Kommentar fra Nobelinstituttet

KOMMENTAR EUROPEISK UNGDOM
Anders Høgalmen, første nestleder i Europeisk Ungdom, kommenterer hvorfor prisen til EU er velfortjent. Til tross for at Europa historisk sett har vært verdens blodigste kontinent, har det i de seks tiår siden EUs opprinnelse vært fred. Det har aldri vært krig innad i EU – der medlemslandene tidligere kriget møtes de nå rundt forhandlingsbordet. Han fortsetter med å påpeke at det må være mulig å skille mellom debattene rundt norsk medlemskap i EU og hvorvidt fredsprisen er fortjent eller ikke. EU er på ingen måte perfekt og det er viktig å ha et kritisk syn på unionen, men det fort blir et sidespor i denne debatten. Det EU nå får prisen for, er det arbeidet som EU har gjort i løpet av de siste seksti år. Unionen har hatt en stor innflytelse i Europa  og dersom det er EU sin feil at det nå er finanskrise så er det også EU sin fortjeneste at det samtidig er fred.


KOMMENTAR INTERNATIONAL PEACE BUREAU
International Peace Bureau uttrykker støtte for Heffermehls syn i en pressemelding utstedt 23.november 2012. IPBs co-presidenter Ingeborg Breines, Norge, og Tomas Magnusson, Sverige, sier:
–    “The European Union, announced by the Norwegian Nobel Committee as the winner of the Nobel Peace Prize 2012, clearly is not one of the “champions for peace” Alfred Nobel had in mind and described in his will as “the person who shall have done the most or the best work for fraternity between nations, for the abolition or reduction of standing armies and for the holding and promotion of peace congresses.”

Bookmark the permalink.