Løgn og konservatisme

På høyresiden finnes det enkelte som forsøker å kriminalisere og diskreditere minoriteter som ikke passer med deres politiske agenda. Hva tjener de på dette? Og hvilken betydning vil det ha for minoritetene om deres politikk får gjennomslag? 

Tekst: Victoria Bergundhaugen 

Demokratiske og konstitusjonelle prinsipper 

En måte høyresiden kan oppnå dette på, er å hevde at minoriteten er en majoritet. Slik kan de rettferdiggjøre eget beskyttelsesbehov.»

Kriminaliseringen og diskrediteringen av bestemte minoriteter har røtter i beskyttelsen demokratiet ønsker å tilby sine borgere. Grunnloven i demokratiet Norge er utformet for å beskytte minoriteter fra majoriteten gjennom lover og regler som religionsfrihet, ytringsfrihet og pressefrihet. Den beskytter også folket mot kriminalitet. Dette forsøker konservative politikere og høyreekstreme å bruke for å begrense rettigheter for minoriteter. En måte høyresiden kan presse frem dette på, er ved å hevde at minoriteten er en majoritet. Slik kan de rettferdiggjøre eget beskyttelsesbehov. Dette betyr ikke at grunnloven er skapt for å undertrykke, men snarere at den kan bli misbrukt og manipulert for å fremme antidemokratiske holdninger. Retter vi blikket mot Norge, mener jeg at høyresiden blir konstituert av de mer ytterliggående og radikale høyrepartiene som FRP og KRF, men også av andre høyreekstreme grupper.   

Minoritetene blir også kriminalisert for å skape et positivt bilde av majoriteten. Dette mener jeg gjøres for å sette majoriteten og deres syn på normalatferd i et bedre lys. Det kan skape store problemer dersom folk begynner å tro på det enkelte konservative sier, og går med på tanken om at de utvalgte minoritetene ikke fortjener eller behøver rettigheter. Dette gjelder alt fra generelle rettigheter til spesifikke rettigheter hvor minoriteter blir spesielt påvirket, slik som baderomslovene og innvandringslovene i USA. Et eksempel på dette er at det konsekvent spres falsk informasjon om transseksuelle, for å gi et bilde av at det bare er menn som liker å kle seg som kvinner. De bagatelliserer det faktum at transseksuelle faktisk identifiserer seg som det mosatt kjønn av det de var født som. Det feilaktige bildet kan føre til at folk blir mer engstelige og på vakt ovenfor bestemte grupper mennesker, som igjen kan føre til overreagering i ulike situasjoner. Eksempelvis vil noen påstå at enkelte episoder der en mørkhudet har blitt skutt og drept ville ha utartet seg annerledes dersom en hvit person var i samme situasjon. Årsaken komme av at det eksisterer feilaktige oppfatninger om og generaliseringer av mørkhudede. 

Norske tilstander 

I Norge mener jeg vi har et innvandringsfiendtlig parti i regjering. De får det til å virke som innvandrerne er flere enn de er, samtidig som de skaper et kriminalisert bilde av dem. Det gjør det naturligvis lettere å få gjennomslag for lover som hindrer dem fra å bli i Norge. Et eksempel på dette er Frp’s forslag om å frata kriminelle innvandrere statsborgerskapet. Noe av det samme ser vi også i USA, hvor både presidenten og majoriteten i senatet er å regne som innvandringsfiendtlige. USAs historie med politivold mot mørke er godt kjent. Jeg mener igjen at dette er grunnet det kriminaliserte bildet enkelte konservative grupper har skapt av fargede. Noe henger sannsynligvis igjen fra slavetiden og segregeringspolitikken som regjerte gjennom store deler av 1900-tallet. De som førte denne politikken kan påstås å ha bidratt til at enkelte holdninger har fått leve så lenge som de har gjort.  

Hatretorikk blir også brukt av bestemte religiøse konservative grupper for å hindre rettigheter til homofile, transpersoner og andre grupperinger som bryter med deres ideelle samfunnsstandard. Dette ser vi også eksempler på i USA. Som et resultat av det jeg mener er gjentagende kriminalisering av transpersoner og diskreditering av transkultur, har det eksempelvis blitt mulig for politikere å argumentere mot lovgivning som gir transpersoner adgang til toalettanlegg for det kjønnet de identifiserer seg med, samt tilgang til kvalifiserte helsetjenester. Dette gjelder i størst grad tilgang på hormoner og økonomisk dekning av kirurgiske operasjoner, hvor de fleste ikke har økonomi til å dekke dette selv, grunnet USAs politikk på helse og økonomi. Nå har det hvite hus til og med foreslått en ny definisjon av kjønn, hvor man kun ser på kjønnsorganet ved fødselen. Dette vil åpenbart føre til rettighetstap, ettersom de da ikke vil eksistere som rettssubjekter.  

Dette er et resultat av deres ideal om menneskets natur, og ønsket om å stenge ute alle som ikke passer innenfor rammene til deres konservative og tradisjonelle samfunn.
 

Fake news 

Enkelte konservative sprer såkalt “fake news” med den hensikt å begrense minoriteters rettigheter. Falske nyheter ble et kjent fenomen etter Donald Trump ble president i USA. Trump brukte “fake news” ved dekningen av sin egen innsettelse som president. Han hevdet så at media ga ut feilinformasjon om hvor mange som var til stede ved innsettelsen, samtidig som han selv presenterte sin egen (falske) tall som alternativ fakta. Slike løgner kan være med på å svekke troverdigheten til minoritetene. Når det er sagt, avhenger denne taktikken av at deler av folket tror på sannheten enkelte politikere fremmer – og flesteparten av befolkningen tror ikke nødvendigvis blindt på alt styringsmaktene sier. Derfor er det svært viktig at folk er kritiske til alt leser eller ser på internett og i media. 

Hva skjer så? 

Hvorfor sprer enkelte på høyresiden feilinformasjon som bevisst kriminaliserer minoriteter? Jeg mener de gjør det for å skape en generell skepsis mot minoriteter, som fører til at de blir ekskludert i samfunnet. De gjør det for å sikre seg makt, og for å minske makt hos dem som blir sett på som annerledes i henhold til deres «normalstandard». De gjør det for å motvirke og begrense minoriteters rettigheter, og for å beholde rettigheter som undertrykker og diskriminerer minoritetene. Dette er et resultat av deres ideal om menneskets natur, og ønsket om å stenge ute alle som ikke passer innenfor rammene til deres konservative og tradisjonelle samfunn. Slik politikk har negative følger for minoriteter, og fører til trakassering basert på utseende, kjønn, politisk ståsted og etnisitet. I ekstreme tilfeller kan slike holdninger lede til vold – i form av overfall, drap og selvmord. Det legitimerer et tankesett som er skadelig for både samfunnet og enkeltindividet.  

Kilde: 
https://www.youtube.com/watch?v=md5iu-Rt-ms hentet mandag 24.09.18 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_population_by_country#Core_Jewish_population hentet mandag 29.10.18 

https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Israel#Religion hentet mandag 29.10.18 

https://www.nytimes.com/2018/10/21/us/politics/transgender-trump-administration-sex-definition.html hentet mandag 29.10.18 

https://snl.no/sionisme hentet mandag 29.10.18 

https://www.h-avis.no/nyheter/krim/politikk/mener-kriminelle-skal-kunne-miste-norsk-statsborgerskap/s/5-62-353457 hentet onsdag 31.10.18 

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/dde05w/kom-med-antijoediske-utrop-skjoet-og-drepte-elleve-i-synagoge hentet onsdag 31.10.18 

Bookmark the permalink.