Kort om Samfunnsvitern

Kort om Samfunnsviter’n 

Samfunnsviter’n drives av og for studenter ved Universitetet i Oslo og er tilknyttet Det Samfunnsvitenskaplige fakultet. Avisen kommer ut to ganger i semesteret og tar for seg et nytt tema ved hver utgivelse, i tillegg til de faste seksjonene samfunn og kultur.

Samfunnviter’n er partipolitisk nøytral og uavhengig, samtidig som avisen ønsker å være en bidragsyter til samfunnsdebatten. Vi jobber hele tiden for å levere tverrfaglige og spennende artikler.

Du finner Samfunnsviter’n over hele UiO, deriblant i Fredrikke-bygget, Eilert Sunds hus, på HF og i Harriet Holters Hus.

Samfunnsviter’n er åpen for alle studenter som ønsker å skrive, og også for eksterne innlegg. Dersom du vil være med, send en mail til redaktor@samfunnsvitern.no

Samfunnsviter’n er underlagt Vær-Varsom plakaten og Redaktørplakaten. Eventuelle klager kan rettes til tidsskriftets redaktør på redaktor@samfunnsvitern.com eller til Pressens Faglige Utvalg (PFU)