Krav til dagens menn

Maskulinitet: Den moderne mannen må bringe flere egenskaper til bords. Foto: DonkeyHotey/flickr

Maskulinitet: Den moderne mannen må bringe flere egenskaper til bords. Foto: DonkeyHotey/flickr

Denne problematikken ble tatt opp av Jørgen Lorentzen, forsker ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiO, i en samtale med andre interesserte, på Chateau Neuf 17. oktober.

Den amerikanske forfatteren John Grays bok Menn er fra Mars, kvinner er fra Venus, ble utgitt for første gang i 1992, og salgstallene skjøt til værs. Forfatteren hevder at menn og kvinner er så forskjellige at man skulle tro de kom fra ulike planeter. Bokas popularitet kommer nok av at menn og kvinner forventer å leve i et bedre parforhold når de forstår hverandres forskjeller, og dermed kan leve med dem. Men er disse forskjellene reelle? Er det ikke forskjell på alle mennesker, på tvers av kjønn?

Psykologen Cordelia Fine, som er forsker ved Universitet i Melbourne, sier i et intervju med Aftenposten, 18.10.13, at boka er full av feil og fordommer mot kjønnene. Bokas konklusjon er at kvinner er følsomme multitaskere, mens menn er gode i økonomi, forstår verden og betydningen av konkurranse. Fine understreker at det ikke finnes noen som helst seriøs hjerneforskning som underbygger disse tingene, kun funn som viser til små kjønnsforskjeller. Altså er det kanskje viktigere å inkludere alle slags mennesker på lik linje i samfunnet, i stedet for å dele dem opp i to kategorier.

 

Samfunnets tapere

En side ved maskulinitetens pris er i følge Lorentzen at den tradisjonelle maskuline 50-tallsmannen ikke samsvarer med dagens mannsideal. På 50-tallet var maskuliniteten hos en mann preget av tre faktorer: jobb, inntekt og familie. Mannen skulle skaffe seg en jobb som ga forsørgerevne. Så kunne han skaffe seg ei «kjerring». Mens kona passet på huset og barna, skulle mannen bruke mesteparten av tiden sin på jobben.

I dagens samfunn er det ikke lenger slik. Flere kvinner vil ha menn de kan snakke med, menn som har et mål med livet og som er i stand til å reflektere over eget liv og hva de vil med det. Det tradisjonelle synet på maskulinitet passer dermed ikke lenger inn. I dag får langt færre menn barn fordi kvinnen ikke lenger er avhengig av han, og at kravene som stilles til menn er større. Det er faktisk slik at andelen menn som er barnløse ved fylte 40 har økt fra 17 til 26 prosent på 15 år. Det hjelper ikke lenger å ha penger til å forsørge en kone, hun klarer seg selv i dag, og mannen må bringe andre egenskaper til bords. Heldigvis klarer en stor andel menn å tilpasse seg likestilte samfunn, men det er dessverre noen som ikke håndterer dette, som blir stående igjen som «tapere».

 

– Oss mot staten

Det finnes en gruppe sinte menn i dag som gir et femininisert samfunn skylden for at menn blir tapere. Mange av disse får frustrasjonen ut gjennom blogger eller kommentarfelt på nett. En av dem som står i bresjen her er antifeministen Eivind Berge, som mener han er en del av et fellesskap av menn som sammen har en gruppetilhørighet. Som han uttalte til Morgenbladet, 15.10.11: «Det er oss mot staten, for staten har tatt feministenes parti».

Hva er det som gjør disse mennene så sinte? Jo, nettopp det at de føler på at kvinnene har blitt mer kresne, og ikke lenger avhengige av mannen. De følte seg tilfreds i den tradisjonelle maskuline kjønnsrollen, hvor de hadde makten over kvinnene. At det ikke lenger holder med en inntekt som forsørger familien, og at de ikke lenger kan velge og vrake mellom kvinnene, men at det nå er kvinnene som i større grad kan gjøre dette, provoserer. Noen av disse sinte mennene tror de kan ta sin frustrasjon ut over kvinnene.

Den andre prisen av maskuliniteten er det i følge Lorentzen nemlig kvinnene som må betale. Det finnes en rekke eksempler på menn som ikke klarer å håndtere sin egen maskulinitet i det moderne samfunn, og lar dette gå ut over kvinnene. I mindre likestilte samfunn ser vi at jenter helt ned til åtteårsalderen tvinges til ekteskap med godt voksne menn. I september fikk vi den forferdelige nyheten om at en åtte år gammel jente fra Jemen døde på bryllupsnatten sin, da hun hadde sex med 40-åringen hun ble giftet bort til.  Et annet eksempel som i den siste tiden har blitt satt i søkelyset av Malala, er at unge jenter som kjemper for retten til utdanning blir truet og forsøkt drept av menn i hjemlandet sitt.

Men også i et moderne samfunn som Norge ser vi tilfeller der kvinner blir utsatt for vold og voldtekter av menn. Berge viser også til dette i sitt intervju med Morgenbladet:

– Vi har tapt seksuelle muligheter, og i tillegg kommer vi i fengsel mye lettere. Vi har et korrupt voldtektsbegrep der du kan drikke deg full, angre deg og få noen dømt for voldtekt. Jeg vil reversere feministreformene vi har hatt de siste 20 årene. Det er samfunnet som er blitt ekstremt på kort tid, ikke vi som har litt mer tradisjonelle verdier.

 

Menn må finne seg selv

Hvem er den moderne mannen, og hvordan skal dagens menn tilpasse seg samfunnet vi lever i? Kanskje vil det beste være å droppe begrepene maskulinitet og feminitet? Om vi så skal beholde dem, er det i så fall viktig å gjøre definisjonen av dem så vide som mulig. Alle mennesker faller ikke nødvendigvis innenfor en maskulin eller feminin bås. Men for å ta tak i disse problemene må vi, som den feministiske filosofen Simone de Beauvoir sier, transcendere – utfordre det gitte. For mange er trygghet viktig, og det enkleste vil være å forbli i de tradisjonelle kjønnsrollene, men både menn og kvinner vil få det bedre dersom mannen prøver å finne seg selv i det moderne samfunnet. Det er da trist at mennesker som i utgangspunktet skal jobbe for et likestilt samfunn snevrer inn maskulinitetsbegrepet.

Vår nye barne – og likestillingsminister, Solveig Horne, har i løpet av de siste årene uttalt seg om blant annet transseksuelle og homofili. Hun har kalt transseksuelle for syke mennesker og uttalt seg kritisk om at barnehagebarn bør lære om homofili. Disse eksemplene viser til en forrakt for mennesker som er utenfor «normaliteten». Det grunnleggende spørsmålet er hvordan man forholder seg til den andre. Det skjer en økende marginalisering av menn fordi man er så opptatt av begrepet maskulinitet. Det er derfor viktig at begrepet maskulinitet griper videst mulig – slik at alle inkluderes på lik linje. Samtidig er det viktig at de «maskuline» mennene i tradisjonell forstand tilpasser seg det moderne samfunnet i den grad at de godtar at de lever i et mer likestilt samfunn, ikke i et femininisert samfunn, hvor kvinner velger menn som har noe å by på utenom en trygg inntekt.

 

Av Agnes Østengen

Bookmark the permalink.