Økonomiens klare tale: Hvorfor Romney ikke burde vinne

Av Helene Kvam Sigmond

Einstein sa at galskap er å gjøre den samme tingen om og om igjen og forvente et nytt resultat. Dette er følelsen man får når man vurderer Romneys politikk som er nesten helt identisk med den til tidligere president George W. Bush. George W. Bush forlot det ovale kontor som en av historiens minst populære amerikanske presidenter, i alle fall i resten av verdens øyne.

Skattekutt
Romneys “five point plan” er nesten identisk med plattformen til George Bush i 2000. Romney skal kutte skatt. Ikke ulikt det Bush gjorde under Economic Growth and Tax Relief Reconciliation Act of 2001 og igjen i 2003.

I 2003 sendte 450 økonomer, og mange av dem nobelsprisvinnere i økonomi, ut en erklæring til Bush om deres motstand mot enda mer skattekutt på grunnlag at om det var feilslått politikk som ikke ville føre til økt stimuli av økonomien (publisert i the Economist). Når fremste økonomiske eksperter er i mot mer kutt i skatt, hvem er da den konservative eliten i USA til å si de tar feil? Noen år senere var Bush administrasjonen dypt i ”subprime mortage crisis”. Under Bush økte de sosiale ulikhetene i landet. Lavere- og middelklasse led mens de rike tjente uforholdsmessig mer. Hvorfor skal Romneys politikk, som er helt lik Bushs, plutselig styrke middelklassen og få oss ut av krisen under verre forutsetninger enn Bush?

Obama tok skattekutt i en annen retning. Med «payroll tax cut» i 2011 og 2012 skatter de rike mer og lavere- og middelklasse mindre. Den reduserte inntektsskatten fra 6.2% til 4.2% og er av økonomer ansett som et effektiv virkemiddel for økonomisk vekst. Det Hvite Hus har igjen sagt at de vil fortsette med denne politikken som styrker middelklassen. Skattekutt må godkjennes av kongressen hvor republikanere sitter med majoriteten i Representatenes hus. Da burde det ikke være et problem for Obama å få igjennom en forlengelse av «paryoll tax cut».

Romney er uenig i Obamas politikk fordi han mener dette vil dempe økonomisk vekst. Igjen er republikanere uenige i hva økonomer sier. Romney vil kutte skatt med ytterligere 20 %.  Dette vil han tjene inn igjen ved å tette smutthull for skatteunndragelse, men har ikke kommet med mer detaljer om hvordan å gjøre dette. Hvordan vil dette styrke middelklassen når de rike vil tjene på et slikt kutt og bidra mindre til å minske USAs underskudd, mens middelklassen må bidra relativt mer?

Det er middelklassen som er lokomotivet i et forbrukersamfunn. Hvis man ser på hva som setter kjepper i hjulene for en økonomisk vekst så er det manglende investeringer i eiendomsmarkedet og at folk sparer. Et forbrukersamfunn er avhengig av at folk forbruker og da er det middelklassen som må få lettelser, ikke de rike. Poltikk som ikke bidrar til å styrke middelklassen i en økonomisk resesjon vil tvilsomt se kjapp økonomisk oppsving.

Obama ble president på den verste tiden under finanskrisen, men han har til nå klart å stanse den økonomiske resesjonen. Man er optimist hvis man tror at en president kan skape kraftig økonomisk vekst etter en finanskrise man ikke har sett lignende til siden Depresjonen på bare fire år. Det vil naturligvis ta tid. Da er det ingen grunn til å innføre politikk som potensielt kan reversere den lille bedringen som har vært.

Redusere underskudd
Romney skal redusere underskuddet på det amerikanske statsbudsjettet. Bush overtok et balansert budsjett fra Clinton, men klarte å skape ubalanse selv om Bush skulle redusere statens utgifter. Det er mange som spør hvordan Romney skal klare å redusere underskuddet på det amerikanske statsbudsjettet samtidig som han skal kutte skatt og ikke redusere militærutgiftene. Som Bush, gjør Romney det klart at han skal redusere statens utgifter og er veldig klar på at skatt skal kuttes, men hvor staten skal spare er mindre klart. Det er en typisk trend at republikanere vinner valg på slagordet ”small government,” men i realiteten ender med å øke utgiftene.

Fjerne reguleringer
Romney skal redusere reguleringer og kjempe for entreprenørskap og små firmaer, hvilket var implisitt i Bushs politikk.  Bush derimot hadde faktisk litt fornuft og gjennomførte Sarbanes- Oxley Act som strammet reguleringene til revisorer og gjør ledere mer ansvarlig for finansene i selskapet. Dette kom på grunn av store selskap som med kreativ bokføring som bygde luftslott og gjorde seg mer verdifull enn de i realiteten var. Romney skal forandre Sarbanes- Oxley Act i et forsøk på å redusere reguleringer. Dette vil bane vei for ny Enron skandale og vil legge til rette for å skape flere luftslott. Lærer man aldri av tidligere feil?

Det er en kortvarig løsning, en illusjon av økonomisk fremvekst, som vil føre til flere kriser i fremtiden. Politikk som fjerner reguleringer og legger til rette for luftslott vil ikke skape en langvarig økonomisk vekst.

Mangler helheten
Overaskende nok kan man karakterisere politikken til George Bush som «compassionate conservative» med for eksempel «No Child Left Behind Act». Derimot mangler Romney en helhetlig innenrikspolitikk. De usmakelige kommentarene Romney ytret viser at Romney ikke har tenkt å være en president for folket.

“(…) there are 47 percent who are with him, who are dependent on government, who believe that, that they are victims, who believe that government has the responsibility to care for them. Who believe that they are entitled to health care, to food, to housing… My job is is not to worry about those people.”

Hvem skal du bekymre deg for da, Mitt Romney? De rike og velstående som ikke trenger hjelp? De som trenger hjelp er ikke verdt å hjelpe fordi de har selv skyld i fattigdommen de befinner seg i? Det er også faktafeil i hva Romney uttaler, fordi mange av de som nyter av statens goder er eldre, hvite republikanere.

For å skape en solid økonomisk vekst i USA må hele landet være med. Man må adressere problemer som ulikheter i samfunnet og fattigdom i USA. Romney skal fjerne ordninger som Obamacare – «Patient Protection and Affordable Care Act» fordi Romney mener visst at en slik ordning bare passer for føderalstaten Massachusetts. USA bruker relativt mer penger på helse enn noe annet land i verden, men det er vanskelig å se hvordan disse pengene blir brukt fornuftig når store deler av befolkningen ikke har rett på behandling. En helsereform har vært helt nødvendig og nå skal Romney fjerne den.

Når Obama ble president sa han at han skal ikke bare være president for dem som stemte på ham, men også for dem som ikke stemte på ham. Dette er en holdning en president burde ha. Hva kan man vente seg av presidentskapet til en president som ikke bryr seg om 47 % av befolkningen?

Bookmark the permalink.