Refleksjon

Hver dag består av en rekke samtaler, informasjon og valg som krever ettertanke. Noe går så klart litt på autopilot. Vi avveier ikke alt vi gjør grundig, men noen ting krever en dypere ettertanke. Det er først da vi kan snakke om refleksjon. Det er ikke hvilken som helst tenkning eller samtale og refleksjon er ei heller entydig eller presist, nettopp fordi vi alle tolker og sanser ulikt. Begrepets etymologiske opphav stammer fra det latinske ordet reflectere, der «re» betyr «tilbake» og «flectere» betyr «bøye». En refleksjonsprosess åpner opp for en rekke ulike svar og konteksten spiller dessuten en viktig rolle. Du vil reflektere ulikt om du står ved et viktig veivalg i livet ditt eller om du reflekterer over store verdensproblemer. Amerikas nye overhode har satt i gang refleksjonsprosesser over hele verden. Hvilke tiltak kan vi vente at Trump faktisk setter i gang for fullt? Hvordan vil verden se ut om to år? Om fire? I vår globale, komplekse, konfliktfylte og spennende verden kreves nøye refleksjoner og smarte hoder. Den finnes ingen riktige svar vi kan grave frem på forhånd. Bare ditt og mitt hode. Dine og mine tolkninger og betraktninger.

About Helene Evensen Bakke

Helene har en bachelor i Kultur og Kommunikasjon og er nå i gang med en mastergrad i Medievitenskap på UiO. Hun interesserer seg spesielt for samspillet mellom media, makt, kultur og samfunn. Hun interesserer seg dessuten for hvordan nyhetsaktørene stadig finner nye måter å formidle nyheter på i digitale medier - gjerne på flyktige, visuelle måter.
Bookmark the permalink.