Seminarløftet

  Instituttet for Statsvitenskap har denne høsten tatt et oppgjør med den tidligere seminarmodellen. Det altfor lave aktivitetsnivå i seminartimene skal tas tak i, ved å gjennomgå et seminarløft.   Instituttet for Statsvitenskap har dette semesteret forsøkt å tenke annerledes rundt internorganiseringen av seminarundervisningen. I den nye seminarmodellen har man … Les mer

Hvorfor vi burde bry oss om at Europastudier legges ned

Den 24. juni 2014 vedtok Universitetsstyret ved UiO å legge ned bachelorprogrammet i Europastudier. Representerer nedleggelsen et varsku til de andre tverrfaglige bachelorprogrammene ved SV-fakultetet, eller blir Europastudier lagt ned fordi det i praksis tilsvarer statsvitenskap med litt lavere inntakskrav? Hvorfor legges Europastudier ned? Den umiddelbare bakgrunnen for nedleggelsen av … Les mer

Portrettet – med Universitetslektor Siren Leirvåg

Intervju med universitetslektor Siren Leirvåg Cand. philol. med teatervitenskap hovedfag fra Universitetet i Bergen (høsten 1989). Hva er implikasjonene når et helt fagområde blir lagt ned ved Norges største universitet? Vi tok kontakt med universitetslektor i Teatervitenskap, Siren Leirvåg, for å få en statusoppdatering på fagområdet, og møtte en dame … Les mer

Statsviter Breivik

Masterstudent i statsvitenskap I stor grad kan Breiviks opptak sees på som en videreføring av linjen Norge har holdt gjennom hele rettsprosessen i 22. juli saken; fra fengsling til rettsak og videre til dom har vi aldri viket fra våre lover og demokratiske prinsipper. Norges rettsapparat har behandlet Breivik slik … Les mer

Studentlivet: En fest som aldri tar slutt?

Det begynner allerede med fadderukene. Studentenes første møte med universitetet er preget av hjelpsomme mennesker i røde t-skjorter og dager fylt med vorspiel og nachspiel før og etter alle festene som skal integrere dem i studentlivet. Som ung og lovende er de fleste i samme situasjon. Som oftest kjenner de … Les mer

Kan en student være rektor for studenter?

En stilling åpen for alle, eller med et uformelt forbud? Du tar opp kampen mot nåværende rektor Ole Petter Ottersen. Kan du fortelle litt om bakgrunnen for denne beslutningen? – Vi fant ut at hvem som helst kunne stille til rektor, også var det en del oppslag i nettavisa Uniforum … Les mer

Redaksjonen debatterer…

Som student har han tappet øl for Realistforeningen, arrangert Holmenkollstafett for bachelorprogrammet sitt, sitter som tillitsvalgt for Studentsamskipnaden et cetera, et cetera. Er dette tilstrekkelig erfaring for en stilling som rektor ved en enorm institusjon som Universitetet i Oslo? Her snakker vi en skala noen hakk større enn Studentsamskipnaden. Redaksjonssekretær … Les mer

Den middelmådige skolen

  Hvis norsk skole var gjennomgående middelmådig ville vi ikke kunne peke på en eneste dårlig eller god ting, (foruten annet enn at den ville være enestående middelmådig). Derfor i interesse av å klarere begrepet vil jeg heller, starte med å ta for meg det som ikke gjør norsk skole … Les mer

Middelmådighetskrisa

Det var på en av disse lanseringsfestene, holdt i et bittelite lokale for den boka du aldri kommer til å lese, at jeg utenfor den bittelille doen traff på hun som danset magedans på skoleavslutningen i 10 klasse, og som jeg ikke har sett siden. Og på grunn av at … Les mer

Norge – Høyere utdannings dystopi?

Det norske skolesystemets feil og mangler har fått mye medieoppmerksomhet den siste tiden. Denne er dog begrenset til den norske grunnutdanningen, mens studenters skolehverdag i stor grad blir oversett av både mediene og politikerne. Med fare for å bli overdrevent navlebeskuende; hva med oss? Av Tonje Jelstad Sandanger Les mer

Tverrfaglighet på UiO

Spesialisering versus bredde, rakett til månen eller tog hvor som helst i verden? Metaforene er mange, men saken er den samme; fagdisipliner eller tverrfaglighet? Tekst og foto: Helge Skivenes Les mer

Helt grei utdanning for alle, Aasland?

Datoen er 23. oktober 2008. Seminarlederne på innføringsemnet i komparativ politikk på Institutt for statsvitenskap (ISV) mottar en epost fra instituttet om at det er ”… bestemt at det ikke vil bli seminarundervisning på STV1300 til våren. Det er følgende heller ikke behov for seminarledere på dette emnet.” Ingen vedtak … Les mer

Fornøyde, men usikre

Kandidatundersøkelsen som kom nå i vår avslører gode jobbmuligheter og tilfredse studenter. Samtidig avliver den et par myter om bachelorgraden, til tross for kandidatenes skepsis til egne ferdigheter. Samfunnsviter’n ser på hva resultatene har å si for SV-kandidater. Tekst: Kent Grødem Les mer