Leder: Revolusjon

Tekst: Caisa Linea Hagfors, Ansvarlig redaktør
Illustrasjon: Mathilde R. Lid

På årets første redaksjonsmøte ble som vanlig tema for neste utgave diskutert, og da «revolusjon» ble foreslått kom redaksjonen fort til enighet. Var det tilfeldig at det var redaksjonens eneste franskmann som serverte oss forslaget? Med temaet revolusjon går Samfunnsviterns skribenter alt annet enn lydløst i døren inn til det nye året. I denne utgaven har vi virkelig forsøkt å leve opp til avisens mål om å engasjere studenter i politikk, kultur og samfunnsliv – her finnes det lesestoff som selv en fastgrodd professor med 15 minutters besøkstid i uken kan finne interessant. 

Å lese refleksjoner og tanker fra studenter er noe som ikke skal undervurderes. Vi ser gjennom en linse som må verdsettes før den blir revet vekk: Vi er i stadig utvikling og under konstant akademisk stimulanse. Vi har dårlig råd. Vi tør å være overdrevent kritiske: De færreste av oss har en arbeidsgiver eller familie som legger bånd på hva vi skal mene noe om eller hvor høyt vi skal snakke om det. Og vi er enda unge nok til å kunne ta skikkelig feil og fortsatt få tilgivelse.  

Dersom du trodde at ordet revolusjon er noe som bare hører fortiden til, tar du feil – spør du studentene. I denne utgaven dras og vendes betydningen av det krafulle temaet med en rekke visuelle og litterære tolkinger. Mens noen har staket ut en videre politisk fremtid for begrepet, har andre gitt det betydning i form av en personlig utvikling og revolusjon. Forsiden til utgaven er et nydelig illustrasjon av denne prosessen – en opplevelse av frihet etter å ha brutt ut av egne barrierer.   

Samfunnsviter’n stiller som et mangfoldig bidrag til studentdebatten, og ønsker å være tydelig på at vi representerer mer enn bare det samfunnsviternskapelige fakultet. I denne utgaven velger vi å inkludere studieretningen til våre skribetner, slik at det vil det komme enda bedre frem at vi har skribenter som representerer et spekter av ulike mennesker her på Blindern. Med både norske og engelske artikler kan du se frem til alt fra lettbent underholdning om norsk politikk i en «Game of Thrones»-linse, historien om kakelakkene under praktikantoppholdet i Kiev, norsk samepolitikk til flere nydelige diktinnslag. Sitter du ikke allerede godt til rette, er det på tide å rigge seg til nå.  
 
Velkommen inn i vårt univers! 

Caisa Linea Hagfors 
Ansvarlig redaktør 


Har du noe du ønsker at vi skal ta opp? Ønsker du selv å bidra med noe til avisen? Send oss en mail på redaksjonen@samfunnsvitern.no 

Bookmark the permalink.