinstene ved regelmessig fysisk aktivitet. … Les mer

Det høyreekstreme Europa

I 2012 mottok den europeiske union Nobels fredspris for å ha «bidratt i over seks tiår til utviklingen av fred, forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa». Fire år senere truer høyreekstreme partier med å reversere denne utviklingen. Til tross for deres antiinnvandring – og populistiske agenda er det ytre høyre … Les mer

Kilder til besvær

Høyesterett måtte i høst ta stilling til om kildevernet til journalister sto seg mot PSTs behov for bevis i en terrorrekruteringssak. Hva innebærer pressens kildevern og hvor sterkt står det mot påtalemyndighetens behov for bevis?   En omdiskutert Sverige-tur I november 2015 vant Ulrik Imitiaz Rolfsen frem i Høyesterett med … Les mer

SKAM

Skammen kan være flyktig. Der den tilsynelatende ikke er, er det kanskje aller mest av den. Men anerkjenner en dens eksistens, kan den forsvinne. I tillegg er skammen ofte på feil sted, til feil tid. «Skam deg!», sier vi til den som ikke gjør det. «Det er vel ikke noe å skjems … Les mer

Differensiert urettferdigferdighet?

 Prinsippet om felles, men differensierte forpliktelser ble etablert under FNs klimakonvensjon. Over 20 år senere er det grunn til å vurdere prinsippets behov og den vanskelige rettferdigheten.  FNs klimakonvensjon formulerer et sentralt aspekt ved klimasamarbeidet; prinsippet om felles, men differensierte forpliktelser. Dette medfører at industrialiserte land har et særlig ansvar … Les mer

Sosial verdiskapning

 «Samfunnet har store uløste behov som roper etter gode svar» sier Anita Krohn Traaseth, leder av Innovasjon Norge. Sosialt entreprenørskap kan være løsningen på dette. Norge i dag står overfor flere sosiale utfordringer. Eldrebølgen, klima og forbruk, innvandring, og frafall fra skolen er bare noen av dem. Statlige institusjoner som … Les mer

Israel-Palestina for dummies

Israelere og palestinere – to folkegrupper som ønsker et område hvor de kan leve som et fritt folkeslag. Problemet er at begge ønsker det samme området – historiske Palestina. Begge har historiske og religiøse røtter i området. Kompromissviljen er lav, konflikten brutal og troen på noensinne å løse denne konflikten … Les mer

Henrettelsene i Saudi-Arabia: Et vindu til deres politiske interesser

Tekst: Johanne Stavdal Engh og Robin Sitter (Studentredaksjonen, Høgskolen i Lillehammer) På nyåret henrettet Saudi-Arabia 47 personer. Blant disse var Nimr al-Nimr, en sjiamuslimsk skriftlærd. Henrettelsen av al-Nimr har vekket harme blant sjiamuslimer i Saudi-Arabia, og ført til økt spenningsnivå mellom Saudi-Arabia og Iran. 2.januar i år henrettet Saudi-Arabia 47 personer. … Les mer

Fra trakassering i skolegården til hets på nett

Internett har gitt en ny plattform for trakassering og hets. På tross av lovendringen i 2013, ser ikke samfunnsproblemet ut til å forsvinne. Senter for kunnskap og likestilling postet i januar 2016 en rapport om erfaringer med digitale krenkelser i Norge. Rapporten viser at 31 prosent av majoritetsbefolkningen har vært … Les mer

Mulla mulla mulla alle skal bli knulla

Det er stort fokus rundt rasisme og hatefulle ytringer på nett i dagens mediesamfunn. Igjennom Karpe Diems nye singel «Lett å være rebell i kjellerleiligheten din» fikk vi til de grader kjenne på skam og ubehag rundt dette temaet. Rapartistene har selv uttalt at de har samlet sammen kommentarer de … Les mer

Egentlig bare du

Tekst: Ingvild Hegge Eriksen   I mørket kan jeg skimte de jævla hvite tennene dine, og bak oss forsvinner byen og alle lysene i tusen kilometer i timen. Du sitter på den andre siden, i midten, med en jente på hver side. Du har sikkert sagt like mye som jeg … Les mer