Samfunnsviter’n søker ny PR-ansvarlig og ny layoutansvarlig for 2017!

Både PR-ansvarlig og layoutansvarlig er en del av avisens styre. Det forventes at begge deltar aktivt på redaksjonsmøter og skriver artikler til hver utgave, i tillegg til å utføre oppgavene som hører til vervet. Som medlem av avisens styre leser man også korrektur på artikler som sendes inn. Det er derfor en fordel med gode språkferdigheter.

Som PR-ansvarlig har du:

  • Hovedansvaret for å fronte Samfunnsviter’n i sosiale medier.
  • Ansvar for å forbedre og bygge opp under merkevaren Samfunnsviter’n.
  • Ansvar for å drive rekruttering til avisen.

Som layoutansvarlig skal du:

  • Sette sammen avisen i InDesign. Vi forventer derfor at du har kjennskap til dette.
  • Ha kontakt med fotografer og illustratører.
  • Jobbe tett med ansvarlig redaktør og assisterende redaktør når avisen ferdigstilles før trykk.

Ved eventuelle spørsmål kan du ta kontakt med ansvarlig redaktør på e-post redaktor@samfunnsvitern.no. Vi kan arrangere et møte med nåværende PR-ansvarlig og layoutansvarlig dersom du ønsker å få førstehåndsinformasjon om hvordan arbeidet er.

Foto: Kristoffer Kraakstad

Foto: Kristoffer Kraakstad

Vi håper du sender din søknad til redaktor@samfunnsvitern.no innen 5. desember 2016 for PR og 1. januar 2017 for layout!

Bookmark the permalink.