Ryggen

TEKST: Victor Isaksen Han så henne gjennom vinduet på utestedet. Lyset der inne var matt og blinkende, slik man kan forvente fra nattklubber, men allikevel så han rett igjennom folkemengden på henne. Han ble trollbundet fra første sekund. Han måtte inn her, men vennene hans hadde hørt om et annet … Les mer

Lov til å betale

TEKST: Martin Norbeck Ellevold Den unge kvinnen fikler med lommeboka.      «Sånn, hvor mye ble det da?»      Hun ser på kassereren.      «Firehundreogseksten, hvis du ikke skal betale for den der og?»      Han peker på babyen som ligger i setet på handlevogna foran henne. … Les mer

Menneskerettigheter Inc.

Multinasjonale selskapers virksomhet i fattige land er et tveegget sverd: på den ene side kan det bidra til økonomisk vekst og arbeidsplasser, på den annen side kan det føre til miljøødeleggelser og brudd på grunnleggende menneskerettigheter for lokalbefolkningen. Menneskerettighetenes status Menneskerettighetene er grunnleggende rettigheter som det ofte blir slått i … Les mer

Når etikken krasjer med jussen

Det er nær sammenheng mellom etiske og juridiske normer, men hvordan skal motstrid løses? Hva kommer først, etikken eller jussen?  Ved konflikt vil etiske normer gå foran som veiledende for hvordan lovregler skal tolkes og forstås. «Etikken kommer først!», uttalte en lege nylig på radioen, og sa at han ved … Les mer

Det første er ofte det beste

Det er ikke bare valget mellom to goder eller mellom to onder som kan være vanskelig å ta. Å ha alternativer blir sett på som det ytterste symbol på frihet, og burde gjøre oss lykkelige. Men ubegrensede valgmuligheter er ikke alltid det beste. Du har kanskje opplevd svetten piplende nedover … Les mer

Å velge sine ord

Politikk er retorikk. Likevel har politikere opplevd at å tale for å overbevise er en kunst ikke alle mestrer. Aristoteles sa at mennesker er politisk tilbakestående av natur. Det samme har vist seg å gjelde våre språklige ferdigheter – tidvis demonstrert på den politiske talerstol. I forbindelse med temaet «valg», … Les mer

Å velge deltakelse

Vårt demokrati er avhengig av at hver enkelt av oss velger å delta.  Innlegg av Stortingspresident Olemic Thommessen «…kan stortingspresidenten skrive et innlegg om hvilke valg som er viktige for ham og for Norge», spør Samfunnsviter’n. Mandag 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Prinsippet om at lokalsamfunnene selv skal … Les mer

Valg

Ordet valg kommer av norrønt val, og er beslektet med ordet vilje. Skal en snakke om val, må en forutsette en fri vilje, akkurat som en må forutsette en hval , skal en snakke om Free Willy. Det er denne allmenne kjensgjerning nynorskbrukere kaller valets kval. Mange velgere, nynorsktilhengere som … Les mer

Leder #2 2015

Valg står på agendaen for denne utgaven, enten det gjelder i livet eller høstens kommunevalg. For dere som leser er det aktive beslutninger som har ført dere til Universitetet i Oslo. For noen kan det å velge være så vanskelig at det blir som en lidelse. Kronisk beslutningsvegring kan vi … Les mer