Konspirasjonsteorier – en innføring

«Skal vi se på Flat Earth dokumentaren?» Dette er spørsmålet som fikk meg til å skrive denne artikkelen. Er jorda flat, styres verden av Illuminati og eksisterer egentlig Finland? Hva er egentlig en konspirasjonsteori?  

Tekst: Victoria Bergundhaugen, Idéhistorie, bachelor 
Illustrasjon: Asbjørn Oddane Gundersen

Betydning 

Konspirasjonsteorier er et ganske spennende fenomen, og det kan ta for seg hva som helst. Til syvende og sist tror en konspirasjonsteoretiker på at det er en eller annen gruppe som skjuler sannheten for å kunne fremme sin egen agenda, og tror man først på en, så er ikke veien lang til å tro på andre. Etter litt research om emnet dukket det opp en hel del interessant. En konspirasjonsteori, historisk sett, ble brukt til å avvise påstander som grunnløse spekulasjoner. Dette skjedde fra midten av 1800-tallet og ble mer og mer vanlig utover 1900-tallet. Etter andre verdenskrig ble betydningen endret som følge av kritikken mot totalitære ideologier, og fra 1960-tallet ble «konspirasjonsteori» helt generelt brukt om dårlige, spekulative teorier om ulike sammensvergelser. Dette viser at ordet i seg selv er tillagt en negativ betydning, og at konspirasjonsteorier er negative, altså sett på som en uting av samfunnet. Dette feier konspirasjonsteoretikerene til side som en del av en større konspirasjon hvor styresmaktene bruker ulike midler til å indoktrinere oss i «samfunnet». Konspirasjonsteorier er ofte blitt brukt i populærkulturen gjennom film, tv og litteratur som The X-Files og Da Vinci-koden. Konspirasjonsteorier i samfunnet og i populærkulturen påvirker hverandre gjensidig. 

Systemene 

For å gjøre det enkelt henviser jeg til Michael Barkun’s bok: A Culture of Conspiracy. Apocalyptic Vision in Contemporary America, og bruker hans system for å kategorisere og forklare ulike konspirasjoner. Det er ifølge Barkun tre ulike typer konspirasjonsteorier: 

Den første er hendelseskonspirasjonteorier, som baserer seg på historiske hendelser og spekulerer i utvalgte fakta som skal vise at det er en ondsinnet konspirasjon bak. Innunder denne typen teorier finner vi konspirasjonene rundt drapet på John F. Kennedy og angrepet på World Trade Center. Begge disse blir påstått å være gjennomført av amerikanske myndigheter. 

Den andre er systemkonspirasjonsteorier, hvor konspirasjonene handler om hvordan ulike samfunn blir undergravd og kontrollert av en skjult sammensvergelse. De store, klassiske systemkonspirasjonene har sterk ideologisk tankegang som ofte skylder på de samme menneskene for å forklare det ene eller det andre. Denne typen konspirasjonsteori blir som oftest rettet mot grupper som ses på som undergravende i samfunnet, hvor dette i historisk sammenheng er blitt brukt til å undertrykke, svekke eller skade religiøse minoritetsgrupper. Den mest kjente av disse er teorien om den jødiske verdenssammensvergelsen, som ble brukt av nazistene som et påskudd til å undertrykke og angripe dem, som til slutt ledet til holocaust.  

Den tredje er superkonspirasjonsteorier. Her er teorier som fusjonerer alle tenkelige konspirasjonsteorier satt sammen i et gedigent, uoversiktlig komplott. “Flat Earth” og “Anti Vax” er eksempler på to teorier som kan plasseres under en slik superkonspirasjonsteori, der fellesnevneren er at en hemmelig gruppe kontrollerer verden. To slike store superkonspirasjoner er Illuminati og/eller Lizard People. Teorien om Illuminati er basert på at en hemmelig undergrunnsgruppe er ansvarlig for alt ondt som skjer i verden. De er blitt beskyldt for å stå bak blant annet første og andre verdenskrig, kapitalismen, kommunismen, nasjonalsosialismen, sionismen, aids, FN, Vietnamkrigen, 11. september-angrepene, attentatet mot John F. Kennedy og svært mange andre kriger, organisasjoner, sykdommer og lignende. Lizard People teorien går ut på at en romfarende rase med formskiftende reptiler er tilstede på jorda og har tatt kontrollen over menneskeheten. Disse reptilene er sagt å ha vært på jorda siden antikken, og mange av både fortidens og nåtidens verdensledere er slike reptiler. Barack Obama, Madonna, Katy Perry, Bill Clinton og Angelina Jolie er eksempler på personer som har blitt beskyldt for å være slike reptiler. 

Konspirasjonsteorienes hjemland  

En ting man fort legger merke til når man begynner å se på konspirasjonsteorier, er at nåtidens konspirasjonsteoretikere stort sett stammer fra USA. En av grunnene til dette kan være at i forhold til andre vestlige land, har USA et dårligere skolesystem og en mer marginalisert befolkning med tydelige klasseforskjeller fra stat til stat. De som ligger dårligst an her er sørstatene, og her finnes også de fleste konspirasjonsteoretikere. Dette betyr ikke at det ikke kan være store grupperinger med konspirasjonsteoretikere andre steder, men det gir et godt bilde av det som mest sannsynlig er årsaken: Dårlig samfunnsstruktur og utdanning. Det som også er interessant, er at de fleste moderne konspirasjoner har dirkete tilknytning til USA. I Flat Earth konspirasjonen er det NASA, underordnet staten USA, som er den store stygge ulven. Mange andre konspirasjonsteorier ser på CIA eller FBI som de «onde». Dette ser vi ved teoriene rundt drapet på JFK og angrepet på World Trade Center. Det finnes et kjent uttrykk som lyder: «9/11 was an inside job». Det finnes også teorier om at Australia ikke eksisterer, at Australia er et samarbeidsprosjekt mellom Hollywood og den amerikanske staten. Kenguruer eksisterer ikke, og alle australske venner du måtte ha er egentlig innleide skuespiller som skal lure deg til å tro at Australia eksisterer. 

Finland og jeg  

En konspirasjonsteori som umiddelbart fremsto interessant var teorien om at Finland ikke eksister. Denne teorien sier at under den kalde krigen begynte Sverige og Sovjetunionen å spre ideen om at det var en landmasse mellom dem, slik at de kunne få fiske i området for seg selv. En paralellteori er at Finland bare er en utopi oppfunnet av sosialdemokrater for hvordan et liberalt sosialdemokrati skal fungere. Denne teorien var umiddelbart av personlig interesse, da min familie stammer fra Finland. Mine forfedre kom til Norge på slutten av 1500-tallet med innvandringen av skogfinnene til Østlandet. Det er til og med en skog oppkalt etter dem; Finnskogen. Sett i lys av disse konspirasjonsteorienen blir det fort noe som ikke stemmer – mine finske forfedre innvandret lenge før sosialdemokratiet var et begrep og lenge før den kalde krigen. Den eneste logiske forklaringen må isåfall være at jeg ikke eksisterer, og at jeg egentlig bare er innleid av russiske, svenske og nødvendigvis norske myndigheter slik at vi får ha fisken for oss selv.   

Bookmark the permalink.