Mørke

Illustrasjon: Maria Hilde/remiss.no

Illustrasjon: Maria Hilde/remiss.no

Lyset og fraværet av det må kunne sies å være blant våre mest yndede symboler. Enhver tenker med respekt for seg selv har grunnet på motsetningen og den gjensidige avhengigheten mellom lyset og mørket. Vi nevner i fleng: Konfucius, William Shakespeare, Henrik Ibsen, Gud og Einar Skjæraasen. Visse astronomer beskjeftiger seg med såkalt mørk materie, materie i universet som vi ikke observerer lys fra, og sorte hull. Sorte hull sluker alt rundt seg, og disse vitenskapsmenn og -kvinner blir da også fullstendig oppslukt av arbeidet sitt. På Universitetet i Oslos hjemmesider kan man lese at professor ved fysisk institutt, Are Raklev, leter etter mørk materie under sofaen hjemme. Hvorvidt det er han som kan ha tatt med seg jobben hjem eller om jobben allerede var hjemme, går dog ikke frem av teksten. Andre astronomer igjen er mest opptatt av orddeling. Organisasjonen Astronomer mot orddeling (AMO) ble dannet i 1996 av en liten gruppe astronomistudenter ved Universitetet i Oslo. Disse hadde kunnet fortelle oss at det er forskjell på de evig populære mørke menn og de mer kontroversielle mørkemenn. Vår alles mørkemann Dagfinn Høybråten gikk gjennom ild og vann for å få innført røykeloven i 2004. På det tidspunktet stilte 54 prosent av Norges befolkning seg negative til lovendringen, men nå, ti år etter, er 96 prosent positive, ifølge en undersøkelse utført av Helsedirektoratet. Mørkemannen har altså steget opp av røyken og inn i lyset og varmen. Lysets hastighet er enorm, men nå som det går mot vinter, merker vi at mørket ikke akkurat er noen sinke det heller. Da blir det desto viktigere at vi, enten vi er lysfontener eller mørkemenn, tar hverandre inn i varmen.

Bookmark the permalink.