Leder: Refleksjon

På forsiden står det en mann og ser seg i speilet. Han har vært gjenstand for mye hodebry både i året som har gått og så langt i 2017. At han nå leder USA er noe av grunnen til at vi i Samfunnsviter’n ønsker å gå litt i oss selv i årets første utgave, derav temaet refleksjon.

I forbindelse med utgivelsen av denne utgaven fikk jeg gleden av å ta en kaffe med Katrine Fangen, instituttleder ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Vi pratet om løst og fast til «en kaffe med» spalten vår, som du kan lese på nest siste side. Helt på tampen av intervjuet fikk jeg spurt henne om hvordan hun opplever nyhetsbildet om dagen. Som de fleste andre kunne hun fortelle at hun tar det innover seg, nettopp fordi er så mye urovekkende som skjer. Likevel dreide samtalen seg raskt over på at man må ha et bevisst forhold til det hele, fokusere på hyggelige ting, filtrere vekk noe, ikke være «på» hele tiden Dessuten påpekte Fangen et viktig oppdrag vi samfunnsvitere har: Vi kan bidra med å sette ting i perspektiv. Det synes jeg vi skal ta på alvor, for vi sitter på viktig informasjon som også fortjener sin plass på dagsordenen, selv om den gjerne ikke får det. Vi kan, og derfor synes jeg også vi bør, bidra med innsikter fra våre fagfelt. Her på SV-fakultet opparbeider vi oss en bedre forståelse av politikk og samfunn, vi lærer oss å tenke kritisk og vi blir også bedre formidlere. Den kunnskapen vi besitter synes jeg vi skal bli flinkere til å dele, akkurat som jeg synes andre som besitter annen type kunnskap enn det vi gjør bør opplyse oss. Det er nemlig ikke alt som skal holdes innenfor «husets fire vegger». Sammen blir vi bedre rustet til å evaluere uttalelser fra mannen som ser seg i speilet. Sammen blir vi sterke i møte med de som ligner han.

Jeg håper du finner noe å gruble over i refleksjonsutgaven vår. Har du for eksempel tenkt på hvordan det er for den litt beskjedne å komme seg inn på arbeidsmarkedet? Føler du et etisk ansvar for maten du spiser? Eller dagdrømmer du kanskje om dager uten pensumlitteratur og kjenner du dras mot vår kulturdel, der vi blant annet byr på en vakker, skjønnlitterær tekst? God lesning!

Ansvarlig redaktør,

Marie Midtlid

About Marie Midtlid

Foto: Anja Bratt
Bookmark the permalink.