Ny religion eller spirituell oppvåkning?

De siste par hundre årene har de magiske idéene om jomfrufødsel og en verden skapt på syv dager måttet vike for opplysningstidens revolusjonering av verdensbildet. “Gud er død!” skrev Nietzsche i 1989, og på mange måter fikk han rett. Men klarer menneskene seg uten noe å tro på?

Tekst: Ingeborg Andrea Hjørund

Ifølge tall fra BBC ble mengden briter som identifiserte seg som kristne halvert fra år 1990 til 2000. Det kunne tydet på at vi er på vei inn i ateismens tidsalder. Vi har sluttet å tro på det vi ikke kan bevise. Verdens grusomheter kan ikke lenger skyldes på djevelen, og vitenskapen har tatt over ansvaret for forklaringene. Kreft hos barn? Gener eller tilfeldigheter. Trafikkulykker? Uflaks eller alkohol. Mange ler av de religiøses naivitet og åpenbare selektive blindhet. 

«Vi kommer fra ingenting, og vi skal til ingenting, og det er det ingenting å være redd for», sier min farfar. Han er fra nihilismegenerasjonen. Meningen med livet er å dø, mener han, for det er det eneste vi alle skal helt sikkert.

Og det er mye vi nå vet helt sikkert. Mengden med informasjon vi har gravd opp og jaktet ned og hentet frem det siste århundret er kolossal. Med kunnskap om virus og bakterier, og oppfinnelser som internett, maskiner og roboter, har vi revolusjonert vår verden. Vi setter vår lit til at vitenskapen favner over alt som favnes over kan. Spørsmålet er: Kan noe finnes selv om vi ikke kan observere det med våre fem, argumenterbart begrensede sanser?

«Anything that we’re describing through science, we’re describing through the prism of the five limited senses. Our eyes can only see between infrared light and ultraviolet light, there is light bouncing around everywhere. Our ears can only hear a tiny decibel range, can’t hear the noise of a dog whistle, can’t hear any high pitched frequency sounds. Isn’t it likely then that there are other vibrations, frequencies, energies, consciousness, moving through the universe?» Dette sier Russen Brand I et intervju med Huffington Post UK.

Alternativ religion 

For selv om kristendommens popularitet er på vei ned, virker det ikke som om sekulariseringens kjeft helt klarer å spise oss opp. Bøker om spiritualitet, åndeverdener, engler, loven om tiltrekning, healing, meditasjon, positive affirmasjoner og universet som kollektiv bevissthet blir solgt i milliontall over hele verden. De har alle det samme budskapet, om enn i forskjellige forpakninger: Gud er kjærlighet, gud er overalt, og gud er DEG. Tankene dine har skapende kraft, du skaper din egen tilværelse, og alt i livet ditt har du valgt selv.

Den nye religiøse strømningen blir kalt New Age. Den oppsto på 70- og 80- tallet som et alternativ både til kristendommen og til ateismen. Psykologprofessor Jordan Peterson mener at den nye New Age-bølgen kommer som svar på at religionens verdier og regler for livet nå har blitt bevist meningsløse. Han er nå ute med en ny bok, 12 Rules for Life, der han skriver at positive affirmasjoner kun har kraft nok til å la menneskene lukke øynene for livets lidelser og la dem rømme fra sin egen meningsløse tilværelse. «It turns out that many people cannot tolerate the vacuum – the chaos – which is inherent in life, but made worse by this moral relativism; they cannot live without a moral compass, without an ideal at which to aim in their lives»,  forklarer Peterson i boka. 

Kanskje har Peterson rett. Kanskje er denne nye spirituelle bølgen kun en ny form for religion, som lar tilhørerne klamre seg til håpet om at livet har en mening utenfor dem selv. Men hvordan kan det da ha seg at healing, telepati og kontakt med åndeverdenen blir bevist med vitenskapelige metoder?

(Bilde: Nathan Anderson/Unsplash)

Healing

Dr. William Bengston, som har skrevet boken The Energy Cure møtte ved en tilfeldighet en mann med ”varme hender”, som påsto å kunne helbrede mennesker kun ved å legge hendene sine på dem. Bengston var i utgangspunktet skeptisk, men han ble nysgjerrig, og begynte selv å utvikle sine egne healingevner. Senere fikk han utført vitenskapelige eksperimenter gjort på kreftsyke mus som beviste at healingen fungerte. «the effectiveness of this treatment has now been proven in ten controlled animal experiments, conducted in five university medical and biological laboratories by trained skeptical researchers. Though my initial response to the validity of hands-on healing was one of incredulity, the accumulation of replicable scientific data has overwhelmed my own disbelief.» skriver han i boken. 

Bengston er ikke den eneste som mener at det er mer enn ønsketenkning og selektiv blindhet bak den nye spiritualismen. I bøker, på blogger, i artikler, i videoer og i samtale forteller millioner av uavhengige personer om snodige opplevelser. De har sett sine døde venner eller slektninger, hatt mystiske indre opplevelser under meditasjon, noe de har tenkt på dukker plutselig opp ut av det blå, uten noen logisk forklaring. Det er mange som er overbevist om at loven om tiltrekning er like virkelig som loven om tyngdekraften. Er det bare tilfeldigheter, oppspinn og hallusinasjoner?

I følge Dean Radins bok Entangled Minds: Extrasensory Experiences in a Quantum Reality er det nå sterke, vitenskapelige bevis for at fenomener som telepati er virkelige. Radin bruker ikke sin egen forskning i boken, men støtter seg på hundrevis av eksperimenter gjort de siste hundre årene. Boken konkluderer med at eksperimentene peker mot at telepati og tankeoverføring fra en person til en annen, og til og med over store avstander og tidsrom, eksisterer. 

Disse funnene får lite oppmerksomhet, hvis noen, i media eller i samfunnet generelt. Hvorfor det? er det fordi vi ikke klarer å tro på noe vi ikke kan forstå? Er det fordi vi ikke ønsker å forholde oss til at vi kanskje har tatt feil? Er det fordi vi har vokst opp med overbevisningen om at hvis det høres for godt ut til å være sant, så er det ofte det? 

Dette er langt ifra nye idéer. Buddhismen har omtalt disse fenomenene i hundrevis av år, og det samme gjør den 2000 år gamle, kinesiske boken Tao Te Ching. Både yoga og meditasjon har fått et kraftig oppsving de siste årene, med beviste positive effekter av meditasjon som integreres på arbeidsplasser, i skoler og i dagliglivet. 

Noe å tro på

Uansett om vi er skeptikere eller ikke, kan vi kanskje være enige om at det er interessant hvordan mange mennesker tilsynelatende ikke klarer seg helt uten en tro på noe åndelig. Vi kan kalle det religion eller spiritualisme, eller vi kan si at spiritualisme er religion. Uansett ser vi at vi graviteres mot idéen om at det finnes noe mer. Og er det så veldig rart? Vi kan ikke vite om gud faktisk eksisterer, og hvis han gjør det likner han, hun eller det sannsynligvis lite på den idéen vi har i hodet om en gammel mann med skjegg som sitter på en trone i himmelen.

Det er ikke så vanskelig å forstå at mange søker svar på spørsmål som vitenskapen enda ikke kan forklare. Hvis alt begynte med et Big Bang, hva var det som utsløste det store smellet? Hva kom før det? Var det ingenting? Og i så fall, hvordan kan det finnes ingenting? Hvordan kan vi forklare alle de mystiske opplevelsene? Alle som blir helbredet av varme hender? Alle som er overbevist om at de har fått kontakt med sine døde kjære?

På den andre siden, hvis det viser seg at New Age’erne har rett, hvordan forklarer vi i så falll at barn velger å få kreft? At noen velger å bli født inn i voldelige familiesituasjoner? Hvordan forklarer vi at loven om tiltrekning, forklart som like sterk og virkelig som tyngdekraften, enda ikke har blitt oppdaget? Skaper det ikke bare flere spørsmål enn det gir svar?

Vi vet ikke, men det er ganske interessant.

Hvis du vil lese mer…

Jordan Peterson – 12 Rules for Life

Dr. William Bengston – The Energy Cure

Dean Radin – Entangled Minds: Extrasensory Experiences in a Quantum Reality

Neale Donald Walsch – Conversations with God

Bilde øverst: David Everett Stickler/Unsplash

 

Bookmark the permalink.