Kroppsspråkets makt

Visste du at når du kommuniserer har det du sier minimal betydning for hva samtalepartneren oppfatter? Det har seg nemlig slik at rundt 80 % av kommunikasjon foregår via kroppsspråk.

 

Studer kroppsspråket

Kroppsspråk er interessant på mange måter. Først og fremst tolker vi kroppsspråk for å kunne oppfatte det den andre person forsøker å kommunisere. Det blir mye enklere å oppfatte budskapet når vi ser et smil eller himling med øynene, i tillegg til ordene som uttales. Dersom avsenderens kroppsspråk strider mot de ordene som sies, kan det lett oppstå misforståelser. I verste fall kan samtalepartneren ta deg i å lyve, rett og slett fordi kroppsspråket står i motsetning til den språklige kommunikasjonen. Tro det eller ei, men dette kan også åpne for manipulasjon av kroppsspråk i situasjoner der en helst vil fremstå på en bestemt måte. En del maktskikkelser har latt seg merke av dette; blant annet Hillary Clinton og Steve Jobs. De poserer begge på forsiden av biografiene sine med en hånd på haken. De fremstår reflekterte, troverdige og rolige. For ikke å bli lurt av kroppsspråk kan det kanskje være en fordel å ha tenkt og reflektert over disse kroppslige tegnene. Da kan du også bli dyktig i å gjennomskue og manipulere med kroppsspråket selv. Tenk deg en helt vanlig sosial setting der en ønsker å fremstå som positiv og glad. Da er det viktig at kroppsspråket følger dette ønsket om å bli oppfattet som positiv. Smil og latter vil være gunstige redskaper for å knytte kontakt med andre i en slik situasjon. Når en er nervøs kan det nemlig virke som at man glemmer å smile, blir stille, fikler med smykker og ringer. Dermed vil motparten oppleve deg som sjenert og kanskje overlegen. Måten å kontrollere kroppsspråk på kan settes i sammenheng med rolleteoretikeren Erving Goffmans begrep om inntrykkskontroll. Kroppsspråket kan være en viktig del av denne inntrykkskontrollen, fordi personer i det Goffman kaller frontstage, ofte ønsker å fremstå på en bestemt måte og kontrollerer inntrykket deretter. Det høres kanskje lett ut å manipulere med kroppsspråket, men ikke ta det som en selvfølge. Kroppsspråk er først og fremst er ubevisst. Vi tenker blant annet ikke over at vi legger hodet på skakke når vi prøver å trøste. Dersom vi gjør dette bevisst for å vise medlidenhet ovenfor den andre, ja, da er vi inne på idéen om å manipulere med kroppsspråket. Her er noen tips til hvordan man lettere kan bruke kroppsspråket på en god måte og hvordan man på kan bli en god menneskekjenner. Lærer du deg å studere kroppsspråk kan du bli bedre på å ikke gå i fella når noen manipulerer med sitt eget kroppsspråk.

Foto: Ane Larsen

Foto: Ane Larsen

 

 

Intimsonens kultur

Har du noen gang opplevd at under interaksjonen med andre er det noen som kommer faretruende nær deg? De tråkker innenfor det en kan kalle intimsonen. Vi trekker oss da tilbake og dette vises gjennom kroppsspråket. Dette varier gjerne fra kultur til kultur. Der italienerne ofte står veldig nærme hverandre, trekker tyskerne seg lenger unna. Italienerne svarer da med å gå enda nærmere. Dette avhenger i stor grad av kulturelle normer. Nordmenn har blant annet fått et rykte på seg for å være kalde. Hvordan kan folk si dette om nordmenn før de i det hele tatt har snakket med dem? Noe av svaret kan ligge i utfoldelsen av kroppsspråk. For ja, om noen snubler og faller på rumpa så later vi som at vi ikke ser. Uoppmerksom høflighet kaller Goffman det. Vi setter oss helst på et sete lengst bak i bussen så vi slipper å få mennesker vi ikke har et forhold til for tett innpå. Dette er ganske annerledes enn kulturen i for eksempel California. En venninne fortalte at hun på utveksling ble frustrert av å ta buss. Der måtte hun hver gang konversere med en fremmed hun egentlig ikke var interessert i å prate med. Dersom hun forsøkte å sette seg bakerst i bussen med nesa ned i mobilen, ble hun oppfattet som frekk. Der er blikkontakt og årvåkenhet viktig for å fremstå høflig. Disse typer kroppsspråk virker internaliserte og kan dermed oppfattes som naturlige, men som vi ser varierer de fra kultur til kultur og er derfor et aspekt ved sosialisering.

 

Lurt av eget kroppsspråk 

Noen hevder at man kan reagere positivt på sitt eget kroppsspråk. Det er ikke bare andre du kan lure med eget kroppsspråk, du kan også lure deg selv. Den amerikanske sosialpsykologen Amy Cuddy hevder nemlig at man ved å innta selvsikre holdninger, faktisk kan fremprovosere hormonet testosteron som gjør begge kjønn mer komfortable i utfordrende settinger som jobbintervjuer. Ved å innta en stilling med armene bak hodet og beina på bordet, slik sjefer ofte gjør på film, kan du lure kroppen til å være mer selvsikker enn den egentlig er. Hun viser også til at en i dyreverdenen gjør seg større når en skal beseire mål. Dette kan også fungere i den menneskelige verden. Det å ta plass kan føre til bedre selvfølelse og bidra positivt til selvtilliten. Det er for eksempel lite attraktivt med en jobbsøker som kommer luskende inn med foroverbøyde skuldre og en slapp håndhilsen. Personen vil mest sannsynlig oppfattes like liten og redd som personen føler seg. Så neste gang du skal gjøre noe du føler du ikke takler: Legg beina på bordet, len deg tilbake, plasser hendene bak hodet, og håp at testosteronet tar deg.

About Julie Hval

Foto: Kristoffer Kraakstad
Bookmark the permalink.