Leder

Da jeg var liten ville jeg bli kongelig hoffreporter. Som medlem av 4H forberedte jeg meg på karrieren som den nye Kjell Arne Totland. Der viet jeg et helt år til å følge den norske kongefamilien gjennom små og store begivenheter. Den viktigste hendelsen i 2004 var selvfølgelig at prinsesse Ingrid Alexandra ble født. Før navnet hennes ble offentliggjort spekulerte jeg lenge i hva det ville bli. Helst skulle jeg ha det samme navnet som prinsessen selv, og etter en stund var jeg overbevist – prinsessen skulle hete Ingeborg-et-eller-annet – dermed skulle også jeg det. I fullt alvor foreslo jeg for foreldrene mine at jeg skulle endre navn til Ingeborg Marie. Engasjementet resulterte heldigvis ikke i navnebytte, men i en utstilling av årsprosjektet i skolens gymsal bestående av en rekke utklipp fra Se og Hør. Om ikke jeg var kongelig hoffreporter på papiret, var jeg i hvert fall skolens kongehusekspert.

Etter langt om lenge og lengre enn langt ble også jeg en prinsesse satt på prøve. Jeg innså at kongefamilien ikke var verdt all min tid, og drømmen om å bli kongelig hoffreporter falmet hen. Tradisjonen ble ikke lenger sett gjennom barneøyne, og sceneteppet til barndommens forestilling falt. Etter hvert som man blir eldre blir tradisjoner i større grad emne for refleksjon. Folk flest føler annerledes omkring høytider som voksne enn da de var små, men det er vel kanskje ikke bare dumt. Som min far sier, «man kan ikke gå rundt og tro på julenissen hele året». Man bør gruble over tradisjonenes rolle i våre liv. Hva er det man verdsetter? Hva er det som er verdt å føre videre? Hvilke tradisjoner kan man med fordel sette en strek over? Tradisjoner kommer i så mange former. Vi velger selv hvordan vi forholder oss til dem.

På de neste sidene kan dere lese om hvordan det var da fire mennesker med ulik trosbakgrunn samlet seg for å snakke om tradisjoner. Dere får også en innføring i hva som er så appellerende med den skandinaviske hyggen, og hvorfor nordmenn fredag etter fredag samles rundt bordet for å spise taco. Tradisjonsdelen avsluttes med et intervju av en representant for «Alternativ Jul», som forteller om hvordan hundrevis av frivillige arrangerer en verdig jul for alle som ønsker å delta hvert år.

God lesning!

Ansvarlig redaktør,

Marie Midtlid

 

About Marie Midtlid

Foto: Anja Bratt
Bookmark the permalink.