LEDIGE VERV HØSTEN 2015

 

Ved studiestart i august er følgende verv i Samfunnsviter’n ledige:
ANSVARLIG REDAKTØR
ASSISTERENDE REDAKTØR
ØKONOMIANSVARLIG
WEBREDAKTØR
PR-ANSVARLIG
LAYOUT-ANSVARLIG
Har du spørsmål? Skriv til redaktør Thomas Øverland på redaktor@samfunnsvitern.com
Søknad og CV sendes til redaktor@samfunnsvitern.com innen 1. august.

 

ANSVARLIG REDAKTØR

Vi søker en engasjert og organisert student som kan lede redaksjonen. Som ansvarlig redaktør i Samfunnsviter’n har du det overordnede ansvaret for alle avisens aktiviteter og leder alle redaksjonsmøter.

 

Som ansvarlig redaktør får du:

– Unik ledererfaring

– Omfattende redaksjonell erfaring og formidlingskompetanse

– Kontakt med et bredt nettverk av skribenter, forskere og fagmiljøer

– Verdifull erfaring innen økonomi, redaksjonell administrasjon og arrangementsdrift.

 

Vi ser etter en person som:

– Kan lede en redaksjon og drive rekruttering

– Evner å gjøre tekst tilgjengelig for et bredt publikum

– Tar initiativ, jobber selvstendig og håndterer tidspress

– Kan engasjere og organisere en redaksjon

– Har skriveerfaring

 

Arbeidstiden er fleksibel, og kan godt kombineres med studier. Vervet er honorert. Opplæring vil bli gitt.


 

 

ASSISTERENDE REDAKTØR

Som assisterende redaktør i Samfunnsviter’n har du den daglige kontakten med skribentene. Assisterende redaktør vil også fungere som redaksjonssekretær.

 

Som assisterende redaktør får du:

– Unik ledererfaring

– Omfattende redaksjonell erfaring

– Verdifull erfaring innen redaksjonell administrasjon og arrangementsdrift.

 

Vi ser etter en person som:

– Kan engasjere og organisere en redaksjon

– Tar initiativ, jobber selvstendig og organisert

Arbeidstiden er fleksibel, og kan godt kombineres med studier. Opplæring vil bli gitt. Vervet er ikke honorert.


 

ØKONOMIANSVARLIG

Som økonomiansvarlig i Samfunnsviter’n har du ansvar for avisens økonomi, distribusjon- og annonseavtaler og holder kontakt med trykkeriet. Du bidrar også til å arrangere slippfester og workshops for studenter og skribenter.

 

Som økonomiansvarlig får du:

– Omfattende redaksjonell erfaring

– Verdifull erfaring innen økonomi, redaksjonell administrasjon og arrangementsdrift.

 

Vi ser etter en person som:

– Kan engasjere og organisere en redaksjon

– Tar initiativ, jobber selvstendig og organisert

– Gjerne har erfaring med økonomi, annonsesalg eller arrangementsdrift

 

Arbeidstiden er fleksibel, og kan godt kombineres med studier. Opplæring vil bli gitt. Vervet er ikke honorert.


 

WEBREDAKTØR

Som webredaktør har man ansvar for drift og videreutviklingen av nettsiden samfunnsvitern.com, samt ansvar for redaksjonelt innhold på nett.

 

Du får:

– En spennende jobb du selv former

– Være en del av en ung, engasjert og mangfoldig redaksjon

– Omfattende redaksjonell erfaring

 

Vi søker etter deg som:

– Kan engasjere og organisere en redaksjon

– Gjerne har erfaring fra blogg, sosiale medier eller studentmedier

– Tar initiativ og jobber selvstendig

– Erfaring med wordpress eller andre webpubliseringsplattformer er en fordel, men ikke et krav

 

Aktuelle søkere kan bli bedt om å sende attester eller ev. arbeidsprøver. Arbeidstiden er fleksibel, og kan godt kombineres med studier. Opplæring vil bli gitt. Vervet er ikke honorert.


 

PR-ANSVARLIG

Som PR-ansvarlig har man ansvar for dekning i sosiale medier og avisens omdømme utad. Vervet er et perfekt utgangspunkt for en videre karriere innenfor kommunikasjonsbransjen.

 

Du får:

– Kommunikasjonserfaring

– En spennende jobb du selv former

– Være en del av en ung, engasjert og mangfoldig redaksjon

 

Vi søker etter deg som:

– Gjerne har erfaring fra blogg, sosiale medier eller studentmedier

– Klarer å gjøre lesere og skribenter engasjerte i debatten

– Er en åpen, uformell og en god formidler

– Tar initiativ og jobber selvstendig

 

Aktuelle søkere kan bli bedt om å sende attester eller ev. arbeidsprøver. Arbeidstiden er fleksibel, og kan godt kombineres med studier. Opplæring vil bli gitt. Vervet er ikke honorert.


 

LAYOUTANSVARLIG

Som layoutansvarlig har du det øverste ansvaret for tidsskriftets visuelle uttrykk. Du oppsøker og koordinerer illustratører og fotografer, og jobber tett sammen med resten av styret og layoutgruppa for skape et helhetlig uttrykk. Som layoutansvarlig i Samfunnsviter’n får du en unik mulighet til å sette ditt preg på et tidsskrift som leses av tusenvis av studenter. Vervet er et perfekt utgangspunkt for en videre karriere innen mediebransjen.

 

Som layoutansvarlig får du:

– Omfattende redaksjonell erfaring

– Muligheten til å påvirke og videreutvikle avisens visuelle uttrykk

 

Vi ser etter en person som:

– Har blikk for foto, illustrasjon og samspill mellom tekst og bilde

– Har erfaring med Adobe InDesign, Photoshop og Illustrator

– Kan rekruttere, lede og motivere en redaksjon av frivillige fotografer og illustratører

– Tar initiativ, jobber selvstendig og håndterer tidspress

 

Aktuelle søkere kan bli bedt om å sende attester eller ev. arbeidsprøver. Arbeidstiden er fleksibel, og kan godt kombineres med studier. Opplæring vil bli gitt. Vervet er ikke honorert.


 

Har du spørsmål om noen av stillingene? Skriv til redaktør Thomas Øverland på redaktor@samfunnsvitern.com

Ansvarlig redaktør, assisterende redaktør og økonomiansvarlig velges på generalmøte i august etter innstilling fra avtroppende styre.

Søknad og CV sendes til redaktor@samfunnsvitern.com innen 1. august.

Bookmark the permalink.