Kristelig folkeparti

Hvilke partier konkurrerer dere med om velgerne?

Vi konkurrerer vel aller mest med gjerdet om velgerne. Vi må få velgerne ned fra gjerdet og inn i valglokalet for å stemme på KrFs viktige saker som valgfrihet i familiepolitikken, flere lærere i småskolen og politikk bygd på menneskeverd.

Hvem er deres viktigste velgergrupper? 

Viktige velgergrupper for KrF er barnefamilier, verdibevisste velgere, eldre og vi er best likt hos kvinner! Men vi vokser også blant førstegangsvelgerne.

Hvorfor skal studentene stemme KrF i år?

KrF vil øke studiestøtten til et beløp tilsvarende 1,5 G. Vi vil sikre studenter med barn 12 måneders studiestøtte og rett på kontantstøtte som alle andre småbarnsforeldre. Vi vil bygge flere rimelige studentboliger og gi studentsamskipnaden tilskudd til 3000 nye studentboliger i året.

Hvilke partier er det mest nærliggende at KrF vil samarbeide med i en regjering?

Vi har et vedtak om at vi ønsker et regjeringssamarbeid med flest mulig av sentrumspartiene og Høyre.

Dersom KrF fikk styre Norge for en dag, hva er de viktigste tiltakene dere ville innført?

De færreste spørsmål lar seg løse på en dag. For KrF er langsiktighet i politikken viktig. Men vi ville nok løftet bistanden til de aller fattigste landene (til to prosent). Vi ville innført en lærernorm med to lærere i alle klasser med over 15 elever i 1.-4. klasse og 20 elever i 5.-7. klasse. Vi ville sikre bedre økonomiske ordninger for småbarnsfamiliene. Nok sykehjemsplasser til alle eldre som trenger det. Og full stopp i sorteringssamfunnet i bio- og genteknologien. Og ikke minst bedre studiestøtte for studentene!

Trenger vi et regjeringsskifte?

Ja, vi trenger en regjering med tyngdepunkt i sentrum.

Hva er de viktigste erfaringene dere tar med dere etter fire år som støtteparti for en blå-blå regjering? 

Vi pleier å kalle oss samarbeidsparti. KrF har fått viktige gjennomslag på mange områder, blant annet en satsing på flere lærere i småskolen. Men vi ser at vi ville fått til enda mer hvis vi satt i regjering, med hånden på rattet. Regjeringen har nok vært flinkere til å gjennomføre egne saker enn de sakene vi har fått gjennomslag for.

Har FrPs politikk ført dere nærmere Arbeiderpartiet?

KrF står langt fra Frp i mange saker. Men det er også politiske utfordringer i Aps politikk. KrF har vedtatt at vi ønsker en sentrum-Høyre-regjering. Men først får vi la velgerne si sitt. Så får vi se hvordan KrF kan få innflytelse etter valget.

Hvilke saker er viktigst for dere frem mot valget?

For KrF er familiepolitikk og menneskeverdspørsmål viktigst. Vi vil jobbe for en fortsatt valgfrihet for småbarnsfamiliene, en lærernorm i småskolen, etikk før teknikk i gen- og bioteknologispørsmål, å fortsette satsingen på å bekjempe vold mot barn og menneskehandel, mer bistand til verdens fattige, for å nevne noen.

Spørsmålene ble besvart av Kjell Ingolf Ropstad, stortingsrepresentant for Aust-Agder og andre nestleder i KrF.

Bookmark the permalink.