La oss snakke om sex

Vi er generelt altfor dårlige til å snakke om sex. Dette er gjeldende i parforhold, i vennegjenger og i klasserommet. Ifølge en undersøkelse Sex og samfunn gjennomførte, ønsker 7 av 10 elever mer seksualitetsundervisning i skolen, og flertallet av lærere mener at kvaliteten på seksualitetsundervisningen ikke er god nok.  

Tekst: Hanna Sælensminde Bolstad, Statsvitenskap
Illustrasjon: Gislaug Østerås Sandberg
 
Norske aviser skriver jevnlig om seksualitetsundervisning i norske aviser. Eller rettere sagt, mangelen på en helhetlig og tilstrekkelig seksualitetsundervisning. Eksempelvis har det vært ytret at undervisningen bare består av prevensjon, abort og kjønnssykdommer. Det har også vært problematisert at lærere synes det er fælt å undervise om sex og seksualitet. Det finnes per i dag ingen oversikt over eller målinger på dagens seksualitetsundervisning, men det man vet er at den er varierende, både mellom og innad på skolene.  

Det politiske rammeverket  

Både Jeløya-plattformen og Granavolden-plattformen inneholder løfter om seksualitetsundervisning, og Helsedepartementets strategi “Snakk om det!” legger stor vekt på at seksualitetsundervisning er viktig for god seksuell helse. Likevel har ikke lærerutdanningene noe obligatorisk om dette i utdanningen. I tillegg er planleggingen av seksualitetsundervisningen individuell, der skolene selv velger lærestoff, metoder og materiell de ønsker å bruke i opplæringen.  

Et negative bilde 

#Metoo, nakenbildespredning, “slut shaming” og såkalte festvoldtekter har vært mye i nyhetsbildet. Forekomsten av seksuelt overførbare infeksjoner har vært stabilt høy i landet, og Folkehelseinstituttet melder at tilfeller av gonoré og syfilis øker. Aktuelt å nevne er også et økt kroppspress og forekomst av psykiske problemer blant unge. Utfordringene er mange, og en økt bevissthet rundt problemene er bra. Likevel kan vi ikke nøye oss med det, men arbeide med å forhindre at problemene skjer i utgangspunktet. Seksualitetsundervisningen kan være et godt sted å starte. “For eksempel kan god undervisning om grensesetting forebygge overgrep,” sier Stine Solli, sykepleier og prosjektleder for seksualitetsundervisning ved Sex og samfunn.  

Myter om sex 

Vel så viktig er det å belyse de mange feiloppfatningene om sex og seksualitet som florerer. Den vanlige, sunne og gode seksualiteten snakkes ikke om hverken i media eller i vanlige samtaler mennesker imellom. Dermed får myter lov til å leve i beste velgående. Solli sier at mange unge kommer til Sex og samfunn sin klinikk og lurer på om de er unormale.  

God seksuell helse og gode følelser om kropp er like viktig som å lære om matematikk. – Tor-Hugne Olsen 

Mange av mytene stammer fra kildene ungdommene oppsøker for informasjon og kunnskap om sex og seksualitet. For hvis seksualitetsundervisningen er fraværende eller mangelfull, blir venner, internett og porno kilden til viten.  

Kleine lærere 

Flertallet av lærere mener at de ikke er fornøyd med kvaliteten på seksualitetsundervisningen i skolen og at de ikke har fått nok kunnskap om seksualitetsundervisning i løpet av sin utdannelse. Snezana Krizan, organisasjons- og kommunikasjonsrådgiver i Sex og Politikk, mener at et lite fokus på seksualitet i lærerutdanningene kan bidra til at lærere ikke er komfortable med å undervise i seksualitet. Lektor Marianne Støle-Nilsen, som har skrevet master om seksualitetsundervisning, sier at manglende øvelse på å snakke om sex og seksualitet fort kan føre til at lærere er ukomfortable med å snakke om temaet. Å stotre og rødme, eller for eksempel å utvise en moralistisk eller dømmende holdning, vil ikke innby til tillit til læreren på dette temaet. Uten tilstrekkelig kompetanse fra utdanningen blir det vanskelig for læreren å skulle gi helhetlig seksualitetsundervisning. Sex og Politikk har laget undervisningsmateriellet “Uke 6” for å styrke lærere og alle som underviser i seksualitet.

#lykkeligvitende 

“Uke 6” er en årlig kampanje med mål om å styrke undervisningen om seksualitet for barn og unge i Norge. Seksualitet er et komplekst sammensurium av kropp, følelser, forhold og identitet, og nettopp derfor burde seksualitetsundervisningen handle om mer enn prevensjon, infeksjon og reproduksjon. 
 
Hanne Kro Sørborg, sexologisk rådgiver og videreutvikler av “Uke 6”, understreker viktigheten av å gi barn og ungdom ord som redskap til å kjenne igjen og tenke igjennom ting før de plutselig står midt i en ny og uoversiktlig situasjon. “Denne kompetansen kommer ikke av seg selv. Den må trenes på.”
 
Det har vært og er et for negativt fokus i undervisningen. Det mener Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk, som hevder at et positivt fokus vil redusere det negative rundt seksualitet. Det å ha et godt seksualliv og et godt forhold til egen kropp og følelser er en nøkkelfaktor for å mestre livet. “God seksuell helse og gode følelser om kropp er like viktig som å lære om matematikk,” understreker han.  
 
Nettopp derfor er temaet for årets kampanje – #lykkeligvitende – positiv seksualitet. Barn og unge trenger en seksualitetsundervisning som tar sikte på å gi dem verktøyene de trenger for å leve lykkelige og sunne liv, samt ta gode valg for seg selv og i møte med andre. 

En begrunnet optimisme? 

Det har allerede skjedd mye positivt, og de fleste elever vil oppleve en bedre og mer omfangsrik seksualundervisning enn tidligere generasjoner. “Vi vet fra forskning at helhetlig seksualitetsundervisning fører til at unge tar bedre valg for seg selv og i møte med andre,” presiserer Støle-Nilsen.  
 
Utdanningsdirektoratet er i gang med å lage nye læreplaner som skal tas i bruk fra 2020. Seksualitetsundervisningen bør bygge på kunnskap og riktig kunnskap, for å oppklare myter og rette opp i misoppfatninger om kropp, sex og seksualitet. I tillegg bør følelser, seksualitet og kropp inngå i de nye planene på en mer systematisk måte.  “Jeg håper og tror at vi vil se en forskjell om noen år, hvis seksualitetsundervisningen i skolen blir som forventet,” sier Støle-Nilsen. “Hvis tabuet knyttet til seksualitet brytes, og ikke lenger er et flaut tema, blir det enklere å både snakke sammen og med voksne om sex og seksualitet, og på den måten vil mange problemer være løst.”

Bookmark the permalink.