Rødt

Hvilke partier konkurrerer dere med om velgerne? 

Vi er en utfordrer til de etablerte partiene på Stortinget. Vi er et alternativ for de som er lei av å kaste vekk stemmen sin på et parti som sier en ting før valget og gjør noe annet etterpå.

Hvem er deres viktigste velgergrupper?  

Våre viktigste velgergrupper er alle de som er opptatt av sterke fellesskapsløsninger, og som vil tjene på Rødts politikk. Det vil si vanlige lønnsmottakere, pensjonister, studenter, uføre med flere.

Hvorfor skal studentene stemme på Rødt i år?  

Rødt vil ha 12 måneders studiestøtte og øke den til 2,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (ca. 231 440). Rødt vil også redusere låneandelen til 40 prosent. I tillegg vil vi løfte studentvelferden, blant annet ved å bygge 5000 nye studentboliger i året.

Hvilke partier er det mest nærliggende at Rødt vil samarbeide med?

Rødt samarbeider fra sak til sak med de partiene som er enig med vår politikk.

Dersom Rødt fikk styre Norge for en dag, hva er de viktigste tiltakene dere ville innført?

Vi ville gjort noe for å snu utviklingen mot større økonomiske forskjeller i Norge. Vi ville blant annet gjeninnført arveavgiften, økt selskapsskatten, doblet barnetrygden og forbudt private bemanningsselskaper.

Hvorfor trenger vi et regjeringsskifte?

Fordi dagens regjering gir skatteletter til Norges aller rikeste, på bekostning av å hjelpe de som trenger det mest.

Spørsmålene ble besvart av Ole Mjelstad, kontorleder i Rødt.

Bookmark the permalink.