Scientologi – romvesensekt eller misforstått moderne religion?

Du har kanskje hørt mye rart om scientologi. Og du har kanskje himlet med øynene om noen har omtalt den som religion. Men, vet du egentlig hva scientologi er? Vet du hva de står for? Nei? Da bør du lese videre; jeg har nemlig tatt et dypdykk ned i scientologiens verden.

Scientologikirken kan vise til en bred geografisk spredning. Det finnes en slik kirke på alle verdens kontinenter. Du setter kanskje spørsmålstegn ved scientologenes bruk av ordet kirke, ettersom religionen ikke har en tilknytning til Kristendommen? Det er nå ordet de bruker for å omtale sine religiøse hus og derfor velger jeg å bruke det samme. Man kan også stille spørsmålet – er dette en religion? Men, den diskusjonen får vi ta en annen gang. Uansett; Scientologien finnes over hele Europa også. Vi har til og med en her i Oslo – den ligger ved Carl Berners plass om det er av interesse for noen. Kirken, under ledelse av David Miscavige, kan vise til en enorm medlemsliste globalt bestående av; idealister, realister, tidligere skeptikere, familier, høyt respekterte samfunnsvitere, anerkjente naturvitenskapsmenn og en håndfull kjendiser –  mange forskjellige mennesketyper som anses som fornuftige og intelligente og gjerne med en god forståelse av verden. Hele 10 millioner mennesker er medlemmer i Scientologikirker verden over. Hva tror de på? Hvordan praktiserer de religionen sin? Hva er egentlig scientologi?

 

Mytene rundt Scientologikirken

Det har blåst hardt rundt scientologien de siste 50 årene. Mytene koblet til denne kirken har vært mange, og ingen har vært spesielt positive eller tiltrekkende for folk flest. Kirken er en sekt som  livnærer seg av å stjele penger fra sine medlemmer, sier noen. De er en sekt som hjernevasker medlemmene sine, sier andre. Det er en kult som driver med utpressing, sa nettopp en venn av meg. Jeg har også lest at de får medlemmene til å tro på superkrefter og grønne romvesener som skal ta over jorda. I tillegg har kirken blitt politietterforsket for slavearbeid, brudd på menneskerettigheter og angrep på kritikere. De har også blitt anklaget for å forgifte og drepe hunden til en britisk journalist som skrev en kritisk artikkel om religionen. Herlighet, om dette stemmer er dette en gjeng man vil holde seg unna.

 

Skapelsesberetningen 

For å gjøre deg veldig forvirret og samtidig (forhåpentligvis) ganske nysgjerrig vil jeg starte med å presentere skapelsesberetningen i scientologenes tro. Du leser på eget ansvar; Mannen som grunnla religionen, Hubbard, mente informasjonen som ble presentert kunne være skadelig for de som ikke var forberedt på det – man kan rett og slett bli sinnssyk. Derfor er det viktig at personen som får denne informasjonen har kommet seg til et vist nivå på scientologenes stige. For å komme seg opp til dette nivået har medlemmer betalt i overkant av 200 000 amerikanske dollar. Du er herved advart.

 

75 billioner år siden levde mennesker i en verden som lignet veldig på USA på 1950-tallet. Det var mye likhetstrekk med hvordan verden så ut og hvilke problemer den stod ovenfor. Det største problemet var overpopulasjon. Lederen av denne verden var den galaktiske overherren, Zenu. Måten han håndterte problemet var at han frøs ned mennesker og sendte dem ut med romskip for å plassere dem på en annen planet. Denne planeten var vår egen Tellus, som på denne tiden var en fengselsplanet. De nedfryste kroppene ble kastet ned i vulkaner. Kroppene klarte seg ikke, men thetanene (sjelene) overlevde, men ble fanget av fangevokterne på Tellus. De ble tvunget til å sitte foran tv-skjermer, og ble vist bilder av hva Hubbard så på som løgnene i verdenshistorien – Jesus på korset for eksempel. Når et barn blir født flyr en thetan inn i menneskekroppen, men det kommer som regel flere, gjerne mange hundre thetaner bosetter seg i babykroppen. Dette skaper traumer og neuroser som mennesker sliter med. Hvordan bli kvitt disse spør du? Dette kan scientologene hjelpe deg med.

 

Scientologikirken og undertegnende 

På tross av skumle myter og en forvirrende skapelsesberetning, tok jeg kontakt med Scientologikirken i Oslo. Dette var ikke uten at jeg måtte manne meg litt opp først – det skremte nesten livet av meg bare det å sende dem en liten mail og spørre om jeg kunne snakke med dem om troen deres. Tenk om de fant ut at artikkelen ble for kritisk og de ville forgifte katten min? – de hadde jo drept kjæledyret til kritikere før. Jeg allierte meg, til og med, med ei venninne som lovet å bli med til Scientologikirken på Carl Berner om de for formodning sa ”jada, bare kom innom du!”. Det gjorde de ikke, dessverre. Planen min var å skrive en objektiv artikkel som presenterte fakta på en pen og pyntelig måte. Uten scientologenes hjelp skulle dette vise seg å bli litt vanskelig- jo mer fakta og informasjon som ble lagt på bordet; jo vanskeligere ble det å forholde seg objektivt til kirken. Om dere håpet på en artikkel om hvor flott scientologien er, bør dere stoppe å lese her. Det er dessverre ikke mulig å få med alt om religionen i denne artikkelen. Jeg vil likevel prøve så godt det lar seg gjøre å gi et innblikk i de sentrale aspektene av kirkens tro og praksis.

 

Bakgrunnen

Scientologi ble grunnlagt av L. Ron Hubbard i 1953.  Hubbards tankegang er fundamentet i religion. Man kan ikke skjønne Scientologien uten å kjenne til og forstå tankegangen til denne mannen. Han fortjener derfor en kort presentasjon.

 

Hubbard startet sin karriere som science fiction-forfatter. Han har faktisk Guinness rekord for flest utgitte bøker, og mye av det han skrev om i disse bøkene kommer igjen i scientologi. Etter en mislykket karriere som soldat under 2. verdenskrig ble han frigjort fra tjenesten. Han flyttet videre til Los Angeles hvor han involverte seg i en kult som praktiserte svart magi. Kulten er kjent som OTO (Ordo Templi Orientis), hvor man praktiserte Aleistair Crowleys lære, og seksualisert magi samt sadisme var svært sentralt. Gjennom medlemmer i denne kulten traff Hubbard det som skulle bli hans kone. Disse to trakk seg ut av sekten og Hubbard begynte å skrive det som er grunnlaget for hele scientologien; Dianetics – the modern science of mental health. Hva dianetikk er kommer vi snart tilbake til. Denne boken inneholder retningslinjene for hele scientologien. Akkurat slik som Bibelen i Kristendommen eller Koranen i Islam. Hubbard trodde boken ville bli et gjennombrudd på psykologisk plan. Han hadde tross alt funnet det han mente var kuren på mentallidelser i menneskehjernen. Dette gjorde den ikke – den ble heller sett på som en vits i psykologimiljøet i USA. Boken ble derimot enormt populær blant hvermannsamerikanere og havnet på New Yorks bestselgerliste i flere uker i 1950. Boken ble strukturert og utformet til scientologi. Et nivåsystem ble opprettet og en betalingsplan tilknyttet dette. Jo lengre opp i nivåene en kom, jo høyere ble prisen. Hva var Hubbards tanker om religion før scientologi spør du? Dette sa han før han etablerte scientologien; ”Den eneste måten en mann kan bli rik er å opprette en religion”.

 

Målet med scientologi

Det er vanskelig å skulle definere scientologenes tro på noen få setninger. Religionen er ikke en gren av de 5 store verdensreligionene. De omtaler seg heller som en ny type religion, en religion som omhandler mennesket. Målet med religionen summerer Hubbard selv på følgende måte; ”the aim of scientology is to create a civilization without insanity, without criminals and without war. A world where the able can prosper and the honest beings can have rights, and where man is free to rise to greater heights. Det finnes ikke en Gud eller profeter på samme måte som i Kristendommen for eksempel. Religionen baserer seg heller på følgende grunnleggende antagelser om mennesket; mennesket er et udødelig åndelig vesen. Kroppen er bare et midlertidig oppholdelsessted for ånden som lever videre selv om kroppen dør. Neste antagelse binder på dette; menneskets erfaring strekker seg et godt stykke forbi en enkelt livstid. Den siste antagelsen er; menneskets evner er ubegrensede, selv om en ikke har innsett det på nåværende tidspunkt. Scientologene oppfatter mennesket som gode i utgangspunktet, men at en er avhengig av å jobbe med seg selv for å oppnå åndelig opplysning og frihet.

 

Dianetikk og auditing 

Et viktig virkemiddel for å oppnå åndelig opplysning og frihet er beskrevet i Hubbards bok om dianetikk. Dianetikk tar utgangspunkt i at hjernen er delt opp i to deler. Den analytiske hjernehalvdel er som en perfekt datamaskin. Den gjør alt feilfritt. Den reaktive hjernehalvdel på den andre siden rommer traumatiske hendelser, vonde følelser og skaper problematikk for mennesket. Hubbard mente det var denne siden av hjernen som gjør at mennesket har irrasjonell atferd, ubegrunnet frykt, opprørthet og usikkerhet. Målet med dianetikk er å koble av den reaktive hjernen. Dette gjøres ved å gå gjennom de traumatiske minnene, løse opp i flokene og dermed skape et bedre menneske. Dette gjøres gjennom auditing.

 

Oppskriften for auditing er følgende; et emeter (Hubbards egen oppfinnelse) som måler hjerneaktiviteten, en auditer som noterer og stiller spørsmål og et menneske som blir auditet som forteller om sine problemer og traumer. Man er fullt bevist gjennom hele auditeringen. På samme tid man jobber seg gjennom traumene, som man ikke nødvendigvis viste man hadde, vil pilen på emeteret vippe mindre og mindre. Dette betyr at man har løst opp i knuta og man klarer å se situasjonen akkurat slik som den var. Da forsvinner også hendelsens makt over deg. Tar man bort emeteret synes du kanskje dette ligner veldig på en psykologtime? Hubbard ble spurt om dette; ”nei, psykologi er for de sinnssyke. Auditing er for de friske sjeler”.

 

Nivåer og tilstander 

Ved hjelp av auditing kan man klatre seg oppover på den scientologiske stigen.  Jo lengre opp, jo mer penger betales og jo bedre blir man som menneske. Første store steget på denne stigen er nivået clear. Når et medlem har nådd denne tilstanden er den reaktive halvdel koblet av. I denne tilstanden er mennesket fullt og helt seg selv. Man er i stand til å se verden som den er og får en større forståelse av seg selv og sin egen tilværelse. Når man har oppnådd clear er det bare å fortsette på veien videre oppover. Disse nivåene ble lagt til etter religionen var grunnlagt. Hubbard så at mange mennesker var i stand til å nå tilstanden clear, og valgte derfor å legge til noen ekstra nivåer og øke prisen på disse. De høyeste nivåene fikk navnet Opererende Thetan (OT) I, II, III osv. Thetan er scientologibegrepet om det åndelige vesenet – sjelen. Opererende menes at ånden er i stand til å handle og ta hånd om ting. Scientologene forklarer nivåene slik; ”lavere nivåer hjelper en person med å håndtere sine personlige forhold og hverdagsproblemer slik at personen kan frigjøre oppmerksomheten sin til å løse tilværelsenes større aspekter. På OT-nivået har man å gjøre med sin egen udødelighet som et åndelig vesen”.  Altså, man klarer å skille mellom sjelen og kroppen. Sjelen, mener scientologene, er på dette nivået i stand til å styre seg og sine omgivelser, og i en slik tilstand kan de hjelpe til og gjøre verden til et bedre sted. Et tidligere medlem av kirken sa at det gikk rykter på de lavere nivåene om at på OT-nivåene fikk man superkrefter. Noen ble tankelesere, mens andre klarte å flytte gjenstander ved hjelp av tankekraft. OT VIII, eller OT åtte om man vil, er det høyeste nivået som finnes pr. dags dato. På OT-nivå er man alene med emeteret. Man har ikke lengre behov for hjelp fra en auditer.

 

Den kanskje største belønningen i scientologien kommer på nivå OT III – da får medlemmene de håndskrevne papirene til Hubbard som inneholder skapelsesberetningen. Om du som leser ikke ble sinnssyk når du leste den, ble du kanskje veldig forvirret? Det er du ikke alene om. Tidligere medlemmer har uttalt at de trodde det var en sinnssykhetstest. Hvis man trodde det ble man kastet ut. Dette nivået har ført til mange nervøse sammenbrudd. Medlemmer sliter med å forsone seg med tanken om at man er ikke alene i sin egen kropp. De opplever det som vanskelig skjønne at man deler kroppen med flere sjeler når man tross alt har nådd tilstanden clear. Hvordan skal man jobbe seg gjennom en slik depresjon? Gå til audit, sier scientologene.

 

Scientologi – noe for deg? 

På mange måter kan religionen ses på som en reise inn i Hubbards sinn. Jo lengre inn i religionen man kommer, jo likere Hubbard og hans tankerekker blir man. La meg informere om at denne mannen forsøkte ved flere anledninger å ta livet sitt, slet med stor mentale utfordringer og levde de siste årene av sitt liv i skjul fra myndighetene, men med en enorm personlig formue. Apropos penger – noen lurer kanskje på hva alle disse pengene medlemmene betaler går til? Det er ikke noen offisielle dokumenter på dette, men scientologene liker hvert fall å ha store, flotte villaer som religiøse hus. I tillegg har ledelsen av kirken opparbeidet seg store personlige formuer. Man kan jo stille spørsmål om hvor godt betalt det er å sitte på toppen i Scientologikirken?

 

Scientologen John Travolta spurte engang; ”Kan du si meg en annen filosofi, religion eller teknologi som har basert seg på like klare mål  og hvor glede er det vesentlige konseptet?”. Nei? Har du noen ekstra kroner på kontoen og en fascinasjon for romvesener og udødelige sjeler – kanskje scientologi er noe for deg da?

 

[toggle title=”Fakataboks” load=”hide”]•Betydningen av scientologi – Scio – å vite, logos – studiet av. Full betydning; ”å vite hvordan man vet”.

•L. Ron Hubbard 1911 -1986. Kirkens grunnlegger, ofte omtalt som LRH.

•David Miscavige – kirkens leder og styreformann siden 1987.

•Dianetikk (Eng: Dianetics) – ideen og tankene rundt det metafysiske forholdet mellom kropp og sjel skapt av LRH. Dia – gjennom, nous – hjerne.

•Audit(ing) – Praksisen av dianetikk med mål om å hjelpe personen bli kvitt mentalt handikap og øke individuelle evner.

•Thetan – Sjelen, udødelig.

•Stigen – Oversikten over nivåene innen Scientologi. Jo høyere opp på stigen du er, jo mer må du betale for hvert trinn.

•Nivået CLEAR – en åndelig tilstand hvor mennesket er i stand til å se en situasjon som den er, uten å være påvirket av egne traumer og følelser.

•Nivået Opererende Thetan – en åndelig tilstand over CLEAR. På OT-nivå kan sjelen operere uten fysiske midler (eg. kroppen).

[/toggle]

Bookmark the permalink.