Normale avvik

Nesten én million oppgir å ha brukt cannabis én eller flere ganger. Men er holdningene våre til cannabisbruk i ferd med å endre seg? Vi har intervjuet én av de over fire millionene som aldri har prøvd cannabis, og som heller aldri kommer til å gjøre det.

 

Illustrasjon: Janni Alonzo

Illustrasjon: Janni Alonzo

 

– HVA INNEBÆRER BEGREPET «NARKOTIKA» FOR DEG?

– Når jeg tenker narkotika tenker jeg med en gang på sterkere stoffer som heroin, kokain og metamfetamin.

 

 

CANNABIS ER ET NARKOTIKUM, MEN DET ER LIKEVEL IKKE DET RUSMIDDELET DU TENKER PÅ NÅR DU HØRER «NARKOTIKA»?

– Det er kanskje fordi cannabis ikke gir de samme negative konnotasjonene som narkotika gir. Det er ikke avhengighet, overdoser, sprøytespisser og voldshandlinger. Men selv om jeg ikke tenker «cannabis» når jeg hører ordet «narkotika», tenker jeg på «narkotika» når jeg hører ordet «cannabis». Cannabis er et narkotikum og narkotika er noe som jeg tar avstand fra.

 

 

HVORFOR PRØVER ANDRE CANNABIS?

– De er voksne som tar «voksne avgjørelser».

 

 

…MEN HVORFOR ER DET EN «VOKSEN AVGJØRELSE» Å PRØVE CANNABIS? MENS DET FOR ANDRE NARKOTIKUM IKKE ER DET?

– Kanskje en «voksen avgjørelse» er en avgjørelse man har mer forståelse for? Jeg har på en måte forståelse for at andre prøver cannabis. Jeg har jo tenkt på hvordan det ville være selv. Flere ganger.

 

 

HVEM ER DET SOM BRUKER CANNABIS?

– Jeg kan ikke plukke ut én cannabisbruker i en folkemengde. Det kan like godt være den ene som den andre. Cannabis har  blitt mer «vanlig» og derfor mer vanlig for «vanlige» folk.

 

 

BRUK OG BESITTELSE AV CANNABIS ER ULOVLIG I NORGE. OPPFATTER DU CANNABISBRUKERE SOM LOVBRYTERE?

– Nei, jeg oppfatter ikke cannabisbrukere som lovbrytere, selv om det å bruke cannabis er et lovbrudd. Hvis én eller flere venner av meg hadde vært påvirka av cannabis på et sted hvor andre drakk alkohol, hadde jeg for eksempel ikke sagt ifra til foreldra deres. Hadde det derimot vært et hvilket som helst annet narkotikum hadde jeg gjort dét.

 

 

HVIS AVSTANDEN MELLOM «SVAKERE STOFFER» SOM CANNABIS OG «STERKERE STOFFER» SOM HEROIN, KOKAIN OG METAMFETAMIN HAR BLITT SÅ STOR… TROR DU DA AT DET FREMDELES VIL BLI OPPFATTET SOM OM DET ENE FØRER TIL DET ANDRE?

– Kanskje ikke. Men det ene som forener dem er lovbruddet. Cannabis er ulovlig, og det gjør at du kanskje må involvere deg med andre lovbrytere som bruker sterkere narkotikum. Jeg vil ikke kjenne folk som kjenner sånne folk.

 

 

SOSIALE AVVIK OPPSTÅR NÅR BRUDD PÅ LOVER, REGLER OG SOSIALE NORMER FORÅRSAKER EN ELLER ANNEN FORM FOR NEGATIV REASKJON. HVORDAN REAGERER DU PÅ ANDRE SIN CANNABISBRUK?

– Det er mange som prøver cannabis én eller to ganger, det er noen som bruker cannabis som en erstatning for eller sammen med alkohol, og det er de få som bruker det så mye at det går over i misbruk og sterkere narkotikum. Jeg reagerer ikke på de som prøver, jeg reagerer på de som bruker stoffet og jeg reagerer negativt på de som misbruker det.

 

 

-–I 2012 VAR DET, IFØLGE STATENS INSTITUTT FOR RUSMIDDELFORSKNING, 19% I ALDEREN 16-64 ÅR SOM OPPGAV Å HA BRUKT CANNABIS ÉN ELLER FLERE GANGER. ER DENNE ANDELEN AVVIKERE?

– Jeg vil ikke bruke ordet «avviker» om cannabisbrukere. 19% av befolkningen er ikke avvikende; de er alt for mange.

 

 

 

Et avvik som ikke fremprovoserer negative reaksjoner  er ikke lenger et avvik. Men hvis det er sånn at avviket har sluttet å være avvikende, hvilke konsekvenser har det for lovgivningen? 19% er mange, men det er likevel langt fra USA, hvor 38% av befolkningen oppgir å ha prøvd cannabis. Sosiologen Ole-Jørgen Skog har skrevet at normative reguleringer vil «være avhengig av hvor vanlig, eller utbredt slike handlinger er i befolkningen, hvem som begår dem og i hvilke sosiale sammenhenger det skjer, hvem som har innflytelse og mulighet til å påvirke normene og hvilke interesser som eventuelt er truet av, eller tjener på, de aktuelle handlingene».

 

 

Holdningen til en av de over fire millionene som aldri har brukt cannabis én, eller to, eller flere ganger kan ikke si noe om holdningene til alle. Men den holdningsendringen som oppleves av én, den oppleves nok også av flere. Vår generasjon snakker om cannabis på en helt annen måte enn det foreldregenerasjonen gjør. Hvilke følger denne utviklingen kommer til å få, får vi se i årene som kommer.

Bookmark the permalink.