Leder #2 2015

Valg står på agendaen for denne utgaven, enten det gjelder i livet eller høstens kommunevalg. For dere som leser er det aktive beslutninger som har ført dere til Universitetet i Oslo. For noen kan det å velge være så vanskelig at det blir som en lidelse. Kronisk beslutningsvegring kan vi også kalle det. Men det er valgene som former oss til dem vi er og som andre ser oss som.

På 1800-tallet reiste mange av våre forfedre til USA for å søke lykken, og den amerikanske drømmen om å bli rik er stadig en del av amerikansk kultur. Men samfunnet er ikke tilpasset dette ønsket. I USA vil rundt halvparten av de som er født fattige, forbli fattige. Mens de som er født rike, i like stor grad forblir rike. I Norge – og resten av Skandinavia – skyldes en svært liten del av ulikhetene i samfunnet forutsetninger fra fødselen av. Dette gjør våre samfunn unike, og valgene vi tar desto viktigere. Med så høy sosial mobilitet vil dine prioriteringer i stor grad bestemme over din økonomi. Selvsagt spiller uforutsette hendelser også inn, men mye mindre hos oss enn i andre land. Du bestemmer i større grad selv.

Demokratiet vårt gir også muligheter som ikke alle har. Mange har kjempet for retten til å stemme. Retten til å velge eller forkaste den utøvende makten. En rett vi i Norge til stadighet ser ut til å glemme. I 1963 stemte 81 prosent ved kommune og fylkestingsvalget, i 2011 stemte kun 64,5 prosent. Selv om det er en betydelig økning fra 2007 er det ingen grunn til å juble. At en tredjedel velger å sitte i sofaen, fremfor å gjøre sin borgerplikt, er skuffende. Lokalvalgene er ikke ubetydelige. De handler om beslutninger som tas i ditt nærmiljø. Beslutninger du kan se hver dag. Skole, sykehjem, bibliotek og veier. Ikke ta for gitt at de som styrer vil velge retninger som du er fornøyd med. Og mener du alle partier som står til valg er håpløse, så stem blankt. Da er du i alle fall ikke en håpløs sofasliter.

Så velkommen til alle nye og gamle studenter. Verdsett alle valgene du står ovenfor, og ikke glem at det å velge feil betyr ikke noe annet enn at du velger noe annet ved neste korsvei. Og husk; bruk stemmeretten.

Kanskje du også vil like

About Thomas Øverland

Foto: Kristoffer Kraakstad
Bookmark the permalink.