Ryktet går – Det finnes en fredspris vi ikke har hørt om! 

Vi har tatt en prat med Ingeborg Rikheim, lederen av styret i organisasjonen Studentenes Fredspris, og Mathias Kristiansen, politisk visepresident for ISFiT, for å kunne gi dere et bedre innblikk i organisasjonen Studentenes Fredspris. Hva er egentlig Studentenes Fredspris? Hvorfor er den viktig, og hvordan kan vi Oslo-studenter engasjere oss? 

Tekst: Johan Ness Gerhardsen og Fride S. Jensen  

Nachspielet er for mange nordmenn kjent som en av få arenaer hvor det er sosialt akseptert og lav terskel for å uttrykke bastante meninger og ambisiøse tanker om verdenskonflikt og fred. Vi har alle vært vitner til bunnløse diskusjoner og debatter fylt med vidtrekkende problemstillinger, engasjerte røster og stor argumentasjon. Fred på jord og grønne enger diskuteres gjerne med stor iver en sen natt, men blir flirt av og feid bort dagen derpå.  

Det var derimot på et nachspiel i Trondheim i 1998 at to ildsjeler og ISFiT-frivillige stilte seg lignende spørsmål om krig og fred. Her så nemlig ikke samtalene og det brennende engasjementet for verdensfred sin død ved daggry, men heller sin fødsel. Ett av spørsmålene som ble stilt var hvorfor man hadde Nobels Fredspris, men ikke noe lignende for studenter. Med dette så de to frivillige en mulighet for å skape en pris som deles ut til studenter, på vegne av studenter. Prosjektets første røtter var dermed satt. Det fikk navnet Studentenes Fredspris og gjennom prisen vil 2018 markere tyve år med norske studenters verdsettelse av og tilrettelegging for fredsbyggende arbeid, utført av engasjerte studenter verden over.

Fred, demokrati og menneskerettigheter  
«Studentenes Fredspris, hva er det?» tenker du kanskje akkurat nå. Fortvil ikke, du er ikke alene. Vi i Samfunnsvitern’ har nemlig fått inntrykk av at de fleste studenter på Blindern og i Oslo forøvrig ikke har mye kunnskap om fredsprisen. Det vil vi gjøre noe med!  

Organisasjonen Studentenes Fredspris har sin base i Trondheim, og det er også der prisen deles ut under ISFiT. ISFiT er forkortelsen for International student festival in Trondheim og er en festival som har funnet sted annethvert år siden 1990. Festivalen er verdens største av sitt slag med deltakere fra over 100 forskjellige land som møtes i Trondheim for ti dager med dialoger, workshops og kulturelle arrangementer. Målet med festivalen er å bryte ned kulturelle barrierer og debattere problemstillinger som berører alle verdens land. Hver gang lanseres et tema for festivalen som opplegget skal hente inspirasjon fra. I 2017 var tema diskriminering, og i 2019 vil det være migrasjon. 

Studentenes Fredspris har som hensikt å fremme hardtarbeidende studenter som kjemper for fred, demokrati og menneskerettigheter på en ikke-voldelig måte  

Studentenes Fredspris har som hensikt å fremme hardtarbeidende studenter som kjemper for fred, demokrati og menneskerettigheter på en ikke-voldelig måte. Alle som vil kan nominere noen de mener fortjener prisen. For å sikre engasjement og representasjon består nominasjonsutvalget av til sammen syv studenter fra UiO, UiB, Høyskolen i Lillehammer og NTNU. Prisen deles ut annethvert år på vegne av alle norske studenter, men det er en komité valgt av organisasjonens sekretariat og NSO (Norsk Studentorganisasjon) som velger den endelige vinneren. Komitéen består av fire studenter i samarbeid med fire uavhengige eksperter, og ledes av komitéleder og lederen for SIAH (Studentenes og Akademikerenes Internasjonale Hjelpefond). Av den uavhengige ekspertisen har blant annet Svein Mollekleiv, tidligere president for Røde Kors, Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen og fredsforsker ved institutt for fredsforskning i Oslo, Torunn Tryggestad, bistått i valg av tidligere vinnere.

Selv om fredsprisen formelt er underlagt ISFiT, er det hovedsakelig økonomisk avhengighet og ISFiT-frivillighet som bringer de to institusjonene sammen.  

– Det har vært en tanke og et håp om å kunne bli økonomisk uavhengige av ISFiT en gang i fremtiden, men sånn som situasjonen er nå er det fint med den tyngden ISFiT gir til fredsprisen, og motsatt, sier Ingeborg.

Studenter i frontlinjen
Hvorfor er denne prisen viktig? Man kan stille spørsmål ved hvorvidt en symbolsk fredspris, utgitt langt nord på kloden og på vegne av norske studenter, har noe å si i den globale kampen for fred på jord. Samtidig er det lett å trekke linjer til prisens storebror, Nobels Fredspris. Hva har Studentenes Fredspris å tilføye?

Ingeborg poengterer at studenter veldig ofte er de første i rekken under demonstrasjoner, men at de sjelden får den anerkjennelsen de fortjener. Studenter er viktige både for dagens og for fremtidens fredsprosesser og det er derfor essensielt at de med konkrete planer får den bistanden de trenger. Fredsprisen skal fungere som en plattform for de som fortsatt er i startgropa, som trenger anerkjennelse og ressurser for fremtidig arbeid.

– Delt ut til grasrota, på vegne av grasrota, sier Ingeborg Rikheim, leder av styret i Studentenes Fredspris.

Der Nobels Fredspris handler om å hylle allerede utført fredsarbeid og fremme verdens statsledere og store navn, fokuserer Studentenes Fredspris på å fremme arbeid gjort av studenter i frontlinjen og hjelpe dem fremover.  

 – Nobels fredspris gir mye anerkjennelse for tidligere arbeid, også stopper det der. Studentenes Fredspris tilbyr et mer fremtidsrettet fokus på fredsskapning og bygging, forklarer Mattias.  

– Det er fremtidens ledere som det settes fokus på, utfyller Ingeborg.

Lidenskap for fred 
I tråd med denne utgavens tema spør vi Ingeborg og Mattias hva de anser som sin lidenskap og om dette uttrykkes gjennom arbeidet med Studentenes Fredspris. For Mattias handler det om troen på at man kan gjøre noe for en bedre verden. Han hevder at de fleste av oss kan ha kyniske tendenser å tenke at vi ikke kan endre verden. Allikevel ønsker han at vi oftere skal ta sjanser, og kanskje tenke litt «Hvorfor ikke? Det er jo bare å prøve!».

Ingeborg ønsker å spre informasjon om og engasjement rundt fredsprisen 

– Vi kan gjøre en forskjell hvis folk vet at vi er her. Jeg tror det er min lidenskap; Å engasjere andre. 

Hun trekker frem fjorårets prisvinner, 23 år gamle Hajer Sharief, som et prakteksempel på prisens potensial for endring.  

– Det å se at Hajer sitter i et møte sammen med en politisk rådgiver på det norske stortinget og får frem sin sak gir en følelse av at det faktisk er mulig å gjøre en forskjell.   

– Hvis en deltaker drar hjem fra ISfiT og har endret et syn på noe eller fått lyst til å engasjere seg mer, så har det vært en stor suksess. Da har men endret noe, legger Mattias til.

The walk of peace, studentenes fredsmarsj i forkant av utdelingssermonien. (FOTO: foto.samfundets.no)

 

Hva skjer videre?
Et av organisasjonens hovedmål hvert eneste år er å øke publisitet og engasjement rundt prisen. Hvordan kan studenter i Oslo engasjere seg? I Trondheim er det sosiopolitiske engasjementet blant studentene stort, og både festivalen og overrekkelsen av Studentenes Fredspris regnes som store begivenheter. Vi i Oslo vil på ingen måte føle oss forbigått.

Nettopp det at prisen deles ut på vegne av studentene, er en sentral faktor for at informasjon om prisen er nødt til å spres utover Trondheims grenser. Organisasjonen holder til i Trondheim og det er dermed naturligvis Trondheimsstudentene som tar seg av driften, men vi har likevel muligheter til å bidra. Studenter fra hele landet kan blant annet søke seg inn i nominasjonsutvalget. Da får man være med på utvelgelsen av de nominerte og har dermed påvirkningskraft for valget av den endelige vinneren.

I tillegg arrangeres det gjennom 2018 flere åpne arrangementer tilknyttet prisen. Det vil være arrangementer for oss i Oslo, men også for studenter i Bergen, Tromsø og selvfølgelig Trondheim. Til høsten vil det være en offentliggjøring av de nominerte, vinneren offentliggjøres i november og selve prisutdelingen vil finne sted under International Student Festival in Trondheim i februar neste år. Vinneren vil også ha en turne rett før prisutdelingen, hvor han eller hun reiser rundt på universiteter og høyskoler for å snakke om sitt arbeid og hvilke planer de har videre. Lik gjerne Studentenes Fredspris på Facebook for å vise at du støtter et viktig engasjement.  

Visste du at: 
Under ISFiT er det mulig  for studenter fra andre byer å bo hos en familie i Trondheim, helt gratis.  

Tidligere mottakere av Studentenes Fredspris 

1999 –Antero Benedito da Silvafra Øst-Timor og studentorganisasjonen ETSSC

2001 –MinKo Naing fra Burma og studentorganisasjonen ABFSU

2003 –ZINASUstudentorganisasjon i Zimbabwe

2005 –ACEU, studentorganisasjon iColombia

2007 –Charm Tongfra Burma

2009 –ElkouriaAmidane fra Vest-Sahara. 

2011 –Duško Kostićfra Kroatia. 

2013 –Majid Tavakolifra Iran

2015 –Ayat Al-Qurmezifra Bahrain

2017 –Hajer Sharieffra Libya

Ønsker du å nominere noen til Studentenes Fredspris? Da må han/hun oppfylle følgende krav: 

Den nominerte er en student eller en studentorganisasjon (en student er noeninnmeldt på en høyere utdanningsinstitusjon)

Den nominerte arbeider for å fremme fred, demokrati eller menneskerettigheter påenikke-voldelig måte.  

Alle som vil kan nominere en de mener fortjener det via Studentenes Fredspris’ nettside 

Fristen for nominasjoner er 25. mars 2018! 

Bookmark the permalink.