Redaksjonen debatterer…

Som student har han tappet øl for Realistforeningen, arrangert Holmenkollstafett for bachelorprogrammet sitt, sitter som tillitsvalgt for Studentsamskipnaden et cetera, et cetera. Er dette tilstrekkelig erfaring for en stilling som rektor ved en enorm institusjon som Universitetet i Oslo? Her snakker vi en skala noen hakk større enn Studentsamskipnaden.
Redaksjonssekretær Tonje Jelstad Sandanger reagerer på de erfaringene Vederhus hevder er så relevante. Ja, Vederhus har tydeligvis vært mer aktiv enn de fleste andre studenter, men har dette gitt ham de erfaringene som trengs for en rektorstilling? Hun mener det er nødvendig å stille spørsmålstegn ved hvorvidt en student med aldri så mange verv har den pondus og gravitas som forventes av en rektor for Norges største universitet. Er han ikke bare nok en ung broiler på jakt etter noen «moments of fame»?

I dette nummerets intervju med Vederhus argumenterer han for at hans unge alder slett ikke vil være en hindring og at hans ferske erfaringer fra studentlivet er hans største ressurs i kampen om rektorstillingen. Likevel mener Sandanger at ung alder ikke nødvendigvis gir ham noen fortrinn i rollen som rektor. Kampanjen synes ensidig, sier hun, og hun stiller seg skeptisk til en for høy fokus på studenter fremfor alt annet. Til tider virker kandidaturet mer som et debattinnlegg hvor studentenes sak skal fremmes, enn et reelt ønske om å bli rektor.
Om målet med kandidaturet imidlertid er å skape blest og engasjement rundt rektorvalget, mener redaksjonssekretæren at Vederhus har lyktes. Således skal han ha honnør for å ha satt et noe bortgjemt rektorvalg i søkelyset, om så med ukonvensjonelle metoder. I det minste har det skapt stor debatt i Samfunnsviterns redaksjon.

Beste performance

Kulturredaktør Gunhild Nyaas bemerker at Vederhus må være årets beste performance. Å utfordre det etablerte er jo gjerne kunstnernes greie. Sider ved kulturen og samfunnet, oppfatninger av rett og galt, moral og etikk, dannelse og god/dårlig oppførsel blir kontinuerlig problematisert i kunsten. Og er det noe Vederhus er det jo nettopp dette; å utfordre. Regissør Stein Vinge kan sette opp så mange kritiserbare «Bibelen»-forestillinger han bare vil, men så lenge det skjer innenfor teatrets fire trygge vegger så kan jo det hele unnskyldes i kunstens navn. En rektorkandidat på 23 år uten mer erfaring enn det som kommer frem her i avisen eller på stemtorkil.no er faktisk noe nytt. Dette fenomenet har ikke utdannings-Norge stått overfor før.

Først og fremst setter Vederhus lys på de eksisterende formelle strukturer som muliggjør at en tjuetreårig student faktisk kan stille, men han utfordrer også de uformelle strukturene i selve universitetskulturen. Debatten avslører hvilke forestillinger vi har rundt hva en rektor bør være. Hvilke roller innehar en rektor på et universitet? Hvilket inntrykk vil en pjokk som Vederhus gi i rollen som rektor i møtet med de tusenvis av studentene som er tilknyttet Universitetet i Oslo? Og ikke minst; hvilket inntrykk gir han i møtet med andre universiteter rundt om i verden? Vil landets største utdanningsinstitusjon fremstå som en hip og kul plass, eller vil det svekke dens internasjonale rykte? Muligens mangler Vederhus innsikt i hvilken kompleks plass Universitetet i Oslo har. Ikke bare i nasjonal sammenheng, men også i internasjonal.

Podcast?

I intervjuet med Vederhus i dette nummeret av Samfunnsviter´n uttrykker han at det er «veldig, veldig lett» å innføre podcasting av alle forelesninger på UiO. Dette virker kanskje noe naivt, mener assisterende redaktør Marte Dalane-Hval. Mange forelesere, blant annet på Psykologisk institutt, har uttrykt skepsis og misnøye med innføring av podcasting av forelesningene sine. Mange forelesere sliter med det tekniske og andre er rett og slett ikke interesserte i at sine forelesninger skal være åpne for alle og enhver. Studenter har reagert på at podcaster ikke alltid er et fungerende verktøy for de som for eksempel studerer økonomi, matte og fysikk. Er det å bite over for mye, når Vederhus lanserer dette som noe som med selvfølgelighet skal innføres? Denne skepsisen til tross, det er bra med nytenkning! Også Universitetet i Oslo må henge med i utviklingen og innføring av podcaster er et viktig steg på veien. Men at dette er gjort i en håndvending er kanskje vel optimistisk.

Friskt innslag

Ansvarlig redaktør Helge Skivenes mener at han er en kul outsiderkandidat fordi han vrir valgdiskursen over på studentene og undervisningen. Han er trolig for ung til å være skikket i rollen som rektor, men om han vinner, vil det sikkert være et godt nok apparat rundt han til at det faktisk kan funke. Rektorkandidaturet virker for Skivenes mest av alt som en symbolsk gallionsfigur og det vil sikkert Vederhus også kunne være. Men nå vet ikke akkurat vi hvilken makt som faktisk ligger i rektorstillingen. Men det sier vel kanskje noe om et formidlingsbehov når Skivenes som masterstudent og redaktør ikke vet hva stillingen rektor går ut på. Hans unge alder er for øvrig noe som kan tiltrekke nye studenter. Når det gjelder det forskningsrelaterte og bevilgning av resursser så er det trolig nok av rådgivere som kan hjelpe ham der. Men det virker ugjennomtenkt av ham at han tilsynelatende kun fører valgkamp mot studentene når de ansatte sitter på 75% av stemmene. Det er som om Obama kun skulle appllert til afro-amerikanere, eller Heikki Holmås til Bergensere.

Alt i alt er han et forfriskende pust i et valg de fleste av oss ellers ville gitt blanke i avslutter Skivenes. På denne måten er det mulig at han klarer å løfte valgdeltakelsen fra de sørgelige 16% vi så ved sist valg.

Tøys

Økonomiansvarlig Fredrik Kostøl synes hele greien er ganske tullete og håper at Vederhus ikke vinner.

Av: Tonje Jelstad Sandanger, Gunhild Nyaas, Marte Dalane-Hval og Helge Skivenes

 

BLI MED PÅ DEBATTEN!

Har du noe på hjertet du gjerne skulle ha fått ned på papiret, men som ikke krever en dobbeltside i avisa? Samfunnsvitern åpner nå opp for debattinnlegg på opp til 400 ord. Så er det noe du engasjerer deg spesielt for eller finner særdeles interessant/provoserende og har lyst til å skrive om det, send en mail til redaksjonen@samfunnsvitern.com og meld deg på!

Bookmark the permalink.